Historia zmian w Faktura-NT

Z Baza wiedzy Sokaris

Aby zaktualizować do najnowszej wersji pobierz odpowiedni instalator:

* Instalacja na czystym systemie - pierwsza instalacja (z serwerem Firebird) - pobierz instalator
* Aktualizacja istniejącej wersji (bez serwera Firebird) - pobierz instalator
* Wersja mobilna (zainstaluj na pendrive i używaj bez instalacji plików w systemie) - pobierz instalator

W najbliższej aktualizacji:


Wersja programu: 5.9.27.1207 (2023-09-17)
Wersja struktury danych: 275

 • Do programu dodano wszystkie obecnie obowiązujące stawki VAT w całej UE, są widoczne gdy wybierze się "pokaż wszystkie stawki VAT" w karcie towaru
 • Faktura sprzedaży ma nowe pole "VAT OSS". Zaznaczenie tego pola powoduje wykluczenie faktury z JPK
 • Raport "Lista wystawionych faktur VAT" ma dodatkową opcję do zaznaczenia, Uwzględnij tylko z rozwijanym polem wyboru Faktury VAT OSS i Pozostałe faktury
 • W raporcie "Rejestr >>podsumowania miesiąca<<" poprawiono kolumnę "razem od początku roku" [Liczba dokumentów]


Wersja programu: 5.9.26.1206 (2023-05-06)
Wersja struktury danych: 273

 • Edycja ewidencji w JPK_V7 nie uaktualniała pól deklaracyjnych, jeśli wcześniej podczas tej edycji dokonano wydruku JPK_V7
 • W danych kontaktowych kontrahenta można zapamiętać maila o długości do 80 znaków
 • Poprawione zaokrąglenia kwoty VAT do dwóch miejsc po przecinku w szablonach Zaokrąglony VAT PLN, Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki i Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki ver 2
 • Wersja mobilna nie wyłącza się podczas sprawdzania numerów licencji
 • Aktualizacja bibliotek openSSL do wersji 1.0.2.21


Wersja programu: 5.9.25.1203 (2023-01-28)
Wersja struktury danych: 272

 • ZUS DRA
 1. Wyliczanie domyślnych stawek składek ZUS na rok 2023
 • Szablony wydruków
 1. Poprawiony opis rachunków walutowych i PLN w szablonach Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki i Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki ver 2
 2. Poprawione szablony Bilans otwarcia i Bilans otwarcia 2 dla walut innych niż PLN
 • Poprawiony rzadki problem ze zużywaniem zaliczki


Wersja programu: 5.9.24.1202 (2022-09-17)

 • Podczas sprawdzania kontrahenta w VIES pokazywane są dodatkowe dane: nazwa i numer VAT zarejestrowane w bazie VIES


Wersja programu: 5.9.23.1201 (2022-07-30)
Wersja struktury danych: 271

 • Podczas aktualizacji danych istniejącego kontrahenta dowolna część danych firmy pobrana z bazy Regon zastępuje oryginalne dane tylko wtedy gdy nie jest pusta
 • Raport obrotu towarowego pokazywał nieprawidłową cenę netto towarów w paragonach
 • Raport obrotu towarowego nie był uaktualniany w przypadku poprawki pozycji na paragonie
 • W niektórych przypadkach w raporcie obrotu towarowego edytowane pozycje paragonu mogły pojawić się wielokrotnie


Wersja programu: 5.9.22.1200 (2022-06-30)

 • Moduł księgowy
 1. Podatek liniowy - począwszy od zaliczki czerwcowej możliwość odliczenia od przychodu składki zdrowotnej zapłaconej w 2022 roku (do limitu 8700 zł)
 2. Skala podatkowa - począwszy od zaliczki czerwcowej podatek dochodowy liczony od 12%. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia, więc zaliczki do maja włącznie były nadpłacane (w dalszym ciągu wyliczane są wg stawki 17% i większej kwoty zmniejszającej podatek).
 • W oknie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy można zobaczyć szczegóły wyliczenia zaliczki naciskając tekst Pokaż szczegóły wyliczenia
 • Przed stworzeniem JPK_FA program sprawdza, czy dane firmy konieczne do wysyłki JPK_FA są uzupełnione. Są to: Województwo, gmina, powiat i numer domu (jako osobna wartość, poza nazwą ulicy). Gdy nie są, można je uzupełnić nie przerywając tworzenia JPK_FA
 • Kolejne zmienne możliwe do użycia w raporcie "Lista wpisanych faktur zakupu" i "Lista wystawionych faktur VAT":
 1. [Nazwa kontrahenta],
 2. [Poczta kontrahenta],
 3. [Kod pocztowy kontrahenta],
 4. [Ulica kontrahenta],
 5. [NIP kontrahenta],
 6. [REGON kontrahenta],
 7. [Telefon kontrahenta],
 8. [Mail kontrahenta]


Wersja programu: 5.9.21.1199 (2022-04-13)

 • Znaki niedrukowalne są usuwane przy tworzeniu JPK_FA i JPK_V7K/M, zapobiegając błędowi "Znaleziono nieprawidłowy znak w zawartości tekstowej" przy zapisie pliku XML. Znaki takie mogą być przeniesione na przykład w numerze faktury zakupu przez schowek, ze strony www czy z pliku pdf z fakturą.


Wersja programu: 5.9.20.1198 (2022-04-01)
Wersja struktury danych: 270

 • JPK_FA tworzone są i eksportowane w formacie JPK_FA (4)
 • Poprawki importu danych z Fakturanta


Wersja programu: 5.9.19.1197

 • ZUS_DRA
 1. Wyliczanie domyślnych stawek składek ZUS działa dla miesięcy >= 2.2022
 2. Powielanie domyślnych wartości składek ZUS w kolejnych miesiącach zostało wyłączone (składka zdrowotna od 2.2022 zależy od dochodu z poprzedniego miesiąca)
 3. Możliwość wyliczenia wartości składki zdrowotnej dla skali i podatku liniowego od 2.2022, po podaniu zysku netto za poprzedni miesiąc
 4. Zysk netto można pobrać z modułu KPiR


Wersja programu: 5.9.18.1196 (2022-02-14)

 • Poprawna zmiana numeracji faktury i stanów magazynowych przy wielokrotnej zmianie z faktury numerowanej na proformę i odwrotnie podczas jednej edycji
 • Poprawne pokazywanie okna wyliczania zaliczki na podatek dochodowy dla zerowej kwoty składki zdrowotnej


Wersja programu: 5.9.16.1193 (2022-02-09)

 • Zmiana adresu strony na której można podpisać plik JPK za pomocą profilu zaufanego
 • Wersja specjalna programu raportująca problemy pozwala teraz na wysyłkę raportu mailem, bezpośrednio po wystąpieniu problemu. Więcej tutaj
 • Ręczna edycja/dodawanie pozycji sprzedaży w JPK_V7 (2) działa poprawnie
 • Kartoteka towarów na powrót zaznacza innymi kolorami pozycje dodane do listy podręcznej zamówienia i stany alarmowe


Wersja programu: 5.9.14.1190 (2022-01-29)

 • Aktualizacja struktury JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2) do zmian z dnia 27.12.2021
 • Wyliczanie domyślnych wysokości składek ZUS za styczeń 2022
 • Domyślny termin płatności składek ZUS za 2022 rok zmieniony na 20-ty dzień miesiąca
 • Po wczytaniu kopii zapasowej z bazą starszą niż aktualna nie pokazuje się już komunikat o tym, że nie udało się zaktualizować bazy danych, tylko próba aktualizacji jest podejmowana przy logowaniu do tej bazy.


Wersja programu: 5.9.13.1189 (2021-12-31)

 • Nowe struktury plików i wariant formularza (2) w JPK_V7M i JPK_V7K (obowiązuje za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2022 roku, okresy do grudnia 2021 raportowane są dotychczasowym wariantem formularza)
 • Część ewidencyjna JPK_V7M/JPK_V7K (2)
 1. Nowe oznaczenia procedur w dokumencie sprzedaży - WSTO_EE (Oznaczenie stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju) i IED (Oznaczenie stosują podatnicy - operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online), którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. W przypadku tego rodzaju podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski i stąd dla celów kontroli oznaczenie IED).
 2. Usunięte oznaczenie procedury MPP z dokumentów zakupu i sprzedaży
 3. Usunięte oznaczenia SWW i EE z dokumentów sprzedaży
 4. Do pola KorektaPodstawyOpodt dodano dwie daty - DataZaplaty i TerminPlatnosci (wypełniona może być tylko jedna z nich)
 • Część deklaracyjna VAT-7 (22)
 1. Dodane dwa nowe terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - P_540 (zwrot w terminie 15 dni) oraz P_560 (zwrot w terminie 40 dni)
 2. Dodane nowe pole - P_660 - zaznaczane przez podatnika który ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy
 • Nowy szablon wydruku JPK_VDEK uwzględniający dodane pola
 • Aktualizacja adresu strony internetowej służącej do uproszczenia podpisywania JPK z deklaracją profilem zaufanym
 • Moduł księgowy
 1. ZUS - składki zdrowotne zapłacone w 2022 roku nie są odliczane od podatku
 2. Podatek dochodowy - nowa kwota zmniejszająca podatek oraz kwota progu dla zasad ogólnych od 2022 roku
 • Faktura sprzedaży - poprawne dzielenie zaliczki na części jeśli jest większa niż kwota pozostała do zapłaty
 • szablon raportu Raport obrotu towarowego z podziałem na waluty - poprawny opis wierszy sum


Wersja programu: 5.9.12.1188 (2021-12-16)

 • Poprawne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON (dostosowanie się do zmian w wyszukiwarce REGON)


Wersja programu: 5.9.11.1187 (2021-11-02)

 • Raport obrotu towarowego
 1. Usunięty problem z powielaniem towarów sprzedanych w innej walucie/stawce VAT
 2. Dodany nowy, domyślny szablon raportu: Raport obrotu towarowego z podziałem na waluty, który sumuje wydania/przyjęcia wraz z ich ilościami w każdej z walut z osobna. Raport ten sumuje osobno kwoty wydań i przyjęć.
 • JPK - NIPy zagraniczne mające literę w numerze NIP nie są już tej litery pozbawiane
 • Przycisk "Księguj/Anuluj księgowanie" nie odświeżał się prawidłowo przy przejściu z listy faktur eksportowych na listę korekt eksportowych i pokazywał stan zaksięgowania ostatnio wybranej faktury eksportowej


Wersja programu: 5.9.10.1186 (2021-10-16)

 • Dodany import przelewów z plików .csv dla iPKO


Wersja programu: 5.9.9.1185 (2021-10-02)

 • Data obowiązku podatkowego jest prawidłowo ustawiana przy klonowaniu faktury sprzedaży dla wielu kontrahentów


Wersja programu: 5.9.8.1184 (2021-09-14)

 • Poprawki w raporcie obrotu towarowego dla wybranego kontrahenta
 • Poprawki w eksporcie do CDN Optima


Wersja programu: 5.9.7.1183 (2021-09-04)

 • Raport obrotu towarowego pokazuje walutę i stawkę VAT towaru z dokumentu a nie z kartoteki
 • Prawidłowa aktualizacja stawki VAT i jednostki miary towaru w raporcie obrotów, po aktualizacji w dokumencie
 • W fakturze zakupu dodana data kursu waluty, domyślnie ustawiona na poprzedni dzień roboczy w stosunku do daty wystawienia faktury
 • Rozbudowane okno prognozy podatkowej (Moduł księgowy)


Wersja programu: 5.9.6.1182 (2021-08-17)

 • Poprawne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON (dostosowanie się do zmian w wyszukiwarce REGON)
 • Aktualizacja członkostwa Wielkiej Brytanii w UE
 • Poprawne generowanie pola P_14_1W w JPK_FA dla faktur walutowych
 • Ułatwienie generowania duplikatu faktury sprzedaży - aby wystawić duplikat faktury należy na liście wystawionych faktur odnaleźć tę fakturę, nacisnąć na niej prawy przycisk myszy i wybrać opcję Drukuj/wyślij duplikat


Wersja programu: 5.9.5.1181 (2021-08-04)

 • Moduł księgowy - prognoza podatku VAT i podatku dochodowego (Dokumenty->Księgowość->Prognoza podatków)


Wersja programu: 5.9.4.1180 (2021-07-22)

 • Moduł księgowy
 1. Prawidłowe tworzenie DW za FP i FGŚP (i ewentualnie za ubezpieczenie społeczne)
 2. Usunięcie korekty nie powodowało usunięcia wystawionego na jego podstawie dowodu księgowego
 3. Aktualizacja usuwa płatności za ZUS (same deklaracje ZUS DRA pozostają nieusunięte). Prosimy ponownie wprowadzić datę zapłaty za ZUS DRA W celu prawidłowego wygenerowania DW (Dokumenty->Księgowość->ZUS->ZUS DRA->Rozlicz)
 4. Poprawne obliczanie zaliczki na podatek dochodowy (regresja w wersji 5.9.2)
 5. Dokument ZUS DRA wizualnie nie odświeżał wartości po edycji
 6. Płatność za ZUS DRA wizualnie zaokrąglała kwotę do pełnych złotych
 • Na liście korekt zakupu tabela zajmuje teraz całą powierzchnię okna


Wersja programu: 5.9.3.1179 (2021-07-20)

 • Faktura sprzedaży: Rachunek bankowy właściwy dla kontrahenta nie był wybierany prawidłowo gdy fakturę wystawiano z poziomu kartoteki kontrahentów
 • Poprawki w eksportach do CDN Optimy i Sage Symfonii


Wersja programu: 5.9.2.1176 (beta) (2021-07-06)

 • Moduł księgowy
 1. Możliwość ustawienia daty początku pracy z modułem księgowym. Wszystkie dowody księgowe wpisane przed tą datą nie są brane pod uwagę przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, wydruku księgi itd (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Podatki i KPiR).
 2. Możliwość podania sum przeniesienia kolumn dla KPiR prowadzonego poza programem Faktura-NT na chwilę rozpoczęcia pracy z modułem księgowym (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Podatki i KPiR).
 3. Dodanie osobnych dokumentów ZUS DRA (Dokumenty->Księgowość->ZUS->ZUS DRA). DW za FP i FGŚP utworzone obecnie zostaną usunięte w procesie aktualizacji. Należy ponownie wprowadzić dokumenty ZUS DRA i wprowadzić im płatność, jeśli składki zostały opłacone.
 4. Dokument ZUS DRA można opłacać zarówno w całości jak i częściowo. Rozliczany w KPiR i w zaliczkach na podatek dochodowy jest tylko w zapłaconych częściach, z datą rzeczywistej płatności
 5. Możliwość odliczania składki ZUS na ubezpieczenie społeczne w zaliczce na podatek dochodowy lub dowodem wewnętrznym w KPiR (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Podatki i KPiR)
 6. Ustalenie domyślnej formy opodatkowania (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Działalność)
 7. Uproszczony dostęp do listy dowodów księgowych, z pominięciem okna Okresy księgowe, za pomocą menu Dokumenty->Księgowość->KPiR->Wpisane dowody księgowe
 8. Prawidłowe szacowanie postępu wystawiania dokumentów księgowych przy pierwszym wejściu w okres księgowy
 • Edycja pozycji na fakturze sprzedaży która zawierała stawkę VAT nieużywaną w Polsce powodowała błąd
 • Powielanie towaru w kartotece towarów uwzględnia teraz GTU
 • Nowy szablon wydruku zamówienia od klienta - zawierający symbol towaru


Wersja programu: 5.9.1.1175 (2021-04-16)

 • JPK_V7
 1. wartość pola P_60 nie jest już odejmowane od pola P_54 przy wyliczaniu pola P_62. Jednocześnie wartość pola P_60 nie może być większa od wartości pola P_54
 2. w przypadku korekty dane kontrahenta są prawidłowe nawet jeśli faktura której korekta dotyczy została usunięta
 3. Pole KodKrajuNadaniaTIN prawidłowo wypełniane dla kontrahentów z zagranicy
 • W fakturze zakupu i sprzedaży, po wpisaniu NIP razem z prefiksem i naciśnięciu przycisku Znajdź, kontrahent również zostanie odnaleziony, o ile istnieje w bazie danych i jego numer NIP został wpisany z prefiksem. Jeśli nie istnieje, a NIP jest poprawnym polskim NIPem, zostanie podjęta próba pobrania danych kontrahenta z bazy CEIDG
 • Raport Analiza finansowa firmy - obroty umieszczał faktury zakupu w miesiącach wynikających z daty księgowania nawet gdy raportowano je w dacie wystawienia


Wersja programu: 5.9.0.1174 (2021-03-13)

 • Automatyczna aktualizacja numerów licencji przeniesiona na serwer usług


Wersja programu: 5.8.55.1173 (beta) (2021-03-03)

 • Moduł księgowy
 1. Możliwość wydruku Bilansu firmy
 2. Możliwość wydrukowania Podsumowania miesięcznego KPiR
 3. Możliwość podania kwot remanentu początkowego i końcowego (lub wskazania już stworzonej inwentaryzacji). Zostaną wtedy automatycznie stworzone odpowiednie dowody księgowe i dodane do pierwszej/ostatniej w roku pozycji księgi. Aby usunąć te dowody, wystarczy podać 0 jako wartość spisów z natury.
 4. Możliwość podania domyślnych stawek ZUS również dla składek preferencyjnych (Mały ZUS) i składek od dochodu (Mały ZUS Plus)
 5. Zaktualizowane stawki ZUS
 6. Nowy szablon wydruku KPiR w formacie A4
 7. W okresach księgowych widoczne kwartały i cały rok
 8. Możliwość wydruku KPiR dla całego roku lub dla kwartału
 9. Kolumna 15 księgi nie jest już sumowana ani wliczana do wydatków
 10. Możliwość łatwego wystawienia dowodu wewnętrznego na składkę na Fundusz Pracy - z poziomu okna podawania wpłaconych składek ZUS
 11. Konieczność podania daty zapłacenia składek ZUS - z taką datą składka jest odliczana od przychodu i z taką datą tworzony jest dowód wewnętrzny składki na Fundusz Pracy w KPiR
 12. Niektóre dowody księgowe są tylko do odczytu - nie można ich usunąć ani edytować. Dotyczy to dowodów tworzonych automatycznie, na przykład remanenty, składka na FP
 13. Lista okresów księgowych pamięta ostatnio wybrany okres
 14. Poprawka: w oknie wydruku księgi za wybrany okres zmiana roku nie przynosiła efektu
 • JPK_V7 - kwoty do odliczenia za zakup kas rejestrujących (pola P_49 i P_52) prawidłowo wpływają na podatek należny
 • Usuwanie proformy walutowej dodawało towar do stanu
 • Lista KP/KW od razu po otwarciu sortuje się prawidłowo
 • Rejestr faktur paragonowych pokazuje faktury FP


Wersja programu: 5.8.54.1172 (2021-01-21)

 • Rejestry VAT uwzględniają opcję "Ignoruj ten dokument w rozliczeniach księgowych VAT"
 • Dokument WZ przechodzi w tryb tylko do odczytu po wystawieniu do niego faktury VAT


Wersja programu: 5.8.53.1170 (2021-01-08)

 • JPK_V7K - tworzenie deklaracji kwartalnej
 • Nowy szablon wydruku faktury VAT - Innowacyjny z kodem EAN


Wersja programu: 5.8.52.1169 (2020-12-31)

 • Faktury sprzedaży wystawione do dokumentów WZ były księgowane w KPiR w zerowej kwocie
 • Zapamiętywanie wielkości powiększenia podglądu wydruku
 • Poprawa czytelności niektórych miejsc programu na ekranach w rozdzielczości 4k


Wersja programu: 5.8.51.1168 (beta) (2020-12-28)

 • Raport Rejestr sprzedaży VAT domyślnie wyklucza faktury z oznaczeniem FP do których nie ma paragonów (paragony wystawiane są poza systemem)
 • JPK_V7 prawidłowo zapisuje pole P_40 do pliku XML


Wersja programu: 5.8.50.1167 (beta) (2020-12-21)

 • Raport Wezwanie do zapłaty
 1. Poprawione wyświetlanie podwójnej waluty przy fakturze
 2. Dodana kolumna "Kwota faktury"
 3. Dodane zmienne wydruku [Kwota faktury] i [Razem faktury]


Wersja programu: 5.8.49.1166 (2020-12-16)

 • JPK_V7
 1. Pod listą 'Ewidencja sprzedaży oraz nabyć' pokazywane są kwoty zaliczane do deklaracji - z pominięciem faktur FP
 2. W wydruku JPK_V7, pod listą 'Ewidencja sprzedaży oraz nabyć' pokazywane są kwoty zaliczane do deklaracji - z pominięciem faktur FP
 3. Nowe zmienne wydruku JPK_V7 - [Sprzedaż netto bez FP] i [Sprzedaż VAT bez FP]
 4. Automatyczną generację przedrostka "PL" dla polskich numerów NIP można wyłączyć (Opcja w Konfiguracja->Konfiguracja programu->JPK)
 • Zmiana magazynu domyślnego za pomocą kliknięcia w jego nazwę w dolnej części okna głównego jest od razu widoczna
 • Nowe pole w zamówieniu: Magazyn domyślny. Zmienna do wydruku - [Magazyn]
 • Nowe pole w danych kontrahenta - numer BIC/SWIFT.


Wersja programu: 5.8.48.1164 (beta) (2020-12-11)

 • JPK_FA - prawidłowa wysyłka przez bramkę e-deklaracje
 • W kartotece towaru oraz w karcie towaru dla dokumentu zakupu można ustawić % stawki VAT możliwej do zaliczenia w koszty. Taki % rozliczany jest następnie w JPK, rejestrze zakupu VAT i w KPiR
 • Dokument księgowy do faktury zakupu można podejrzeć już podczas jej tworzenia (po zapisaniu faktury)


Wersja programu: 5.8.47.1162 (2020-11-25)

 • JPK_V7
 1. W przypadku dokumentów bez NIP słowo "BRAK" dodawane jest już w momencie tworzenia JPK, a nie dopiero do pliku XML
 2. Dokumentom zakupu dodawany jest prefiks kraju, jeśli występuje on w NIP kontrahenta
 3. Korektom ustawiane są GTU i procedury
 4. Zbiorczej pozycji sprzedaży detalicznej ustawiany jest typ dokumentu "RO"
 5. Faktury wystawione do paragonów (FP) uwzględniane są w części ewidencyjnej JPK_V7, ale nie są brane pod uwagę w części deklaracyjnej (nie wpływają na sumy). Paragony na podstawie których zostały wystawione uwzględniane są w pozycji zbiorczej (RO)
 6. JPK jest blokowane do edycji tylko dla statusów wysyłki < 400
 • JPK_FA - Pole P_5A nie jest wypełniane dla kontrahentów spoza UE
 • Blokowanie dokumentów nie blokowało faktur zakupu
 • Automatyczne wybieranie kontrahenta przy wystawianiu faktury do paragonu z NIP


Wersja 5.8.46.1160 (2020-11-21)

 • Poprawiony proces wysyłki JPK podpisywanego podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym
 • JPK_V7 - podczas zapisu kontrolowana jest poprawność pól, takich jak nazwa czy numer dokumentu oraz zakres dat
 • JPK_V7 - dwuklik na liście "Ewidencja sprzedaży oraz nabyć" lub "Ewidencja zakupu VAT" powoduje edycję tej pozycji


Wersja 5.8.45.1159 (2020-11-20)

 • JPK_V7K nie dało się podpisać podpisem kwalifikowanym


Wersja 5.8.44.1157 (2020-11-19)

 • Wydruk JPK_V7
 • JPK_V7 - na liście "Ewidencja sprzedaży oraz nabyć" pole K_12 niepotrzebnie było sumowane w polu "Kwota netto"
 • Korekta zakupu umożliwia podanie procedur
 • Nowe zmienne wydruku dla rejestrów faktur walutowych - [Procedury] i [GTU] dla faktur eksportowych oraz [Procedury] dla faktur importowych
 • Niektóre szablony wydruku rejestrów faktur walutowych wyświetlają GTU i procedury
 • Niektóre szablony wydruku rejestrów korekt walutowych wyświetlają GTU i procedury


Wersja 5.8.43.1156 (2020-11-13)

 • JPK_V7
 1. Część deklaracyjna: Lepsza kontrola poprawności kwot przy nadwyżce podatku
 • Zwiększono bezpieczeństwo aktualizacji bazy danych na komputerach z niewielką ilością pamięci RAM


Wersja 5.8.42.1153 (2020-11-09)

 • JPK_V7
 1. Dla kontrahentów z polskim numerem NIP automatycznie tworzony jest prefix PL w polu "KodKrajuNadaniaTIN"


Wersja 5.8.41.1151 (2020-11-06)

 • JPK_V7
 1. Część deklaracyjna: Poprawiony błąd zaokrągleń gdy suma dokumentów wynosiła dokładnie 50gr
 2. Część deklaracyjna: Nie można jednocześnie wybrać wielu terminów zwrotu nadwyżki podatku
 3. Część deklaracyjna: Jeśli nie ma nadwyżki podatku, pola odpowiedzialne za sposób jej rozliczenia stają się nieaktywne
 4. Zlikwidowany błąd zapisu JPK_V7M
 5. Nie ma możliwości zapisania JPK_V7 gdy nie zaakceptowało się pouczeń. Poprzednio taka możliwość była - naciśnięcie Anuluj zapisywało JPK, ale bez kontroli pouczeń
 6. Nowo tworzony JPK_V7 nie jest już zapisywany, gdy się go anuluje
 7. Poprawne zapisywanie pliku XML, gdy niektóre wartości sum są zerowe oraz gdy podatnikiem jest osoba fizyczna


Wersja 5.8.40.1149 (2020-11-02)

 • JPK_V7
 1. Automatyczne obliczanie kwot podatków podlegających wpłacie/zwrotowi podczas edycji części deklaracyjnej
 2. Podczas edycji części deklaracyjnej pola sum dokumentów są domyślnie ukrywane
 3. Podczas edycji części deklaracyjnej pola oprócz opisu pokazują też nazwę pola
 4. Kontrola czy podane są dane wymagane do stworzenia prawidłowego JPK_V7 (numer US, dane podatnika itd)
 5. W pliku .XML raportowana jest dokładna wersja programu użytego do stworzenia JPK_V7
 6. Wysyłka za pomocą ePUAP automatycznie otwiera stronę ministerialną do podpisania pliku JPK_V7
 7. Ujmowanie sprzedaży detalicznej
 8. Korekty mają prawidłowe dane nagłówkowe
 9. Faktury WNT są prawidłowo ujmowane również po stronie sprzedaży


Wersja 5.8.39.1148 (2020-10-26)

 • JPK_V7 - tworzenie, edycja i wysyłka


Wersja 5.8.38.1142 (2020-10-13)

 • Możliwość umieszczenia w komentarzu faktury wzmianki o numerze proformy do której została wystawiona (Opcja w Konfiguracja->Konfiguracja programu->Ogólne->Faktura)
 • Podczas wysyłki JPK_VAT z autoryzacją kwotą przychodu zbędne znaki usuwane są z numeru NIP/PESEL


Wersja 5.8.37.1141 (2020-10-12)

 • Wysyłka JPK_VAT za pomocą nowej wersji bramki e-deklaracje (również dla wersji z autoryzacją kwotą przychodu)


Wersja 5.8.36.1139 (2020-10-02)

 • Kartoteka towarów
 1. Możliwość masowego ustawienia kodów GTU w kartotece towarów - dla wszystkich widocznych w kartotece towarów (Dane->Zmień GTU wszystkim WIDOCZNYM towarom na raz)
 2. Możliwość wyszukiwania tylko po jednej, posortowanej kolumnie
 • Import z Fakturanta
 1. Ułatwiony import danych przy pierwszej instalacji programu Faktura-NT - opcja importu widoczna bezpośrednio w oknie powitalnym
 2. Ostrzeżenie o włączonym Fakturancie i konieczności jego wyłączenia zamiast ukrywania możliwości importu danych
 3. Świeżo po imporcie nie można było zalogować się do zaimportowanej firmy ponieważ jej nazwa nie pojawiała się w oknie wyboru firm
 • Kartoteka towarów pozwala zawęzić poszukiwania tylko do aktualnie posortowanej kolumny
 • Nowa zmienna wydruku dla faktury zakupu - [Typ dokumentu]. Przyjmuje wartości MK, VAT_RR, WEW lub pustą.
 • Fakturze są ustawiane kody GTU jeśli jest wystawiana do WZ i na WZ są towary z GTU


Wersja 5.8.35.1137 (2020-09-30)

 • Nowa zmienna wydruku dla faktury sprzedaży - [Typ dokumentu]. Przyjmuje wartości RO, WEW, FP lub pustą.
 • Kolumna TP (domyślnie niewidoczna) dodana do dialogu wyboru kontrahenta do faktury


Wersja 5.8.34.1136 (2020-09-29)

 • Kontrahenci
 1. Możliwość zaznaczenia powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (procedura TP) w kartotece kontrahenta (Kartoteki->Kontrahenci->Edytuj->Zakładka JPK)
 2. Automatyczne zaznaczanie w fakturze i korekcie procedury TP, jeśli kontrahent jest powiązany
 3. Automatyczne ustawianie powiązania kontrahentowi, jeśli w dokumencie zaznaczono procedurę TP
 4. Nowa kolumna w kartotece kontrahentów - TP (domyślnie niewidoczna)
 • Lista faktur
 1. Nowe kolumny - GTU i Procedury (domyślnie niewidoczne)
 2. Możliwość pokazania tylko faktur które mają ustawione GTU i/lub Procedury (zakładka Kryteria dodatkowe, Pokaż tylko faktury z GTU i Pokaż tylko faktury z Procedurami
 • Możliwość wydruku na fakturze zakupu użytych procedur
 • Nowa zmienna wydruku dla faktury zakupu - [Procedury]
 • Nowe zmienne wydruku dla rejestrów sprzedaży VAT - [Procedury] i [GTU] oraz rejestrów zakupu VAT - [Procedury]
 • Niektóre szablony wydruku faktury zakupu wyświetlają procedury
 • Niektóre szablony wydruku rejestrów Sprzedaży/Korekt VAT wyświetlają GTU i procedury
 • Niektóre szablony wydruku rejestrów Zakupu/Korekt VAT wyświetlają procedury
 • Niektóre szablony wydruku listy Sprzedaży/Korekt VAT wyświetlają GTU i procedury
 • Niektóre szablony wydruku listy Zakupu/Korekt VAT wyświetlają procedury


Wersja 5.8.33.1135 (2020-09-24)

 • Klonowanie faktury (Użyj jako szablonu) powiela również GTU i Procedury
 • Poprawiony błąd wersji 5.8.32.1133 - zwiększanie się numeru FV po jej edycji
 • Poprawiony błąd wersji 5.8.32.1134 - edycja towaru w korekcie sprzedaży


Wersja 5.8.32.1133 (2020-09-23)

 • Możliwość zaznaczenia na fakturze sprzedaży i korekcie sprzedaży Grup Towarów i Usług (GTU) oraz procedur (do celów raportowania w nowym JPK_V7M i JPK_V7M)
 • Możliwość wydruku na fakturze sprzedaży i korekcie użytych Grup Towarów i Usług (GTU) oraz procedur
 • Nowe zmienne wydruku dla faktury sprzedaży i korekty sprzedaży - [GTU] i [Procedury]
 • Nowa opcja konfiguracyjna (Konfiguracja->Konfiguracja programu->JPK) - Umieszczaj kody GTU i procedur na wydrukach dokumentów
 • Niektóre szablony wydruku faktury, faktury z rabatem i korekty wyświetlają GTU i procedury
 • Kartoteka towarów
 1. Nowa kolumna - GTU
 2. Skrót klawiszowy (CTRL+F) do przeszukiwania zawartości samej tabeli po wszystkich widocznych kolumnach jednocześnie
 • Lista faktur sprzedaży - nowe kolumny (domyślnie ukryte) - GTU i Procedury


Wersja 5.8.31.1131 (2020-09-14)

 • Kartoteka towarów
 1. Możliwość konfiguracji wyglądu i zachowania kartoteki towarów (Konfiguracja->Widok i zachowanie, skrót F10) w zakresie wielkości i rodzaju czcionki tabeli towarów, automatycznego ukrywania pola komentarza oraz ustawiania się bądź nie na ostatnio dodanym do dokumentu towarze
 2. Wybrane sortowanie kolumn jest zapamiętywane
 3. Przyciski "Oblicz ilość towarów" działa prawidłowo również wtedy, gdy kartoteka pokazuje wynik wyszukiwania
 4. Poprawione drobne błędy w wyszukiwaniu


Wersja 5.8.30.1130 (2020-08-07)

 • Kartoteka towarów
 1. Przebudowane okno - możliwość wyszukiwania po wielu polach jednocześnie, ukrywania i zmiany rozmiaru kolumn, przyśpieszone otwieranie listy towarów, sortowanie po wielu kolumnach na raz i wiele innych
 2. Nowe kolumny możliwe do wyświetlenia: Stan alarmowy, waluta, jednostka miary
 • Możliwość wydania całego magazynu dokumentem WZ w wybranej cenie (Zakładka Magazyn->Specjalne w dokumencie WZ)
 • Aktualizacja biblioteki obsługującej drukarki fiskalne NOVITUS do wersji 7.3.2
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji WIN 32-BIT 6.48 (2020.06.29)
 • Nowe zmienne wydruku - [Numer ILN firmy] i [Numer ILN kontrahenta]


Wersja 5.8.29.1129 (2020-07-09)

 • Dla firm zarejestrowanych w Niemczech dodana stawka VAT 16%, zmodyfikowany czas obowiązywania stawek VAT 19% i 7% (do 30.06.2020) oraz 16% i 5% (od 01.07.2020 do 31.12.2020)
 • Możliwość hurtowej zmiany stawek VAT w towarach również dla wybranych towarów (Kartoteka towarów->Dane-Zmień stawki VAT)
 • Przebudowane okno wyboru towaru - możliwość wyszukiwania po wielu polach jednocześnie, ukrywania i zmiany rozmiaru kolumn, przyśpieszone otwieranie listy towarów, sortowanie po wielu kolumnach na raz i wiele innych
 • Możliwość ustawienia priorytetu waluty w słowniku walut. Waluty o wyższym priorytecie pokazywane są wyżej na listach wyboru walut w karcie towaru itd. Waluta PLN domyślnie ma najwyższy priorytet, zaraz po niej Euro.


Wersja 5.8.28.1127 (2020-06-30)

 • Dodano klasyfikacje PKWiU 2008, PKWiU 2015 i CN 2020


Wersja 5.8.27.1126 (2020-06-23)

 • Użycie szybszego managera zarządzania pamięcią, powodujące ogólny wzrost prędkości działania programu
 • Nowa zmienna wydruku dla rejestru faktur eksportowych - [Data kursu waluty]
 • Zlikwidowany problem z dublującymi się numerami licencji
 • Nie trzeba już modyfikować istniejących numerów licencji, aby je uaktualnić. Wystarczy dodać numer. Gdy numer licencji na dany produkt już w systemie istnieje, zostanie uaktualniony


Wersja 5.8.26.1125 (2020-06-18)

 • Usprawnione użycie Kodu Parującego
 • Funkcja "Pokaż zysk" na liście faktur sprzedaży pokazuje również marżę netto


Wersja 5.8.25.1124 (2020-06-01)

 • Przyśpieszony zapis danych konfiguracyjnych


Wersja 5.8.24.1122 (2020-05-28)

 • Na liście dokumentów PZ poprawnie wyświetlany jest numer faktury zakupu wystawionej do dokumentu PZ
 • Przyśpieszone zamykanie programu, gdy program zostanie zamknięty od razu po uruchomieniu
 • Poprawiona edycja parametrów połączeniowych do danych firmy
 • Przyśpieszony odczyt danych konfiguracyjnych
 • Menu raportów fiskalnych jest teraz prawidłowo dostępne, jeśli wybrana jest drukarka fiskalna
 • Raport Lista dokumentów KW prawidłowo uwzględnia opcje dodatkowe, typu wybranego kontrahenta


Wersja 5.8.23.1120 (2020-05-20)

 • Elektroniczna faktura w formacie EDI
 1. Dołączana domyślnie jako załącznik przy wysyłce faktury mailem (obok pliku .pdf). Możliwość wyłączenia w konfiguracji
 2. Możliwość zapisu faktury do pliku .XML w formacie EDI z poziomu listy wystawionych faktur VAT (prawy przycisk na liście faktur -> Zapisz do pliku XML w formacie EDI
 • Możliwość podania numeru GLN / ILN dla swojej firmy i dla kontrahentów
 • Faktura sprzedaży
 1. Przebudowany wygląd danych nabywcy i odbiorcy
 2. Możliwość łatwego ukrycia stopki faktury na rzecz większej listy towarów, za pomocą kliknięcia w suwak zmiany rozmiaru pod listą towarów
 • Przebudowany wygląd okna logowania i okna zarządzania firmami
 1. Możliwość łatwego udostępnienia firmy na inne stanowiska za pomocą Kodu Parującego (przycisk Udostępnij firmę na liście zarządzania firmami)
 2. Nowe ikony w oknie logowania i w oknie zarządzania firmami
 3. Ikona reprezentująca położenie danych firmy (firma lokalna, stanowisko zdalne, firma udostępniona, Sokaris Cloud)
 • Zlikwidowany problem przy powielaniu towaru
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji WIN 32-BIT 6.46 (2020.03.05)
 • W JPK_FA(3) prawidłowo ujmowane są korekty VAT
 • Moduł księgowy
 1. Korekty prawidłowo ujmowane są w KPiR
 2. Zaktualizowane obliczanie podatku dochodowego oraz składek ZUS


Wersja 5.8.22.1114 (beta) (2020-02-20)

 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji WIN 32-BIT 6.38 (2019.12.23)
 • Możliwość wybrania domyślnego rachunku bankowego kontrahenta
 • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet na protokole POSNET:
 1. Dodane drukarki Posnet Thermal XL 3.01 (protokół POSNET) i Posnet Thermal HD 2.01 (protokół POSNET)
 2. Wydruk numeru systemowego paragonu dla drukarek obsługujących natywnie numer NIP na paragonie
 • Obsługa drukarek fiskalnych Novitus na protokole NOVITUS
 • Dodane drukarki Novitus VIVO PL 2.0, Novitus QUARTO PL 1.0, Novitus DELIO E PL 1.0, Novitus DELIO E SQ 1.0, Novitus DELIO E PL 2.0, Novitus Deon E, Novitus HDe PL, Novitus HDe PL 2.0, Novitus HD ONLINE PL 1.0, Novitus BONO ONLINE, Novitus DEON ONLINE
 • Powielanie towaru powiela również dane kompletu
 • Powtórny wydruk paragonu z poziomu paragonu przyciskiem "Drukuj fiskalnie" przestawiał domyślny sposób płatności na gotówkę
 • Szablon wydruku faktury Duplikat prawidłowo drukuje wielolinijkową nazwę firmy


Wersja 5.8.21.1112 (2020-01-07)

 • NIP na paragonie drukowany w stopce na drukarkach fiskalnych na protokole THERMAL
 • Sposób płatności drukowany w stopce na drukarkach fiskalnych na protokole THERMAL
 • Przyśpieszone drukowanie linii paragonu na drukarkach fiskalnych na protokole THERMAL
 • Gdy paragon tworzymy z faktury, to numer NIP kontrahenta zostanie automatycznie wpisany do paragonu
 • Tworzenie paragonu przebiega bez błędu, jeśli drukarka fiskalna jest używana ale nie jest włączona
 • Okno zapłaty za paragon na powrót drukuje fiskalnie paragon jeśli wybrano "Wystaw/drukuj fakturę"
 • Numer BDO (o ile zostanie wpisany w konfiguracji) jest domyślnie drukowany na wszystkich szablonach faktur sprzedaży i korekt


Wersja 5.8.20.1111 (2019-12-21)

 • JPK_FA w wersji 3
 • Podczas wysyłki mailem dokumentu WZ załącznik .xml nie jest dodawany, jeśli opcja w konfiguracji nie jest zaznaczona
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji WIN 32-BIT 6.36 (2019.12.10)
 • Możliwość wprowadzenia numeru BDO (Konfiguracja->Dane Twojej firmy)
 • Nowa zmienna wydruku - [Numer BDO]
 • Numer BDO (o ile zostanie wpisany w konfiguracji) jest domyślnie drukowany na szablonie Klasyczny, w fakturze sprzedaży i korekcie


Wersja 5.8.19.1110 (2019-12-03)

 • Moduł księgowy
 1. Korekty sprzedaży i zakupu mają teraz prawidłowy kurs waluty nawet gdy nie są zaksięgowane, co wcześniej powodowało nieprawidłowe sumowanie dowodów księgowych powstałych z korekt
 • W fakturze sprzedaży prawidłowo wybierane jest konto bankowe dla kontrahenta któremu ustawiono inne konto bankowe niż domyślne
 • Wersja mobilna prawidłowo uruchamia się na komputerze bez zainstalowanego serwera Firebird


Wersja 5.8.18.1109 (2019-12-02)

 • Moduł księgowy
 1. Automatyczne wystawianie dowodu księgowego do korekty sprzedaży i zakupu
 • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet na protokole POSNET: Posnet Thermal FV EJ 2.01
 • Zlikwidowany błąd przy próbie zapisu korekty z pustym numerem korekty


Wersja 5.8.17.1108 (beta) (2019-11-25)

 • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet na protokole POSNET: Posnet Thermal HD FV EJ 1.01, Posnet TEMO HS FV EJ 1.01, Posnet TEMO HS FV EJ 1.02, Posnet TEMO HS 2.01, Posnet TEMO Online, Posnet Thermal XL2 Online, Posnet Thermal Online, Posnet TRIO Online
 • Obsługa kolejnych drukarek fiskalnych Elzab: Elzab Mera TE, Elzab Mera TEFV, Elzab ZETA, Elzab D10, Elzab Mera E2, Elzab Mera E2FV, Elzab Mera FE2, Elzab Mera FE2FV, Elzab S10 2, Elzab S10 2FV, Elzab S10 2F, Elzab S10 2FFV, Elzab S10 3, Elzab S10 3FV, Elzab S10 3F, Elzab S10 3FFV, Elzab Cube Online, Elzab Mera Online
 • W konfiguracji drukarki fiskalnej listę dostępnych drukarek fiskalnych można łatwo przeszukiwać wpisując fragment nazwy modelu drukarki fiskalnej
 • Gdy firma nie jest płatnikiem podatku VAT, to podczas wysyłki mailem faktury temat wiadomości oraz nazwa pliku załącznika nie zawiera słowa "VAT"
 • Przywrócenie na Windows 7 i Windows 10 działania usługi "Elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT ("biała lista VAT")". Na Windows XP/Vista usługa nie będzie działać, w związku z tym, że Ministerstwo zaczęło wykorzystywać tylko TLS 1.2 i TLS 1.3 nie obsługiwane przez Windows XP i Windows Vista
 • Zlikwidowana wysoka zajętość pamięci podczas eksportu do sklepu e-xtra
 • Okno zapłaty za paragon
 1. Możliwość wydruku niefiskalnego z poziomu tego okna
 2. "Kwota otrzymana od klienta" pozostawała równa zero, jeśli nie wpisano jej lub nie naciśnięto "Enter" w polu "Kwota otrzymana od klienta" tylko od razu naciśnięto przycisk "Drukuj paragon"


Wersja 5.8.16.1107 (2019-10-21)

 • W fakturze sprzedaży można wybrać które rachunki bankowe firmy będą na niej drukowane (zakładka "Konta bankowe")
 • Automatyczna kontrola, czy przy kwotach > 15.000 zł ustawiono rodzaj faktury na "mechanizm podzielonej płatności"
 • Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Rachunki firmowe
 1. Znika pojęcie "rachunku domyślnego" i "rachunku dodatkowego", pozostaje pojęcie "rachunek domyślny dla tej waluty"
 2. Dodatkowa kolumna w tabeli rachunków firmowych pokazująca numer rachunku
 • Wybranie kryterium czasowego "Termin płatności" na liście wystawionych faktur sprzedaży powodowało błąd


Wersja 5.8.15.1106 (2019-10-10)

 • Nowa tabela towarów w fakturze zakupu. Pozwala sortować, pokazywać i ukrywać kolumny, filtrować oraz przeszukiwać zawartość.
 • Dodatkowe kolumny w tabeli towarów w fakturze zakupu - "Symbol towaru" (zamiast SWW), "Notatka" (domyślnie ukryta). Kolumna PKWiU/SWW jest teraz domyślnie ukryta.
 • Poprawki
 1. Poprawiony problem z generowaniem rejestru korekt VAT zakupu (regresja wersji .1105)
 2. Poprawiony problem z pokazywaniem starszych UPO na liście JPK
 3. Poprawione tworzenie raportu "Wydruk specyfikacji gotówki" (regresja)
 4. Poprawione tworzenie kompensaty (regresja)


Wersja 5.8.14.1105 (2019-10-01)

 • Jeśli przy zakładaniu nowej firmy (nowej bazy danych) podano numer NIP, to po wejściu w dane firmy będą wypełnione rachunki firmowe
 • Rachunki własnej firmy można wczytać z białej listy VAT w dowolnym momencie (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Rachunki firmowe)
 • Kwota "Pozostało do zapłaty" pokazywana podczas edycji faktury zakupu, w jej QR code oraz na wydruku
 • Nowa tabela towarów w dokumencie WZ/PZ. Pozwala sortować, pokazywać i ukrywać kolumny, filtrować oraz przeszukiwać zawartość.
 • Dodatkowe kolumny w tabeli towarów w dokumencie WZ/PZ - "l.p.", "SWW" (domyślnie ukryta) oraz "% rabatu" (domyślnie ukryta)
 • Komentarz z WZ jest domyślnie przenoszony do wystawianej do WZ faktury. Możliwość włączenia/wyłączenia tej opcji w Konfiguracja->Konfiguracja programu->Ogólne->Faktura->"Przenoś komentarz z WZ do faktury podczas wystawiania faktury z WZ"
 • Możliwość kwalifikowania dokumentów w/g daty obowiązku podatkowego, daty księgowania, daty wystawienia oraz terminu płatności w rejestrze korekt VAT
 • Możliwość kwalifikowania dokumentów w/g daty obowiązku podatkowego, daty księgowania, daty wystawienia, terminu płatności oraz daty sprzedaży w rejestrze faktur paragonowych
 • Nowa kolumna na liście wystawionych korekt VAT - "termin płatności"
 • Poprawny wygląd okna rejestru faktur paragonowych, rejestru sprzedaży detalicznej, rejestru kasowego oraz rejestru faktur walutowych w systemach z wielkością czcionki ustawioną na > 100%


Wersja 5.8.13.1104 (beta) (2019-09-24)

 • Aktualizacja certyfikatów klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK
 • Pobieranie danych o rachunkach bankowych kontrahenta z Elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT ("biała lista VAT")
 1. Podczas pobierania danych nowego kontrahenta z bazy REGON (po podaniu NIP)
 2. Podczas edycji danych kontrahenta (na życzenie) - na zakładce "Rachunki kontrahenta"
 3. Podczas wpisywania faktury zakupu - pobierane automatycznie po wybraniu kontrahenta
 4. Podczas edycji faktury zakupu - pobierane automatycznie gdy kontrahent nie posiada rachunków bankowych
 • Możliwość dodawania kontrahentowi rachunków bankowych (Edycja danych kontrahenta->zakładka "Rachunki kontrahenta")
 • Faktura zakupu
 1. Nowa zakładka nagłówka - "Płatności"
 2. Lista rachunków bankowych kontrahenta uzupełniana automatycznie z Elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT ("biała lista VAT")
 3. Wyświetlanie QR kodu z danymi płatności
 4. Możliwość skopiowania do schowka numeru rachunku kontrahenta w fakturze zakupu, w celu łatwiejszej zapłaty
 • Możliwość wydruku na fakturze VAT oraz na zamówieniu QR kodu z danymi płatności
 • Nowe szablony FV - Klasyczny z płatnością w QR code i Klasyczny z płatnością w QR code bez PKWiU
 • Nowy szablon zamówienia - Zamówienie z płatnością w QR code
 • Data termin płatności i Rodzaj płatności w dokumencie Korekta VAT
 • Poprawka do eksportu Edi++ w zakresie eksportu kursu waluty zaksięgowanej faktury
 • Poprawny wygląd okna rejestru korekt VAT w systemach z wielkością czcionki ustawioną na > 100%
 • Raport Analiza finansowa - obroty obecnie uwzględnia prawidło faktury paragonowe


Wersja 5.8.12.1103 (2019-08-01)

 • Wartość brutto dokumentu WZ na liście dokumentów WZ znikała po edycji dokumentu
 • Znaki ., ,, / nie są usuwane z nazwy towaru przed wysłaniem ich do drukarek fiskalnych Posnet
 • Domyślna litera stawki zwolnionej (zw.) dla drukarek Posnet to teraz E


Wersja 5.8.11.1102 (2019-07-10)

 • Poprawna współpraca z serwerem Firebird w wersji 2.5.9.27139 w zakresie odtwarzania kopii zapasowej oraz rozpoznawania liczby zalogowanych stanowisk
 • Możliwość włączenia w konfiguracji drukarki fiskalnej wydruku rodzaju płatności na paragonie dla drukarek POSNET na protokole THERMAL


Wersja 5.8.10.1101 (2019-07-05)

 • JPK_FA w wersji 2 - poprawki
 • Podpis dla kont SMTP nie był poprawnie wczytywany przy edycji konta
 • Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2.5.9.27139


Wersja 5.8.9.1100 (2019-06-28)

 • JPK_FA w wersji 2
 • Dodany import przelewów z plików .csv dla banku mBank Biznes
 • Zmieniona nazwa stawki VAT odwrotnego obciążenia z "--" na "o.o."
 • Długość numeru Dowodu Księgowego wydłużona z 30 do 90 znaków
 • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przeciw przypadkowemu usunięciu więcej niż jednej faktury/dokumentu WZ/PZ na raz - aby to zrobić konieczne jest świadome zaznaczenie opcji w oknie dialogowym potwierdzenia usuwania


Wersja 5.8.8.1099 (2019-06-19)

 • Poprawione generowanie JPK_VAT dla korekt faktur trójstronnych
 • Poprawny wygląd niektórych okien w systemach z wielkością czcionki ustawioną na > 100%
 • W eksportach do księgowości, w obrębie jednego dnia, dokumenty sortowane są w/g numeru
 • Wystawienie paragonu do faktury powodowało, że dokument księgowy do tego paragonu był pusty (o wartości zero)


Wersja 5.8.7.1098 (2019-06-04)

 • Poprawny wygląd niektórych okien w systemach z wielkością czcionki ustawioną na > 100%


Wersja 5.8.6.1097 (beta) (2019-05-30)

 • Lista WZ/PZ wzbogacona o sumowanie kolumn kwotowych


Wersja 5.8.5.1096 (beta) (2019-05-28)

 • Raport Analiza finansowa - zyski wzbogacony o analizę dzienną
 • Import przelewów z plików .csv
 1. NestBank S.A.
 2. mBank


Wersja 5.8.3.1094 (beta) (2019-05-11)

 • Dokument WZ/PZ
 1. Nowe pole: Rodzaj dokumentu. Pole jest wybierane ze słownika, można stworzyć własne, dowolne rodzaje dokumentów i przypisać je dokumentowi WZ/PZ
 2. Nowa zmienna wydruku - [Rodzaj dokumentu]
 • Lista dokumentów WZ/PZ
 1. Nowa kolumna - Rodzaj dokumentu
 2. Możliwość filtrowania dokumentów po polu Rodzaj dokumentu
 • Import przelewów z plików .csv
 1. ING Bank Śląski
 2. Santander Bank Polska


Wersja 5.8.3.1093 (2019-04-30)

 • Poprawne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON w przypadku gdy ma on więcej niż jedną działalność zarejestrowaną na jednym numerze NIP. Pobierana jest wtedy pierwsza z nich
 • Poprawny wygląd niektórych okien w systemach z wielkością czcionki ustawioną na > 100%
 • Komórka K_12 nie jest dłużej sumowana w kolumnie "Netto" na liście "Ewidencja sprzedaży oraz nabyć" podczas edycji JPK_VAT


Wersja 5.8.2.1092 (2019-04-13)

 • Poprawiona wielkość czcionki w oknach faktur sprzedaży i kartoteki towarów w systemach z wielkością czcionki ustawioną na 150%


Wersja 5.8.1.1091 (2019-04-11)

 • Wysyłka JPK przez e-bramkę JPK_VAT jest teraz odporna na błędnie wpisany numer NIP


Wersja 5.8.0.1089 (2019-04-05)

 • Kod pocztowy poprawnie pobierany z bazy REGON (błąd wersji .1088)


Wersja 5.8.0.1088 (2019-04-04)

 • Moduł księgowy
 • Przyśpieszenie pobierania danych o kontrahencie z bazy REGON
 • W rejestrze zakupu VAT nie są uwzględniane faktury walutowe
 • Usunięty komunikat błędu podczas konfigurowania drukarek fiskalnych Elzab
 • Nazwa towaru wysyłana do drukarki Elzab jest pozbawiana znaków nowej linii


Wersja 5.7.94.1074 (beta) (2019-02-22)

 • W fakturze podsumowującej, w komentarzu podsumowanie wcześniej przyjętych faktur zaliczkowych zawiera teraz kwotę netto i brutto tych faktur


Wersja 5.7.93.1073 (2019-02-01)

 • Możliwość wysyłki maila do kontrahenta z poziomu kartoteki kontrahentów zarówno za pomocą SMTP jak i MAPI
 • Wysyłka maili za pomocą protokołu SMTP
 1. Poprawne wysyłanie wiadomości na adres podany samodzielnie
 2. Program nie zamraża się w momencie zamykania, gdy wcześniej wysłano maila za pomocą SMTP
 • Wysyłka maili za pomocą protokołu MAPI
 1. Możliwość włączenia bądź wyłączenia w konfiguracji możliwości dodawania nazwy kontrahenta do adresu e-mail (domyślnie wyłączona)
 • Jeśli kontrahent nie posiada adresu e-mail, a jest mu wysyłana wiadomość, program pyta o adres e-mail i zapamiętuje go w kartotece kontrahenta
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji 6.09 32-BIT (2019.01.12)


Wersja 5.7.92.1072 (2019-01-12)

 • Wysyłka maili za pomocą protokołu MAPI - jeśli kontrahent nie posiada adresu e-mail, to sama nazwa bez maila nie jest dodawana do pola adres


Wersja 5.7.91.1071 (2019-01-11)

 • Wysyłka maili za pomocą protokołu SMTP
 1. Zapisywanie stanu wysyłki maili na dysk w momencie zamykania programu i wznawianie wysyłki po ponownym uruchomieniu (SMTP)
 2. Komunikat przy zamykaniu systemu informuje, że istnieją maile w kolejce wysyłkowej oraz ile ich jest
 3. Ulepszone okno wysyłki maila za pomocą protokołu SMTP (dodano menu kontekstowe, zabezpieczenie przed dodaniem pustego adresu e-mail i inne)
 • Podczas montażu/demontażu kompletu przyciskiem "Zmontuj/zdemontuj" w kartotece towarów stan składników odświeżany jest natychmiast
 • Korekta prawidłowo zamyka się po naciśnięciu Drukuj zamiast wracać do edycji (chyba że naciśnięto przycisk Powróć na podglądzie wydruku)


Wersja 5.7.90.1070 (beta) (2019-01-02)

 • Wysyłka maili za pomocą protokołu SMTP
 1. Możliwość konfiguracji opóźnienia w wysyłce kolejnych maili, aby uniknąć blokady u dostawcy usług internetowych (podejrzenie o spam)
 2. Możliwość wysłania kopii maila na wskazany przez siebie adres (w celu archiwizacji wiadomości, potwierdzenia wysłania itd)
 3. Zarządzanie kontami SMTP. Możliwość używania więcej niż jednego konta
 4. Możliwość zażądania potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę
 5. Możliwość zdefiniowania priorytetu wiadomości
 6. Możliwość konfiguracji, czy maile mają być wysyłane za pomocą SMTP czy tak jak dotychczas, za pomocą MAPI
 • Poprawione otwieranie zamkniętej inwentaryzacji
 • Poprawione pobieranie danych z usługi COMPANIES (dane kontrahenta wczytywane na podstawie NIP) dla kontrahentów których nazwa była dłuższa niż 120 znaków


Wersja 5.7.89.1069 (2018-10-19)

 • W fakturze zakupu towary domyślnie mają wybraną sprzedaż opodatkowaną zamiast sprzedaży mieszanej w zakładce JPK podczas dodawania towaru
 • Prawidłowe rozliczanie w JPK_VAT korekt zakupu dla sprzedaży mieszanej
 • Ponowne działanie skrótów klawiszowych w paragonie (regresja wersji 5.7.88.1967)


Wersja 5.7.88.1067 (2018-09-28)

 • Paragon
 1. Za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+F można na liście towarów i liście dokumentów WZ pokazać panel wyszukiwania. Pozwala on wyszukać w dowolnej kolumnie dowolny tekst. Wiersze nie pasujące do wyszukiwanego tekstu są ukrywane. Nie ma to wpływu na wydruk
 • Korekta
 1. Szablony wydruku - Klasyczna i Klasyczna - marża pokazują dane nabywcy i odbiorcy (miejsce dostawy z faktury)
 2. Nowa zmienna możliwa do wykorzystania na wydruku korekty - [Miejsce dostawy]


Wersja 5.7.87.1065 (beta) (2018-09-24)

 • Paragon
 1. Nowe kolumny (domyślnie ukryte) - SWW i % rabatu
 2. Zmieniony wygląd tabel
 3. Na liście towarów paragonu sumowane są kolumny Ilość oraz Wartość
 4. Na liście dokumentów WZ (o ile paragon powstał z WZ) sumowane są kolumny Wartość netto, Wartość brutto oraz Pozycje
 5. Możliwość sortowania i filtrowania tabel za pomocą ikon w nagłówku kolumny. Sortowanie i filtrowanie nie ma wpływu na wydruk
 6. Możliwość pokazywania i ukrywania kolumn. Zmiany są zapamiętywane


Wersja 5.7.86.1064 (beta) (2018-09-19)

 • Korekta Zakupu/Sprzedaży
 1. Korekta do korekty
 2. Możliwość wyboru widocznych kolumn na liście towarów korekty (prawy przycisk na liście towarów->Widoczne kolumny). Wybór jest zapamiętywany
 3. Możliwość powiększania rozmiaru okna korekty również w poziomie, wraz z automatycznym poszerzaniem kolumn
 4. Nowe kolumny - symbol towaru, cena jednostkowa brutto
 5. Zmienione elementy (ilość, cena) zaznaczane są kolorem czerwonym dla łatwiejszej orientacji
 • Szablony wydruku
 1. Nowy szablon wydruku - Nabywca - odbiorca dla firm nie będących VATowcami (wystawiających rachunki)
 2. Szablon faktury sprzedaży Klasyczny został poszerzony oraz wzbogacony o wydruk pola Odbiorca
 • Lista faktur sprzedaży
 1. Faktura posiadająca korektę/korekty zaznaczona jest dodatkową ikoną gumki na liście
 2. Prawidłowe odświeżanie liczby korekt na przycisku "Korekta"
 3. Przycisk "Korekta" nie zmieniał się w niektórych przypadkach w przycisk "Idź do faktury" i na odwrót przy przechodzeniu pomiędzy zakładkami "Faktury VAT" i "Faktury korygujące VAT"
 • Lista faktur zakupu
 1. Możliwość wystawienia większej liczby korekt do tej samej faktury zakupu
 2. Liczba korekt wystawionych do wybranej faktury zakupu pojawia się na przycisku "Korekta"
 3. Po naciśnięciu przycisku "Korekta" pojawia się menu z wyborem działania - wystawienie kolejnej korekty lub obejrzenie listy korekt wystawionych do wybranej faktury zakupu
 • Dokument WZ przechodzi w tryb tylko do odczytu po wystawieniu do niego paragonu
 • Aktualizacja słownika krajów
 • Eksport do KPiR w formacie Edi++ (Subiekt, Rachmistrz) nie usuwa liter z wnętrza numeru NIP zagranicznego kontrahenta, o ile opcja eksportu prefiksów zostanie zaznaczona w konfiguracji eksportu
 • Usuwanie korekty nie zmniejszało licznika korekt przy fakturze, dzięki czemu można było zobaczyć pustą listę korekt do faktury
 • Dokumentu KW nie można było usunąć (pozostawał nagłówek bez kwot na liście dokumentów KW)
 • Wiązanie przelewu z fakturą zakupu/sprzedaży powodowało zaznaczenie jej jako zapłaconej nawet, jeśli przelew nie opiewał na całą kwotę faktury


Wersja 5.7.85.1063 (2018-08-21)

 • Nowy szablon wydruku - duplikat dla firm wystawiających rachunki
 • Szablon wydruku faktury Klasyczny z adresem odbiorcy zawija adres miejsca dostawy zamiast go ucinać
 • Dokument KP/KW
 1. Przywrócona funkcjonalność Zapłać wszystko i Zapłać do kwoty (nie można wtedy podać kwot Split Payment, można je ewentualnie uzupełnić ręcznie edytując pozycje dokumentu)
 2. Dodano podsumowanie kolumn kwotowych dokumentu oraz niezapłaconych faktur
 3. Przycisk Wyzeruj kwotę split Payment staje się prawidłowo dostępny podczas wyboru innej pozycji, gdy w KP/KW jest więcej niż jedna pozycja
 4. Do dokumentu nie można dodać ujemnej i zerowej kwoty płatności
 5. Podwójne kliknięcie w pozycję dokumentu edytuje ją
 6. Nie można zmienić waluty w trakcie płacenia faktury (waluta jest zablokowana na walucie faktury)


Wersja 5.7.84.1062 (2018-08-14)

 • Możliwość udzielenia kontrahentowi rabatu na całe grupy towarowe.
 • W fakturze zakupu pola z datą wzbogacono o dodatkowy przycisk .: - użycie go powoduje przepisanie wybranej daty do wszystkich innych pól z datą.
 • W rzadkich przypadkach faktura sprzedaży wystawiana na podstawie WZ była zaznaczana jako wyliczana w inny sposób (od brutto/netto) niż dokument WZ z którego powstała.
 • Przy dodawaniu kontrahenta do faktury paragonowej oraz przy zmianie kontrahenta w fakturze wystawionej do WZ występował błąd, jeśli widoczna była tabela z listą paragonów/dokumentów WZ.
 • Cena towaru w karcie towaru była ustalana na 0, gdy powtórnie wybierano towar, a poprzednio wybrany towar miał cenę specjalną
 • Eksport do KPiR w formacie Edi++ (Subiekt, Rachmistrz) może teraz zawierać prefiksy kraju w NIP kontrahenta, o ile opcja zostanie zaznaczona w konfiguracji eksportu


Wersja 5.7.83.1061 (2018-08-01)

 • Lista faktur sprzedaży
 1. Nowa kolumna (domyślnie niewidoczna): Kwota netto
 • Lista faktur zakupu
 1. Prawidłowe wyszarzanie opcji Zapłać wybraną fakturę, Anuluj zapłatę wybranej faktury, Pokaż płatności za tę fakturę w sytuacji, gdy dana operacja nie jest możliwa dla wybranej faktury
 2. Opcja Anuluj zapłatę wybranej faktury działa prawidłowo
 • Lista płatności za wybraną fakturę jest teraz sumowana oraz pokazuje numer i kwotę faktury której dotyczą płatności.
 • W oknie logowania domyślnym polem jest pole hasła, jeśli jest to możliwe.


Wersja 5.7.82.1060 (2018-07-24)

 • Lista faktur eksportowych
 1. Możliwość szybkiego zapłacenia wybranej faktury (prawy przycisk myszy -> Zapłać wybraną fakturę) oraz anulowania jej zapłaty (prawy przycisk myszy -> Anuluj zapłatę wybranej faktury)
 2. Możliwość zobaczenia płatności za wybraną fakturę (prawy przycisk myszy -> Pokaż płatności za tę fakturę) oraz wszystkich płatności kontrahenta wybranej faktury (prawy przycisk myszy -> Pokaż wpłaty dla tego kontrahenta)
 • Dokument KP/KW
 1. Możliwość edycji istniejącej pozycji KP/KW
 2. Możliwość szybkiego wyzerowania kwoty Split Payment dla wybranej pozycji KP
 3. W nowym dokumencie KP/KW, jeśli najpierw wybrano kontrahenta, a następnie walutę KP/KW, nie pojawiały się faktury do zapłaty w nowo wybranej walucie
 • Poprawiony błąd podczas płacenia faktury zakupu z poziomu menu rozwijanego na liście faktur zakupu


Wersja 5.7.81.1059 (2018-07-19)

 • Poprawny wydruk UPO dla dokumentów JPK
 • Prawidłowy status wysyłki UPO dla dokumentów podpisywanych najpierw ePUAPem/podpisem kwalifikowanym a następnie kwotą z poprzedniego miesiąca
 • Na liście faktur zakupu domyślnie wybrana jest zakładka "Faktury zakupu" a nie "Korekty zakupu"
 • Kolumna Numer obcy na liście dokumentów WZ zawiera zawartość pola Numer obcy z dokumentu WZ


Wersja 5.7.80.1058 (2018-07-16)

 • Lista dokumentów WZ/PZ
 1. Możliwość wyboru widocznych kolumn na liście (prawy przycisk myszy -> Widoczne kolumny)
 2. Dodatkowa (domyślnie niewidoczna) kolumna Numer obcy
 • Na liście JPK dodano możliwość wymuszenia aktualizacji statusu wysyłki i ponownego pobrania UPO (prawy przycisk myszy -> Status przetwarzania)
 • Raport zaległych płatności nie pokazuje już faktur których termin płatności jeszcze nie upłynął
 • Rozwiązany problem pojawiania się okna głównego programu na maszynach wielomonitorowych


Wersja 5.7.79.1057 (2018-07-13)

 • Poprawiony błąd podczas próby utworzenia raportów lista faktur vat, lista faktur zakupu, lista zamówień (błąd dotyczył wersji 5.7.77 i 5.7.78)


Wersja 5.7.78.1056 (2018-07-12)

 • Podczas wiązania przelewu z fakturą można podać kwotę Split Payment
 • Po stworzeniu nowego dokumentu KP/KW z poziomu listy dokumentów KP/KW lista nie była odświeżana
 • Poprawne sumowanie kolumny Ogółem na liście faktur sprzedaży
 • Sumowanie kolumny Pozostało na liście faktur zakupu


Wersja 5.7.77.1053 (2018-07-11)

 • Dokument KP/KW
 1. Możliwość podania kwoty split payment
 2. Możliwość wyboru waluty nowego dokumentu KP/KW
 3. Możliwość edycji tytułu zapłaty podczas płacenia za fakturę sprzedaży/zakupu inaczej niż za pomocą nowego KP/KW
 4. Nowe zmienne na wydruku dokumentu KP/KW: [Kwota split payment], [Waluta]
 5. Szablon wydruku drukuje prawidłowo walutę KP/KW
 6. Na liście dokumentów do zapłaty widoczna kwota VAT dokumentu
 • Lista dokumentów KP/KW
 1. Możliwość pokazania tylko dokumentów w wybranej walucie
 2. Możliwość wyboru widocznych kolumn na liście (prawy przycisk myszy -> Widoczne kolumny)
 3. Kwota split payment widoczna na liście
 4. Znaczne przyśpieszenie otwierania listy dokumentów KP/KW przy większej liczbie pozycji
 5. Możliwość stworzenia nowego KP/KW bezpośrednio z listy
 • Lista faktur sprzedaży
 1. Nowe kolumny: Data/termin płatności, Kwota VAT, Pozostało VAT
 2. Możliwość ustalenia i zapamiętania które kolumny mają być widoczne oraz ich kolejności
 3. Możliwość zobaczenia płatności za wybraną fakturę (prawy przycisk myszy -> Pokaż płatności za tę fakturę) oraz wszystkich płatności kontrahenta wybranej faktury (prawy przycisk myszy -> Pokaż wpłaty od tego kontrahenta)
 • Lista faktur zakupu
 1. Możliwość szybkiego zapłacenia wybranej faktury (prawy przycisk myszy -> Zapłać wybraną fakturę) oraz anulowania jej zapłaty (prawy przycisk myszy -> Anuluj zapłatę wybranej faktury)
 2. Możliwość zobaczenia płatności za wybraną fakturę (prawy przycisk myszy -> Pokaż płatności za tę fakturę) oraz wszystkich płatności kontrahenta wybranej faktury (prawy przycisk myszy -> Pokaż wpłaty dla tego kontrahenta)
 • Kartoteka kontrahentów
 1. Możliwość zobaczenia wszystkich płatności kontrahenta (prawy przycisk myszy oraz menu Dokumenty->Pokaż wpłaty od tego kontrahenta)
 2. Możliwość zobaczenia wszystkich płatności dla kontrahenta (prawy przycisk myszy oraz menu Dokumenty->Pokaż wpłaty dla tego kontrahenta)
 • Kartoteka towarów
 1. Zlikwidowana opcja Otwieraj pustą kartotekę towarów - kartoteka zawsze otwiera się wypełniona towarami
 2. Menu kontekstowe Przypisz do magazynu wzbogacono o opcję Usuń przypisanie towaru do magazynu
 • JPK
 1. Status przetwarzania sprawdzany jest w e-bramce, jeśli bramka e-dokumenty.mf zwróci status 300 (błędny numer referencyjny).
 2. Możliwość skopiowania do schowka numeru referencyjnego, po naciśnięciu prawego klawisza myszy na liście JPK
 • Możliwość aktualizacji kursów walut przez internet bezpośrednio w oknie księgowania faktury walutowej
 • Dokument WZ
 1. Przycisk Udziel rabatu widoczny również w nowym dokumencie WZ
 • Paragon
 1. Możliwość wydruku numeru NIP na drukarkach fiskalnych Elzab
 2. Paragon wystawiony do dokumentu WZ ma aktywny przycisk Drukuj fiskalnie
 • Szablony wydruków
 1. Szablony FV Klasyczny - marża mają więcej miejsca na pole Rodzaj faktury
 2. Nowe szablony wydruku Dwujęzyczny angielski i Dwujęzyczny angielski bez zamówienia
 3. Szablony Wezwanie do zapłaty i Wezwanie do zapłaty z ilością dni spóźnienia prawidłowo wyświetlają walutę faktury
 4. Szablon Zaległości płatnicze prawidłowo wyświetla walutę faktury oraz prawidłowo pokazuje tylko dokumenty w wybranej walucie, jeśli kontrahent ma dokumenty w wielu walutach
 • Raporty Wystawione faktury sprzedaży VAT i Wpisane faktury zakupu w opcji Pokazuj->Szczegóły płatności pokazują kwotę VAT faktury oraz kwotę p.p. (podzielona płatność, split payment) dokumentu KP/KW
 • Raporty Wystawione dokumenty KP i Wystawione dokumenty KW
 1. Możliwość raportowania tylko dokumentów w wybranej walucie
 2. Wydruk kwoty p.p. (podzielona płatność, split payment)
 3. Prawidłowo wyświetlana waluta dokumentu
 • Możliwość aktualizacji kursów walut przez internet bezpośrednio w okienku księgowania faktury eksportowej
 • Poprawki
 1. Drobne poprawki wizualne w niektórych oknach programu
 2. Poprawione zapamiętanie położenia okna głównego programu
 3. Poprawione wyliczanie daty końca kwartału (regresja)
 4. Faktura wystawiona do WZ i zapisana jako nienumerowana była przy ponownym jej wczytaniu przestawiana na numerowanąWersja 5.7.75.1051 (beta) (2018-06-11)

 • Eksport WF-FaKiR Asseco WAPRO
 1. Dokumenty w obrębie tej samej daty sortowane są według numeru
 2. Poprawny eksport daty obowiązku podatkowego


Wersja 5.7.74.1050 (2018-06-07)

 • Szablony wydruku faktur RR zostały uzupełnione o możliwość wydruku oświadczenia o RODO oraz o komentarz


Wersja 5.7.73.1049 (2018-06-06)

 • RODO (Kartoteka kontrahentów->RODO)
 1. Możliwość zapomnienia (anonimizacji) danych kontrahenta
 2. Słownik zgód
 3. Możliwość zapamiętania, że kontrahent udzielił/odwołał zgodę


Wersja 5.7.71.1047 (2018-05-25)

 • RODO (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Użytkownicy i RODO)
 1. Możliwość wprowadzenia imienia i nazwiska użytkownika logującego się do programu oraz daty nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 2. Możliwość wydruku ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 3. Możliwość wydruku raportu dostępu do danych osobowych / czynności przetwarzania
 4. Możliwość (domyślnie włączona) umieszczenia na wydruku faktury VAT oświadczenia o RODO. Treść tego oświadczenia można modyfikować.
 • RODO (Kartoteka kontrahentów->RODO->Przetwarzane dane osobowe)
 1. Możliwość wydruku czytelnego raportu zawierające zebrane dane osobowe wybranego kontrahenta
 2. Możliwość eksportu do pliku XML zebranych danych osobowych wybranego kontrahenta
 • Szablony wydruku faktur VAT i faktur VAT z rabatem zostały uzupełnione o możliwość wydruku oświadczenia o RODO oraz o komentarz


Wersja 5.7.70.1045 (2018-05-09)

 • W niektórych przypadkach (po powtórnej edycji dokumentu) wydruk korekty VAT był niemożliwy


Wersja 5.7.69.1044 (2018-05-07)

 • JPK_VAT
 1. Status (kod) wysyłki widoczny jest w kolumnie UPO
 2. Faktury zakupu niepotrzebnie umieszczane były w dokumentach sprzedaży w JPK_VAT (regresja w wersji 5.7.68)
 • Faktura sprzedaży: Miejsce wystawienia faktury w dokumentach stworzonych z szablonu pochodzi z danych firmy, a nie z dokumentu źródłowego.


Wersja 5.7.68.1043 (2018-04-25)

 • Faktury opiewające na zerową kwotę umieszczane są w JPK_VAT i JPK_FA
 • Kontrola duplikatów w fakturze zakupu w niektórych przypadkach pokazywała nieuzasadniony komunikat o tym, że istnieje już faktura zakupu o tym numerze


Wersja 5.7.67.1042 (2018-04-24)

 • JPK_VAT
 1. Poprawiono komunikat "Brak NIPu" przy wysyłce JPK przez mikroprzedsiębiorców za pomocą e-bramki https://mikro-jpk.mf.gov.pl
 2. Samodzielne pobieranie UPO przy wysyłce podpisywanej podpisem kwalifikowanym lub ePuapem nie zawsze działało prawidłowo (komunikat o błędnym numerze referencyjnym) i trzeba było czekać na automatyczne pobranie UPO
 • Kontrola duplikatów w fakturze zakupu ignoruje wielkość znaków w numerze faktury


Wersja 5.7.66.1041 (2018-04-23)

 • JPK_VAT
 1. UPO jest pobierane również wtedy, gdy użytkownik sprawdzi samodzielnie status przetwarzania przyciskiem "Status przetwarzania", a UPO jest już dostępne
 • VAT-7
 1. Możliwość ustawienia rodzaju płatnika (Osoba fizyczna, podatnik niebędący osobą fizyczną) oraz podania danych podatnika - osoby fizycznej). Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Działalność
 • Na wydruku faktury korygującej drukowane są tylko zmienione pozycje (można wyłączyć w konfiguracji)
 • Typ numeru licencji jest prawidłowo ustalany, jeśli użytkownik wyedytował numer licencji i na jego miejsce podstawił inny numer
 • Opcja "Pokaż tylko towary których Nazwa/Symbol zawiera" działa prawidłowo w raportach "Raporty "Zakup->Wpisane faktury zakupu" oraz "Raporty->Zakup->Wpisane faktury RR"
 • Możliwość zapisania faktury zakupu opiewającej na zerową lub ujemną kwotę
 • Kontrola duplikatów: Ostrzeżenie przy zapisywaniu faktury zakupu o tym samym numerze od tego samego kontrahenta pokazywane jest tylko gdy fakturę wystawiono +/- 31 dni od daty tworzonego dokumentuWersja 5.7.65.1039 (2018-03-23)

 • Ostrzeżenie przy zapisywaniu faktury zakupu o tym samym numerze od tego samego kontrahenta
 • Możliwość posortowania faktur zakupu według kolejności wpisywania
 • W karcie towaru kurs waluty aktualizuje się poprawnie po zmianie daty
 • Możliwość wykonania raportu zaległości płatniczych tylko w wybranej walucie


Wersja 5.7.64.1038 (2018-03-21)

 • Korekty nie były ujmowane w JPK_VAT, jeśli korygowały tylko kwotę podatków, a do dopłaty/zwrotu było 0 zł
 • W raporcie "Analiza finansowa firmy - zyski" i "Analiza finansowa firmy - obroty" można uwzględnić walutę
 • Inne drobne poprawki


Wersja 5.7.63.1036 (2018-03-16)

 • JPK_VAT
 1. Wydruk JPK_VAT
 2. Wysyłka JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców za pomocą e-bramki https://mikro-jpk.mf.gov.pl
 3. JPK_VAT wysłane można podejrzeć (wyedytować), ale bez możliwości dokonania zmian
 • VAT-7
 1. Kwoty na wydruku formularza VAT-7 zaokrąglane do pełnych złotych
 2. Możliwość uzupełnienia wszystkich pól na formularzu i uzyskania wydruku kompletnej deklaracji VAT-7
 • Przy wyborze towaru w walucie z kartoteki data kursu w karcie towaru ustawiana jest na rzeczywistą, ostatnią datę kursu tej waluty
 • Przy dodawaniu nowego towaru do faktury walutowej ceny w karcie towaru są w walucie faktury
 • Lista dokumentów WZ/PZ filtruje również dokumenty do których wystawiono paragon
 • Poprawka do eksportu Edi++ zwiększająca kompatybilność z Rachmistrzem/Rewizorem GT
 • Poprawka do szablonów wydruku rejestrów VAT - komórka z kwotą VAT została poszerzona
 • Dodany szablon korekty Klasyczna - marża


Wersja 5.7.62.1034 (2018-02-22)

 • Aktualizacja bibliotek openSSL do wersji 1.0.2.14
 • Poprawki w negocjowaniu kontraktu w usłudze Companies
 • Poprawne wypełnianie komórki K_46 w JPK_VAT dla faktur WNT


Wersja 5.7.61.1033 (2018-02-21)

 • Poprawne inicjowanie wysyłki JPK do bramki ministerstwa na procesorach jednordzeniowych


Wersja 5.7.58.1030 (2018-02-16)

 • Poprawne kwoty na wydruku JPK_VAT na formularzu VAT-7
 • Poprawka do eksportu CDN Opt!ma zwiększająca kompatybilność
 • Poprawka do automatycznego podpisywania pliku JPK za pomocą ePUAP
 • Automatyczne sprawdzanie statusu kontrahenta w VIES dla faktury importowej nie następowało, gdy kontrahent został wybrany przyciskiem "Znajdź"


Wersja 5.7.56.1028 (beta) (2018-02-14)

 • Poprawka do eksportu Edi++ zwiększająca kompatybilność z Rachmistrzem/Rewizorem Nexo


Wersja 5.7.55.1027 (2018-02-13)

 • Wydruk JPK_VAT na formularzu VAT-7
 • Poprawki do eksportów do księgowości
 • Nazwy włączonych modułów licencji są poprawnie pokazywane


Wersja 5.7.54.1026 (2018-02-09)

 • Proces podpisywania pliku JPK w trakcie wysyłki pliku JPK do Ministerstwa Finansów został znacznie uproszczony
 • Niektóre numery REGON były zgłaszane jako błędne podczas edycji danych kontrahenta/danych firmy
 • W komórce K_11 w JK_VAT sumowane są tylko towary ze stawką n.p. dla kontrahentów spoza kraju
 • W komórce K_12 w JK_VAT sumowane są tylko towary ze stawką n.p. lub zwolniona dla kontrahentów spoza kraju i towarów mających zaznaczoną opcję "Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy"
 • Niektóre numery REGON były zgłaszane jako błędne podczas edycji danych kontrahenta/danych firmy


Wersja 5.7.53.1025 (2018-02-06)

 • Aktualizacja klucza publicznego bramki Ministerstwa Finansów
 • funkcje klonowania i używania jako szablonu w fakturze sprzedaży powielają również pola JPK związane z art. 43 oraz notatkę, kwotę podatku należnego dla JPK i informację, że towar spełnia warunki art. 100 ust. 1 pkt 4
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji 5.05 32-BIT (2018.01.29)


Wersja 5.7.52.1024 (2018-02-05)

 • Tworzenie JPK_VAT w wariancie (3)
 • Klonowanie faktur klonuje wszystkie zaznaczone faktury na raz
 • Podczas edycji JPK_VAT pokazywany jest wariant formularza
 • Program wymaga przed utworzeniem nowego JPK_VAT podania adresu e-mail firmy (który jest teraz wymagany w JPK_VAT)
 • JPK_VAT stworzone we wcześniejszych wersjach zapisywane są podczas eksportu do XML i do biura rachunkowego w wariancie (3), adres e-mail firmy jest uzupełniany.


Wersja 5.7.51.1021 (2018-01-26)

 • Możliwość wydruku formularza UPO dla JPK


Wersja 5.7.50.1020 (2018-01-24)

 • Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2.5.8.27089
 • Możliwość sprawdzenia bieżącego statusu przetwarzania JPK na serwerze Ministerstwa Finansów
 • Pobieranie UPO dla JPK wysłanych z programu do Ministerstwa Finansów
 • Podczas konieczności manualnego podpisania pliku JPK program otwiera folder tym z plikiem w Eksploratorze Windows i ustawia się na nim
 • Eksport dokumentów do księgowości otwiera folder z plikiem i ustawia się na tym pliku, zamiast tylko otwarcia folderu


Wersja 5.7.48.1015 (2018-01-12)

 • JPK_VAT nie wypełnia już pól K_47 - K_50 dla korekt zakupu


Wersja 5.7.47.1014 (2018-01-11)

 • Nowy wygląd okna wysyłki JPK do MF z wyraźnym zaznaczaniem etapów wysyłki
 • Przed tworzeniem nowego JPK program sprawdza, czy dane firmy zostały prawidłowo uzupełnione. Jeśli nie - pokazuje okno, w którym można je uzupełnić
 • Nie można stworzyć nowego JPK jeśli wymagane dane (urząd skarbowy, dane adresowe firmy) nie są podane
 • Nowy wygląd okna eksportu JPK - możliwość konfiguracji bezpośrednio z okna ścieżek, sposobu podpisu itd.
 • Do danych firmy dodana możliwość konfiguracji sposobu podpisywania pliku JPK
 • W fakturze sprzedaży i korekcie sprzedaży, jeśli wystawcą jest "Sokaris" to nazwa ta nie będzie widoczna na wydruku (zmieniona zostanie na kropki)
 • W fakturze zakupu data sprzedaży widoczna jest zawsze, a nie jak dotychczas tylko w fakturach RR
 • Program nie zapamiętywał wybranego magazynu w kartotece towarów


Wersja 5.7.46.1012 (2018-01-03)

 • Adres nabywcy dla sprzedaży detalicznej w JPK_VAT to obecnie "BRAK"
 • Instalator podmienia czcionki po restarcie, zamiast wymuszać konieczność ich nieużywania podczas instalacji
 • Okno faktury sprzedaży może być nieco niższe, co powinno pomóc przy rozdzielczości ekranu rzędu 600 pikseli w pionie


Wersja 5.7.45.1011 (2017-12-22)

 • Poprawa wyglądu programu dla wielkości czcionki w systemie ustawionej na więcej niż 100%
 • Poprawka do eksportu CDN Opt!ma - generowany jest akronim kontrahenta
 • Drobne poprawki w oknie importu/nowej firmy/dodawania istniejącej bazy


Wersja 5.7.44.1008 (2017-12-19)

 • JPK_VAT
 1. Możliwość dodania sprzedaży detalicznej (paragony i paragony do których wystawiono FV bez NIPu nabywcy) jako jednego dokumentu na koniec JPK_VAT
 • JPK_FA
 1. Prawidłowe sumowanie pola P_15
 2. Prawidłowe sumowanie pola WartoscFaktur
 3. Słowo "BRAK" wpisane w miejsce NIP kontrahenta nie jest wpisywane do pola P5_B
 • Ignorowanie proform w JPK_VAT i JPK_FA
 • Poprawione wyświetlanie kilku okien w systemie z powiększonym rozmiarem czcionki
 • Domyślnym rokiem do ograniczenia czasowego na liście WZ jest rok bieżący
 • Paragon prawidłowo zapamiętuje ostatnio użytą stawkę VAT
 • Ostatnio użyta stawka VAT jest zapamiętywana osobno dla paragonu i osobno dla faktury


Wersja 5.7.43.1007 (2017-12-16)

 • Możliwość wystawienia wielu korekt do jednej faktury sprzedaży
 • Import danych z Fakturanta
 1. Możliwość importu poprzez wczytanie kopii zapasowej Fakturanta bezpośrednio do Faktury-NT
 2. Wyszukiwanie wielu miejsc instalacji Fakturanta i możliwość importu z każdego z nich
 3. Poprawka do importowania numerów kolejnych dokumentów
 • W oknie inwentaryzacji możliwość sortowania i grupowania kolumn
 • Dodany identyfikator księgowości w eksporcie do CDN Optima
 • Drobne poprawki w eksporcie Subiekt/Rachmistrz (EDI++)
 • JPK
 1. Prawidłowe księgowanie faktur w złotówkach dla kontrahenta zagranicznego
 2. Eksport do pliku XML sklejał z nazwą pliku nazwę folderu nadrzędnego


Wersja 5.7.42.1003 (2017-12-09)

 • Prawidłowe przełączanie sposobu obliczania kwot (od netto/brutto) w fakturze zakupu
 • Faktura zakupu
 1. Prawidłowe ustawianie się terminu płatności w nowej fakturze zakupu
 2. Prawidłowy wybór sposobu płatności po wywołaniu z wnętrza dokumentu słownika sposobów płatności
 3. Prawidłowa zmiana stawki VAT w karcie towaru na tę poprzednio użytą
 • Faktura sprzedaży
 1. Prawidłowy wybór sposobu płatności po wywołaniu z wnętrza dokumentu słownika sposobów płatności
 • Dodatkowe informacje o firmie z Fakturanta przeznaczonej do importu wyświetlają się prawidłowo lub wyświetla się informacja, że nie można tych danych uzyskać


Wersja 5.7.41.1002 (2017-12-07)

 • Poprawiona kompatybilność i ergonomia importu danych z Fakturanta
 1. możliwość importu wielu firm na raz
 2. po wyborze firmy do importu wyświetlane są podstawowe dane na jej temat - NIP, nazwa podmiotu, liczba faktur/paragonów/kontrahentów/towarów, daty i numery ostatnio wystawionych dokumentów
 3. logo firmy jest importowane prawidłowo
 4. importowane są numery kolejne dokumentów
 • Na liście faktur program prawidłowo zapamiętuje ustawienie sortowania dokumentów
 • Proces wykonania aktualizacji bazy danych (kroki 193 i 194) został przyśpieszony


Wersja 5.7.40.1000 (2017-12-07)

 • Poprawiona kompatybilność i ergonomia importu danych z Fakturanta
 1. automatyczna zmiana nazwy bazy importowanej z Fakturanta i nazwy jej pliku tak, aby wielokrotny import nie powodował konfliktu nazw
 2. komunikat po zakończeniu importu informujący o konieczności dodania numerów licencji z Faktury-NT
 3. wizualna blokada przycisku "dalej" podczas trwającego importu
 4. dodanie wizualizacji postępu etapu wczytywania tabeli źródłowej
 • Przyśpieszone otwieranie listy faktur sprzedaży
 • Dodane tłumaczenie okien dialogowych w podglądzie wydruku
 • Faktura sprzedaży - poprawiona wartość zmiennej [Razem wartość towaru z podatkiem] na nieuwzględniającą kwoty zaliczki
 • Przebudowa okna zarządzania numerami licencji
 1. dodanie typu licencji (wymagana, dodatkowa)
 2. komunikat przy zamykaniu, jeśli wprowadzono tylko jedną z dwóch wymaganych licencji
 3. napisy informujące o tym, która z wymaganych licencji nie jest jeszcze wprowadzona
 4. poprawione opisy licencji na aktualne


Wersja 5.7.39.998 (2017-12-04)

 • Uproszczenie procesu tworzenia plików JPK
 1. Możliwość utworzenia pliku JPK bezpośrednio z menu głównego/ikoną na pasku
 2. Uproszczone okno tworzenia nowego JPK
 3. W czasie edycji JPK_VAT i JPK_FA kolumny są sumowane
 4. JPK można wysłać do biura rachunkowego/MF/zapisać do XML bezpośrednio po jego edycji, za pomocą jednego wspólnego okna
 5. Poprawne tworzenie JPK dla faktur trójstronnych
 6. Dla kontrahentów nie mających NIP program sam dodaje słowo "brak" do pliku XML
 7. Przed stworzeniem JPK użytkownik może ustalić urząd skarbowy do którego JPK jest adresowane
 8. Konfiguracja JPK (urząd skarbowy, ścieżki eksportu) została skonsolidowana w oknie danych firmy
 • Uproszczenie importu danych z Fakturanta
 1. Po pierwszym uruchomieniu Faktura-NT automatycznie proponuje import danych z Fakturanta, jeśli jest on zainstalowany w systemie
 • Karta towaru
 1. W karcie towaru sprzedaży można wprowadzić ujemną ilość towaru, jeśli pozwala na to ustawienie konfiguracyjne
 2. Poprawiony problem nieaktywnego przycisku "Użyj w dokumencie" dopóki nie wpisano dwóch cyfr ceny lub nie opuszczono pola z ceną


Wersja 5.7.38.994 (beta) (2017-11-27)

 • Eksport dokumentów sprzedaży i zakupu do CDN Optima


Wersja 5.7.37.993 (beta) (2017-11-21)

 • Możliwość wyboru sposobu sumowania faktur sprzedaży i zakupu - sumowanie kolumn netto/brutto/vat z każdego wiersza faktury lub sumowanie wartości netto/brutto z każdego wiersza a następnie wyliczenie pozostałych wartości w podsumowaniu. Domyślny sposób sumowania można ustalić w konfiguracji firmy, dodatkowo każdy dokument może być sumowany w/g wybranego sposobu. Więcej informacji o sposobach sumowania.
 • Możliwość pobrania informacji z systemu VIES na temat tego, czy kontrahent jest aktywny w systemie VIES (posiada VAT unijny)
 1. Na żądanie, w kartotece kontrahenta
 2. Podczas wpisywania faktury importowej
 • Dodatkowe zmienne możliwe do użycia na wydruku faktury zakupu:
 1. [Status VIES] (aktywny, nieaktywny, nieznany)
 2. [Data sprawdzenia statusu VIES]
 • Poprawiona kompatybilność importu danych z Fakturanta na systemach 64-bitowych
 • Lista faktur zakupu
 1. Przyśpieszone wyświetlanie listy
 2. Kwota pozostała do zapłaty obok informacji czy faktura jest zapłacona w całości czy nie
 • Eksport/import FV sprzedaży/zakupu i WZ/PZ
 1. Możliwość wyboru podczas eksportu, czy i które ceny z kartoteki towarów zostaną wyeksportowane wraz z dokumentem oraz czy zostanie wyeksportowany stan magazynowy, w czasie eksportu dokumentu WZ oraz w konfiguracji (wartości domyślne)
 2. Poprawny import dokumentu WZ jako PZ
 • Możliwość zastąpienia cen we wszystkich towarach w dokumencie WZ wybraną ceną z kartoteki. Przydatne gdy na przykład chcemy wystawić WZ w cenie zakupu.
 • Edycja kontrahenta
 1. Listy grup do których należy/może należeć kontrahent można sortować kliknięciem w kolumnę oraz przeszukiwać
 2. Listę rachunków firmowych używanych na fakturach kontrahenta można sortować kliknięciem w kolumnę oraz przeszukiwać
 • Poprawne sumowanie raportu Rozliczenie kasy
 • Lista operacji kasowych
 1. Operacje kasowe można zobaczyć z szerszego okresu (wszystkie/miesiąc/od daty do daty) a nie jak dotychczas tylko z jednego dnia
 2. Listę można sortować kliknięciem w kolumnę oraz przeszukiwać
 • Operacja kasowa
 1. Listę operacji można sortować kliknięciem w kolumnę oraz przeszukiwać
 2. Poprawne działanie przycisku "Usuń"
 3. Przy powtórnej edycji dokumentu kasowego kontrahent/użytkownik będący odbiorcą jest widoczny
 • Możliwość dodania do dokumentu sprzedaży towaru o ujemnej ilości
 • Możliwość dodania nowego zadania bezpośrednio z listy zadań
 • Słownik zdarzeń można sortować kliknięciem w kolumnę oraz przeszukiwać
 • Nadawanie/edycja priorytetu zadaniu działa prawidłowo


Wersja 5.7.36.989 (beta) (2017-09-05)

 • Próg cenowy w towarach w fakturze sprzedaży wystawianej do zamówienia jest ustawiany na domyślny próg cenowy kontrahenta
 • Nową operację kasową można dodać bezpośrednio z listy operacji kasowych
 • Usunięte operacje kasowe nie są pokazywane w liście wyboru podczas dodawania nowej operacji
 • Podczas edycji operacji kasowej wpłaty i wypłaty są rozróżniane kolorystycznie
 • Poprawione kolorowanie pozycji na listach: paragonów, przelewów, w słowniku operacji kasowych


Wersja 5.7.35.987 (beta) (2017-08-31)

 • Poprawione podsumowanie faktury zakupu tworzonej z zamówienia


Wersja 5.7.34.986 (beta) (2017-08-10)

 • JPK_FA:
 1. Możliwość kwalifikowania faktur według daty obowiązku podatkowego, daty wystawienia lub daty sprzedaży
 2. Dodanie obsługi pól P_19, P_19A, P_19B, P_19C - zwolnienie z podatku oraz podstawa zwolnienia (pola do wypełnienia na zakładce JPK w fakturze sprzedaży)
 3. Teksty takie jak nazwa towaru są prawidłowo skracane do długości JPK_ZNAKOWY
 • JPK_VAT:
 1. Dodanie obsługi transakcji trójstronnej w fakturach zakupu - pola K_32 i K_33 wypełniane są po zaznaczeniu opcji "Podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy" na zakładce JPK w fakturze zakupu


Wersja 5.7.33.984 (beta) (2017-07-05)

 • Faktura zakupu tworzona była od ceny netto z PZ wystawionej od kwot brutto


Wersja 5.7.32.983 (beta) (2017-07-04)

 • Poprawiony wygląd okna dodawania towaru do kartoteki na komputerach z ustawioną wielkością czcionki > 100%
 • Możliwość tworzenia i edycji JPK_FA
 • Możliwość aktualizacji (z poziomu edycji kontrahenta) jego danych, nawet jeśli są już wpisane, za pomocą usługi COMPANIES.


Wersja 5.7.31.982 (2017-05-30)

 • Kolumna Nazwa towaru w dokumencie WZ skaluje się do wielkości okna podczas tworzenia/edytowania dokumentu WZ
 • Na liście wystawionych faktur VAT nazwy kontrahentów pokazywane są w kilku liniach
 • Poprawiony problem "Division by 0" występujący w wersji 5.7.30.981 podczas otwierania listy faktur na komputerach z ustawioną wielkością czcionki > 100%


Wersja 5.7.30.981 (2017-05-29)

 • Zlikwidowany problem z pojawiającym się czasem błędem przy zamykaniu programu i niemożnością wykonania automatycznej kopii zapasowej
 • Rozszerzona diagnostyka usługi COMPANIES (pobierania danych kontrahentów na podstawie numeru NIP)
 • Faktura zaliczkowa/podsumowująca jest wystawiana w walucie, jeśli zamówienie jest walutowe
 • Poprawiony błąd przy tworzeniu faktury zakupu z wielu dokumentów PZ
 • Prawy przycisk na liście faktur oprócz zysku pokazuje też marżę i koszt
 • Poprawne dodawanie wydawnictwa do słownika wydawnictw


Wersja 5.7.29.980 (beta) (2017-05-09)

 • Raport obrotu towarowego może zostać stworzony dla wybranego kontrahenta lub grupy/grup kontrahentów. Nie uwzględnia wtedy dokumentów nie mających kontrahenta (na przykład paragony)
 • Z poziomu kartoteki kontrahentów raport obrotu towarowego dla wybranego kontrahenta może być szybko wywołany po wybraniu opcji Wydruki->Raport obrotu towarowego (z menu górnego okna lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy)


Wersja 5.7.28.979 (2017-04-28)

 • Nowy szablon wydruku FV z rabatem - "Nabywca - Odbiorca"
 • Po imporcie danych z Fakturanta data obowiązku podatkowego i data księgowania są ustawiane w dokumentach
 • Eksport do pliku/załącznika maila faktury eksportowej używa w nazwie pliku nazwy waluty a nie jej skrótu
 • Po usunięciu faktury zakupu/sprzedaży wystawionej na podstawie dokumentu PZ/WZ można na podstawie tego dokumentu wystawić fakturę ponownie
 • Faktura zakupu wystawiana do dokumentów PZ opiewała na zerową kwotę


Wersja 5.7.27.978 (beta) (2017-04-21)

 • Listy zapotrzebowań. Można teraz mieć więcej niż jedną listę zapotrzebowań (podręcznych list towarów, które można wykorzystać do stworzenia zamówienia). Listy można przeglądać, dodawać, usuwać, usuwać z nich pozycje, dodawać towary do dowolnej z nich.
 • Możliwość wyboru widocznych kolumn podczas wpisywania/edycji faktury sprzedaży (prawy przycisk na liście towarów, + dialog). Wybrane kolumny są zapamiętywane.
 • Nowe kolumny w fakturze sprzedaży (domyślnie niewidoczne): symbol towaru, notatka, cena netto, cena brutto, cena netto przed rabatem, cena brutto przed rabatem, ilość opakowań, masa opakowań, j.m. opakowania
 • Powiadamianie o błędach przy pobieraniu danych kontrahenta z usługi COMPANIES firmy Sokaris - takie jak brak połączenia z siecią
 • Dodano zabezpieczenie - przy tworzeniu plików mających w nazwie nazwę zalogowanego użytkownika z tej nazwy usuwane są znaki niedozwolone w systemie plików
 • Poprawiony błąd związany z niemożnością dodania wielu/wszystkich pozycji z zapotrzebowania do zamówienia
 • Zaliczka zużywana do zapłaty nowo wystawianej faktury nie umniejszała wartości do zapłaty na liście wystawionych faktur


Wersja 5.7.26.977 (2017-03-23)

 • Poprawne generowanie JPK_VAT(2) dla zakupów zagranicznych
 • Karta towaru po powrocie na zakładkę Ogólne nie pokazywała kontrolek


Wersja 5.7.25.976 (2017-03-21)

 • Poprawiony problem z polem DataZakupu w JPK_VAT(2) - było generowane puste (miało wartość 01.01.1970)
 • Dodana dodatkowa kolumna podczas edycji JPK_VAT w tabeli "Ewidencja zakupów VAT" - Data Zakupu


Wersja 5.7.24.975 (beta) (2017-03-17)

 • Możliwość wyszukiwania za pomocą fragmentu nazwy (na przykład nazwy miasta) urzędu skarbowego do którego kierowane są pliki JPK (Dane firmy->Urzędy skarbowe)
 • Poprawione sumowanie kwot podatku n.p. na rejestrze zakupu VAT, w szablonie "RejestrZakupuVAT"
 • Poprawne sumowanie takich samych stawek VAT w eksporcie EDI++ do Rachmistrza/Rewizora
 • W nazwie eksportowanego pliku EDI++ jest teraz zakres eksportowanych dat i data utworzenia
 • Usunięty problem "Database not assigned" występujący czasem w dokumentach KP


Wersja 5.7.22.973 (2017-03-07)

 • Korekta walutowa używa teraz rachunku domyślnego dla jej waluty


Wersja 5.7.21.972 (2017-03-06)

 • Poprawiony problem z zapisywaniem i odczytywaniem dodatkowych ustawień kartoteki towarów


Wersja 5.7.20.971 (2017-03-02)

 • Nazwa pliku z ustawieniami użytkownika jest pozbawiona niedozwolonych dla pliku i polskich znaków
 • Poprawiony problem z niezapisującymi się ustawieniami okien/filtrów itd


Wersja 5.7.19.969 (2017-02-24)

 • Wycinanie niepoprawnych znaków z nazwy nowej firmy gdy firma jest zakładana poprzez podanie numeru NIP i dane firmy są pobierane z serwera Sokaris
 • Zabezpieczenie przed błędnym plikiem z ustawieniami użytkownika (Stream read error)


Wersja 5.7.18.969 (beta) (2017-02-23)

 • Dodawanie do JPK ręcznie pozycji powodowało komunikat o błędnej konwersji gdy wpisano pustą nazwę/nip/adres
 • Poprawka do eksportu EDI++


Wersja 5.7.17.968 (2017-02-22)

 • JPK_VAT (2):
 1. Kolumna NIP widoczna w ewidencji sprzedaży oraz nabyć
 2. Sortowanie pozycji ewidencji sprzedaży/nabyć oraz ewidencji zakupu za pomocą kliknięcia w wybraną kolumnę/kolumny (kliknięcie z przytrzymanym klawiszem CTRL powoduje posortowanie po wielu kolumnach jednocześnie)
 • Domyślnie zaznaczonym polem w paragonie jest przycisk dodawania towaru zamiast daty wystawienia paragonu
 • Eksport do EDI++ dla faktur niezaksięgowanych eksportuje kurs waluty równy 1
 • W oknie z licencjami, po naciśnięciu prawego przycisku na licencji można zobaczyć moduły aktywne w tej licencji


Wersja 5.7.16.967 (beta) (2017-02-21)

 • Poprawny cel eksportu dla eksportu dokumentów do KPiR w formacie EDI++ (Rachmistrz, Rewizor)
 • Poprawki do ręcznej edycji pozycji zakupowych w JPK_VAT (2)


Wersja 5.7.14.965 (beta) (2017-02-15)

 • Eksport dokumentów do KPiR w formacie EDI++ (Rachmistrz, Rewizor)
 • Na liście faktur sprzedaży przesuwanie kursora strzałkami powoduje prawidłową aktualizację przycisków "Idź do korekty" i "wystaw korektę"
 • Na liście JPK kolumny z datą wytworzenia i wysyłki skalują się do wielkości okna


Wersja 5.7.13.964 (beta) (2017-02-13)

 • Eksport dokumentów do KPiR w formacie EDI++ (Subiekt)


Wersja 5.7.12.963 (beta) (2017-02-10)

 • Poprawki w wysyłce i generowaniu JPK_VAT (2)
 • Nowe wersje szablonów wydruków rejestrów, uwzględniające stawkę '--' (odwrotne obciążenie)


Wersja 5.7.11.962 (beta) (2017-02-02)

 • Generowanie i wysyłka JPK_VAT w wersji 2.0 (m.in. z możliwością wysłania JPK_VAT jako korekty)
 • Zoptymalizowany czas pozyskiwania ostatniej ceny sprzedaży towaru w karcie towaru oraz wyświetlania pełnej historii ceny sprzedaży tego towaru
 • Lista podręczna towarów dodawanych do zamówienia
 1. Możliwość usunięcia towaru z poziomu listy
 2. Możliwość usunięcia towaru z poziomu kartoteki towarów (przycisk "dodaj do zamówienia" działa jak przełącznik)
 3. Sortowanie listy podręcznej za pomocą kliknięcia w wybraną kolumnę/kolumny
 • Kartoteka towarów
 1. Prawidłowe odświeżanie koloru pozycji będącej na liście podręcznej tuż po jej dodaniu do tej listy


Wersja 5.7.9.960 (beta) (2017-01-24)

 • Prawidłowa aktualizacja bazy banków KIR


Wersja 5.7.8.958 (2017-01-20)

 • Środek trwały w JPK_VAT też podlega regułom proporcjonalnego naliczania podatku
 • Ulepszona obsługa błędów przy pobieraniu aktualizacji wewnątrz programu
 • Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2.5.6.27020


Wersja 5.7.7.956 (beta) (2017-01-17)

 • Karta towaru sprzedaż
 1. Prawidłowe naliczanie/przeliczanie rabatu podczas edycji towaru w korekcie
 2. rodzaj ceny dla nowo dodawanego towaru ustawiany jest na detal, ręczna zmiana ceny powoduje zniknięcie progu cenowego


Wersja 5.7.5.954 (2017-01-09)

 • Karta towaru sprzedaż
 1. Możliwość ustalenia w konfiguracji, jakie pole ma być aktywne po otwarciu karty towaru (Konfiguracja->Konfiguracja programu->Ogólne->Karta towaru - sprzedaż ustawienia, opcja "Kursor w pustej karcie towaru ustawić w polu...")
 2. Poprawki
 • Karta towaru zakup
 1. Po wejściu w zakładkę "Cena" kursor ustawia się w cenie netto/brutto, zależnie od tego w/g jakich cen wpisywana jest faktura zakupu


Wersja 5.7.3.951 (2017-01-05)

 • Karta towaru - poprawki
 1. Możliwość wpisania przecinka w cenie
 2. Prawidłowe przeliczanie cen przed i po rabacie
 • Kalkulator walutowy - poprawki


Wersja 5.7.2.950 (2016-12-24)

 • Kartoteka kontrahentów
 1. rozpoznaje numer NIP w polu wyszukiwania i szuka w/g numeru NIP bez względu na ustawiony sposób sortowania/wyszukiwania
 2. Jeśli w procesie wyszukiwania NIP nie zostanie znaleziony, a jest prawidłowy - dane kontrahenta zostaną automatycznie pobrane z usługi firmy Sokaris
 • Karta towaru
 1. dodatkowa cena netto/brutto na pierwszej stronie karty towaru
 2. w karcie towaru domyślnie kursor ustawia się w polu nazwy jeśli ta jest pusta, po edycji - w polu ilość
 • Faktura sprzedaży
 1. kursor w nowej pustej fakturze sprzedaży ustawia się na polu NIP
 2. Pole NIP przeniesione ponad nazwę kontrahenta
 • Nowy szablon wydruku FV - "Nabywca - Odbiorca"


Wersja 5.7.2.947 (beta) (2016-12-19)

 • Wysyłanie podpisanego podpisem elektronicznym pliku JPK_VAT do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z programu
 • Pobieranie danych nieznanego kontrahenta na podstawie numeru NIP z usługi firmy Sokaris
 • Pytanie o numer NIP na początku wystawiania faktury (możliwość zaznaczenia, aby nie było tego pytania w przyszłości, pytanie można przywrócić/wyłączyć w konfiguracji)
 • W karcie towaru sprzedaży można zapisać do bazy wpisany "z palca" towar. Można to też zrobić po edycji takiego towaru, jeśli jest w dokumencie, a nie ma go w kartotece
 • Import z Fakturanta ustawia do celów JPK pole daty obowiązku podatkowego na datę wystawienia dokumentu
 • Z poziomu kartoteki towarów (menu Konfiguracja) można przełączać zachowanie FV/FZ/Paragonu przy dodawaniu towaru - czy ma się wyświetlać karta towaru czy kartoteka
 • Lista rachunków bankowych jest odświeżana po przelogowaniu na inną firmę
 • Przycisk "ustaw jako domyślny" dla rachunków firmowych ustawia również rachunek domyślny dla danej waluty
 • Usunięta regresja związana z tekstem {AppPath} w nazwie bazy danych, występujący w starych instalacjach programu mających bazę w katalogu programu


Wersja 5.7.1.943 (2016-10-19)

 • Rejestr zakupu VAT z kwalifikacją sprzedaży


Wersja 5.7.0.935 (beta) (2016-08-22)

 • Tworzenie i eksport do XML pliku JPK_VAT


Wersja 5.6.24.933 (beta) (2016-07-28)

 • Dane firmy:
 1. Możliwość podania w danych adresowych osobno nr-u domu i nr-u lokalu (konieczne do JPK)
 2. Możliwość podania w danych adresowych osobno miasta firmy (konieczne do JPK). Dotychczas miasto firmy było tożsame z pocztą - obecnie są to dwie różne wartości. Miasto jest przepisywane z poczty w procesie aktualizacji.
 3. Możliwość wyboru urzędu skarbowego właściwego dla siedziby firmy (konieczne do JPK)
 4. Możliwość podania gminy w której mieści się siedziba firmy
 • Zmienne do raportów:
 1. Nowa zmienna możliwa do użycia w raportach: [Gmina firmy]
 2. Zmienna [Poczta firmy] podaje nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy
 3. Zmienne [Miasto firmy], [Nazwa miasta Twojej firmy], [Miasto Twojej firmy] podają nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy
 • Import danych z Fakturanta prawidłowo importuje waluty


Wersja 5.6.23.930 (beta) (2016-06-28)

 • Nowe zmienne możliwe do użycia przy wydruku paragonu: [Kod EAN towaru] i [lokalizacja towaru na magazynie]


Wersja 5.6.22.929 (beta) (2016-06-24)

 • Faktura dwuwalutowa - faktura eksportowa, w której rachunek podstawowy w szablonie wydruku jest w walucie, a dodatkowy w PLN
 • Waluta rachunku bankowego
 • Faktury proforma zmienione na numerowane prawidłowo ujmowane są w raporcie obrotu towarowego
 • Poprawnie generowany numer zamówienia, jeśli zawiera symbol kontrahenta


Wersja 5.6.21.928 (beta) (2016-05-14)

 • Raport obrotu towarowego można ograniczyć do wybranego rodzaju dokumentów


Wersja 5.6.20.927 (beta) (2016-05-05)

 • Poprawki w zaawansowanych ustawieniach drukarki fiskalnej - ograniczenie maksymalnej precyzji do 3 miejsc po przecinku
 • Poprawki w module fiskalnym - maksymalna długość nazwy towaru była zmniejszana o niedozwolone znaki
 • Lista wystawionych paragonów - poprawki działania listy roboczej


Wersja 5.6.19.925 (beta) (2016-04-27)

 • Raport obrotu towarowego nie generował się poprawnie, gdy był tworzony tylko dla wybranych grup towarowych


Wersja 5.6.17.921 (beta) (2016-04-04)

 • Korekta VAT - zabezpieczenie przed przekroczeniem długości pól tekstowych
 • Poprawki do wyświetlania historii sprzedaży towaru w karcie towaru FV i WZ, oraz ostatniej kwoty i ilości sprzedanej danemu kontrahentowi


Wersja 5.6.16.921 (beta) (2016-03-31)

 • Uaktualniony kalendarz świąt do roku 2017
 • Uaktualniona wysokość odsetek ustawowych
 • Kalkulator odsetkowy (Konfiguracja->Konfiguracja programu->Odsetki karne)
 1. Pokazuje liczbę dni spóźnienia
 2. Uwzględnia przesunięcie terminu płatności, jeśli wypada on w niedzielę/święto, i informuje że takie przesunięcie nastąpiło
 • Raport Nota odsetkowa
 1. Uwzględnia przesunięcie terminu płatności, jeśli wypada on w niedzielę/święto
 2. Pokazuje okres spóźnienia (od, do) oraz, jeśli okres został przesunięty (święto, niedziela) - obok daty pojawia się czerwona gwiazdka, wraz z wyjaśnieniem w stopce raportu.
 3. Nie pokazuje wpłat które nastąpiły dzień po terminie, jeśli termin wypadał w święto/niedzielę.


Wersja 5.6.14.919 (beta) (2016-03-21)

 • Możliwość zaawansowanej konfiguracji drukarki fiskalnej
 1. Ustawień parametrów pracy portu COM
 2. Maksymalnej długości nazwy towaru wysyłanej na drukarkę
 3. Zaokrąglenia ilości (miejsc po przecinku)
 • Obsługa drukarek PosNet TEMO HS EJ i PosNet TEMO


Wersja 5.6.13.916 (2016-03-11)

 • Poprawiony problem z widocznością paragonów i dokumentów WZ/PZ w raporcie obrotu towarowego
 • Poprawiony szablon wydruku FV Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki
 • W karcie towaru cena Ostatnio ten towar sprzedano temu kontrahentowi za będzie uzyskiwana zarówno z faktur sprzedaży jak i z dokumentów WZ. Dotychczas pokazywana była z faktur, jeśli wystawialiśmy fakturę, i z dokumentów WZ, jeśli wystawialiśmy WZ
 • Analogicznie będzie działać okno "pełnej historii sprzedaży"


Wersja 5.6.12.915 (beta) (2016-03-07)

 • Poprawiony problem z obniżaniem się prędkości działania programu


Wersja 5.6.11.913 (2016-02-22)

 • Nowy szablon wydruku FV: Klasyczny z adresem odbiorcy
 • Poprawiony problem z polskimi znakami w zamówieniu importowanym ze sklepu e-xtra
 • Poprawiony problem przy dodawaniu towaru do oferty e-xtra


Wersja 5.6.10.912 (beta) (2016-02-13)

 • Nowa faktura zakupu dodawała wielokrotnie towary do raportu
 • Usunięty problem z drukarką Innova Profit


Wersja 5.6.9.911 (beta) (2016-02-03)

 • Raport obrotu towarowego
 1. Poprawiona prędkość generowania raportu
 2. Na wydruku podany jest zakres dat pokazany w raporcie
 3. Niektóre dokumenty były dodawane niepotrzebnie do poprzedniej wersji raportu, niektóre zaś mogły zostać nieuwzględnione
 • Konfiguracja
 1. Można wyłączyć generowanie dokumentu XML wysyłanego wraz z obrazem faktury mailem
 • WZ
 1. Notatki z pozycji towarowych WZ są przenoszone do faktury, gdy faktura jest wystawiana na podstawie WZ
 • Poprawki
 1. Poprawiony problem na liście wystawionych faktur zakupu po wybraniu filtra "pokaż tylko dokumenty w walucie"
 2. Usunięcie kontrahenta nie było odnotowywane w raporcie wykonywanych czynności
 3. Towary na fakturze zaliczkowej układają się w/g stawki VAT, a w obrębie jednej stawki układają się w tej samej kolejności w której były na zamówieniu z którego powstaje faktura
 4. Gdy kontrahent miał wiele adresów dostawy, po ponownej edycji zamówienia adres dostawy ustawiany był na pierwszy w kolejności.


Wersja 5.6.8.904 (2015-12-30)

 • Poprawiony problem z wyborem konkretnej inwentaryzacji do wydruku bilansu otwarcia
 • Nowy szablon wydruku kartoteki kontrahentów zawierający adres e-mail kontrahenta w osobnej kolumnie
 • Raport obrotu towarowego można zawęzić do dokumentów w wybranej walucie


Wersja 5.6.7.903 (2015-12-17)

 • Modyfikacja 9-ciu szablonów wydruku faktur (dodane pole [Komentarz])


Wersja 5.6.6.901 (2015-10-11)

 • Przystosowanie modułu bankowego do zlikwidowanej marki Multibank - obsługa za pomocą serwisu transakcyjnego mBanku
 • Po zmianie typu faktury sprzedaży z proforma na numerowaną data sprzedaży jest uaktualniana do dzisiejszej


Wersja 5.6.5.898 (2015-07-29)

 • Poprawiony problem z wysyłką maili z programu


Wersja 5.6.4.897 (2015-07-27)

 • Raporty
 1. Poprawione marginesy w raportach które miały domyślnie marginesy = 0, na 0,5 cm (górny, lewy, prawy) oraz 1,5 cm (dolny). Marginesy zerowe na niektórych drukarkach powodowały wydruk pustych stron przed/po wydruku właściwym
 2. Poprawiona kompatybilność czcionek w raportach z eksportem do .pdf
 • Różne
 1. Aktualizacja serwera Firebird wbudowanego w instalator z wersji 2.5.3 do 2.5.4


Wersja 5.6.3.895 (beta) (2015-07-20)

 • Rejestr sprzedaży/zakupu VAT
 1. Faktury sortowane w/g daty sprzedaży/księgowania, jeśli data sprzedaży/księgowania jest jednakowa - są dodatkowo sortowane według daty wystawienia
 • Dokument KP/KW
 1. Listę niezapłaconych faktur VAT danego kontrahenta można sortować w/g dowolnej kolumny, filtrować, przeszukiwać oraz zobaczyć dodatkową kolumnę - termin płatności
 • Raport zaległości płatniczych
 1. Możliwość zignorowania zaległości starszych niż... (domyślnie - starszych niż 3 lata)
 2. Faktury są teraz domyślnie sortowane w/g terminu płatności a nie w/g daty wystawienia


Wersja 5.6.2.892 (2015-06-02)

 • Kartoteka towarów
 1. Zwiększenie długości pola "Nazwa towaru" w kartotece i dokumentach z 500 znaków do 999 znaków
 2. Zwiększenie długości pola "Symbol towaru" w kartotece i dokumentach z 100 znaków do 500 znaków
 • W raportach możliwość użycia zmiennych [Kraj kontrahenta] i [Symbol kraju kontrahenta]
 • Kontrola przy dodawaniu towaru, że towar o takim kodzie EAN już istnieje
 • Poprawki
 1. Poprawiony błąd "integer overflow" pojawiający się przy dodawaniu towarów z listy podręcznej do zamówienia od dostawcy. Problem pojawiał się, gdy wcześniej nastąpiło anulowanie dodawania towaru do listy podręcznej
 2. Zdarzenia z wyzwalaczem czasowym nie zawsze się aktywowały
 3. Zdarzenia z automatyczną realizacją zadania "wystaw FV" niepotrzebnie pokazywały podgląd wydruku tej fakturyWersja 5.6.1.888 (2015-05-21)

 • Raporty
 1. Dodatkowy zestaw funkcji wbudowanych w silnik raportujący
 • Edycja towaru
 1. Możliwość szybkiego filtrowania dostępnych grup towarowych, poprzez podanie fragmentu nazwy grupy
 • Edycja kontrahenta
 1. Możliwość szybkiego filtrowania dostępnych grup kontrahentów, poprzez podanie fragmentu nazwy grupy
 • Poprawki
 1. Prawidłowo pamiętane zaznaczenie "Wszystkie magazyny" w kartotece towarów
 2. Przy definiowaniu kompletu nie trzeba wyjść z pola "ilość" aby przycisk "OK" stał się aktywny
 3. Lista faktur zakupu, lista dokumentów WZ i lista kompensat pokazuje również dokumenty z datą przyszłą, przy ustawieniu zakresu "Pokaż wszystkie"


Wersja 5.6.0.886 (2015-05-15)

 • Kartoteka towarów:
 1. Znaczne przyśpieszenie czasu otwierania kartoteki
 • Paragon
 1. Nowe sposoby zapłaty: Przelew/Przedpłata i Pobranie
 2. Wybrany sposób zapłaty jest podkreślony podczas powtórnej edycji paragonu
 3. Wybrany sposób zapłaty można zmienić nawet w zafiskalizowanym paragonie
 4. Wszystkie sposoby zapłaty widoczne na wydruku
 • Raport "Sprzedaż->Wystawione paragony"
 1. Raport można ograniczyć do paragonów zapłaconych w wybrany sposób
 • Faktura VAT:
 1. Użycie funkcji "użyj jako szablonu" użyta na fakturze nienumerowanej lub paragonowej stworzy nową fakturę jako numerowaną
 • Na stanowisku roboczym (baza zdalna) podczas wychodzenia z programu opcja "Wykonaj kopię zapasową" nie jest pokazywana
 • W raporcie Sprzedaż->Wystawione faktury VAT można teraz uwzględnić tylko towary o wybranej nazwie/symbolu
 • Korekta VAT
 1. Nowy szablon wydruku - Klasyczna - marża
 2. Nowa zmienna wydruku - [Cena jednostkowa netto towaru]
 3. Nowa zmienna wydruku - [Cena jednostkowa brutto towaru] lub [Cena jednostkowa brutto towaru]
 • Różne
 1. Aktualizacja serwera Firebird wbudowanego w instalator z wersji 2.5.2 do 2.5.3
 2. Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.1.10Wersja 5.5.4.810 (2014-06-11)

 • Możliwość pokazania zysku na fakturze sprzedaży VAT (prawy przycisk na fakturze, na liście wystawionych faktur VAT -> pokaż zysk). Zysk liczony jest jako różnica ceny zakupu z kartoteki towarów i ceny sprzedaży z faktury.
 • Możliwość otwarcia w eksploratorze Windows niektórych ścieżek używanych przez program, z poziomu menu Pomoc->Informacje dodatkowe


Wersja 5.5.3.809 (beta) (2014-06-04)

 • Zamówienie:
 1. Nowe pole w pozycji zamówienia - "SWW"
 2. Dotychczas, przy wystawianiu faktury do zamówienia, numer SWW był pobierany z kartoteki towaru. Teraz będzie taki, jak wpisany do zamówienia.


Wersja 5.5.2.808 (beta) (2014-05-22)

 • Zamówienie:
 1. Nowe pole - "Numer obcy"
 2. Nowa zmienna wydruku - [Numer obcy]
 3. Nowe pole w pozycji zamówienia - "czas realizacji"
 4. Nowa zmienna wydruku w pozycji zamówienia - [Czas realizacji]
 • Faktura sprzedaży VAT:
 1. Nowa zmienna wydruku - [Numer obcy zamówienia]
 • Przywrócona możliwość wysyłania zgłoszeń i sugestii z programu, za pomocą menu Pomoc->Wyślij zgłoszenie


Wersja 5.5.1.807 (beta) (2014-05-16)

 • Karta towaru (sprzedaż): optymalizacja czasu pokazywania ostatniej ceny i ilości towaru sprzedanego bieżącemu kontrahentowi
 • Dokument WZ:
 1. Prawidłowe usuwanie informacji o tym, że do WZ wystawiono paragon, gdy paragon zostanie usunięty
 2. Nowe pole - "Numer obcy"
 3. Nowa zmienna wydruku - [Numer obcy]
 • Faktura sprzedaży VAT:
 1. Nowa zmienna wydruku - [Numer obcy WZ]


Wersja 5.5.0.805 (beta) (2014-05-02)

 • Poprawa kompatybilności instalatora z oprogramowaniem antywirusowym oraz filtrem Smartscreen


Wersja 5.4.19.803 (beta) (2014-04-18)

 • W historii operacji rejestrowane jest usuwanie dokumentu WZ i PZ
 • Możliwość wystawienia paragonu do właśnie wystawianej faktury VAT


Wersja 5.4.18.802 (beta) (2014-04-09)

 • Dokument WZ: Przyciski "Usuń" i "Zmień" dla towaru były nieaktywne, gdy dokument WZ powstał za pomocą funkcji "Użyj jako szablonu" z innego dokumentu WZ
 • Kartoteka towarów: Widoczność kolumny EAN jest zapamiętywana


Wersja 5.4.17.801 (beta) (2014-04-09)

 • Poprawki błędów zauważonych w wersji beta 5.4.15.798


Wersja 5.4.16.800 (beta) (2014-04-08)

 • Zadania
 1. prawidłowe usuwanie działań w zadaniu
 2. poprawa wyglądu okien związanych z zarządzaniem zadaniami, wyzwalaczami, akcjami
 3. poprawne wyświetlanie stanu realizacji akcji podczas realizacji zadania
 4. Na liście zadań można przestawić status już zrealizowanego zadania


Wersja 5.4.15.798 (beta) (2014-04-01)

 • Nowy szablon wydruku korekty VAT zawierający dwie waluty
 • Ręczna zmiana stanu towaru podczas jego edycji w kartotece:
 1. Stan magazynowy będzie poprawny, gdy podczas długotrwałej edycji towaru połączonej z ręczną zmianą jego stanu inne stanowisko sprzeda/przyjmie w tym czasie ten towar dokumentem
 2. Analogicznie podczas montażu kompletu
 3. W rejestrze wykonywanych czynności ręczna zmiana stanu towaru dodatkowo zapisuje stanowisko (nazwę komputera) na którym tego dokonano
 • Zmniejszone prawdopodobieństwo zakleszczenia przy wystawianiu długich dokumentów na wielu stanowiskach
 • Montaż/demontaż kompletu:
 1. Fakt dokonania montażu/demontażu zapisywany jest w rejestrze wykonywanych czynności
 2. Na wydruku specyfikacji montażu prawidłowo drukowana jest ilość montowanych kompletów


Wersja 5.4.13.791 (2014-03-04)

 • Sklep e-xtra: możliwość odzyskania hasła do sklepu z poziomu konfiguracji sklepu w Danych Twojej firmy
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki Elzab do wersji 4.44
 • Wydruk raportu miesięcznego na drukarkach Elzab
 • Rabat w fakturze sprzedaży udzielony do pozycji towarowej pamiętany jest teraz z dokładnością do 4 miejsc po przecinku (dotychczas do 2). Dokładna wartość rabatu wyświetlana jest po wybraniu pola z wartością procentową rabatu.


Wersja 5.4.12.790 (2014-02-20)

 • Kartoteka towarów:
 1. Ulepszone sortowanie według symbolu, nazwy towaru lub lokalizacji. W przypadku istnienia kilku towarów o tym samym symbolu/nazwie/lokalizacji towary takie będą dodatkowo sortowane według, odpowiednio, nazwy, symbolu, symbolu + nazwy
 2. Zapamiętywanie ustawień widocznych magazynów
 3. Zapamiętywanie ustawionej szerokości kolumn
 • Raport noty odsetkowej prawidłowo sumuje kwotę całości odsetek do zapłaty przez kontrahenta
 • W korekcie podczas zmiany towaru w walucie, do przeliczeń brana jest ta sama data kursu która była użyta do umieszczenia towaru w fakturze korygowanej
 • Tuż po otwarciu listy faktur eksportowych zapamiętane ustawienie sortowania "malejąco" nie było brane pod uwagę
 • Prawidłowe ustawianie domyślnego rodzaju faktury, jeśli taki został wybrany


Wersja 5.4.11.787 (2014-02-10)

 • W paragonie przyciski "+", '-', '*' z klawiatury numerycznej odpowiednio otwiera kartę towaru lub usuwają towar z paragonu, tak jak w poprzednich wersjach
 • Prawidłowa zmiana numeru proformy na 1 gdy wystawiamy pierwszą proformę w danym roku
 • Faktura/Karta towaru
 1. Do towaru w karcie towaru (zakładka "intrastat", dla faktur walutowych) można przypisać nową wartość: Wagę brutto
 2. Na wydruku faktury można tą wartość pokazać za pomocą zmiennej [Waga brutto towaru]
 3. W dokumencie, obok odbierającego gotówkę można ustawić (dla faktur w PLN) datę księgowania płatności (datę wystąpienia obowiązku podatkowego). Domyślnie data ta jest równa dacie wystawienia faktury. Rejestr sprzedaży VAT domyślnie obecnie kwalifikuje dokumenty w/g daty księgowania.
 • W raporcie Cennik (oferta dla Klienta) można teraz użyć zmiennej [Jednostka miary towaru]
 • Paragon:
 1. Dodana "Data księgowania", domyślnie równa dacie wystawienia
 2. Dwie nowe zmienne możliwe do użycia na niefiskalnym wydruku paragonu : [Data księgowania] i [Data księgowania krótka]
 • Rejestr sprzedaży detalicznej:
 1. Paragony do rejestru sprzedaży detalicznej kwalifikować można według daty księgowania (domyślnie) lub, tak jak dotychczas, według daty wystawienia
 2. W rejestrze można uwzględnić również paragony niefiskalne
 • Lista paragonów
 1. Dodatkowa kolumna "Data księgowania"
 2. Możliwość wyszukania paragonu po numerze NIP
 • Rejestr VAT:
 1. Można wykonać rejestr tylko dla faktur, które nie mają wpisanego żadnego rodzaju faktury
 2. Domyślna kwalifikacja faktur do rejestry sprzedaży w/g daty księgowania
 • Zmienne na wydruku faktury formatujace numer rachunku robią to teraz prawidłowo: XX XXXX XXXX XXXX itd, a nie jak dotychczas: XXXX XXXX XXXX itd.
 • Kolumna stan w kartotece towarów jest teraz lepiej widoczna, gdy towar jest wybrany
 • Rodzaj płatności gotówka został zastąpiony rodzajem płatności zapłacono gotówką w słowniku oraz w fakturach wystawionych w roku 2014
 • Weryfikacja numeru NIP podczas dodawania nowego kontrahenta do kartoteki wykonywana jest tylko dla polskich kontrahentów
 • Dodatkowy szablon wydruku arkusza spisu z natury, zawierający lokalizację towaru na magazynie
 • Poprawione błędnie importowane polskie znaki w danych kontrahenta, przy pobieraniu zamówień ze sklepu internetowego e-xtra


Wersja 5.4.5.778 (2014-01-03)

 • Poprawiony wydruk w tle, gdy drukujemy wiele zaznaczonych faktur sprzedaży na raz. Nie pojawia się również okno dialogowe z wyborem drukarki
 • Możliwość wiązania przelewu z fakturą w innej walucie niż PLN
 • Lista faktur sprzedaży:
 1. Widoczna dodatkowa kolumna: Data sprzedaży
 2. Możliwość sortowania po kolumnie Data sprzedaży
 3. Kryterium czasowe może brać pod uwagę (do wyboru) Datę wystawienia lub Datę sprzedaży
 • Rejestr faktur VAT:
 1. Możliwość kwalifikowania dokumentów do rejestru na podstawie daty sprzedaży/księgowania (domyślnie), daty wystawienia (tylko rejestr sprzedaży) lub terminu płatności
 2. Na wydruku Rejestru Sprzedaży VAT faktury można ułożyć również według daty sprzedaży
 3. Możliwość kwalifikowania do rejestru sprzedaży VAT tylko faktur określonego typu (na przykład tylko faktury typu "odwrotne obciążenie")


Wersja 5.4.4.777 (2013-12-20)

 • Raport Raporty->Magazyn->Stany magazynowe zgłaszał błąd po zaznaczeniu opcji "Tylko towary które są tańsze od:"
 • Poprawione niektóre szablony wydruku przelewów zwykłych, do US i do ZUS
 • Instalator: Poprawiony problem z kopiowaniem czcionek które są w użyciu
 • Lista faktur sprzedaży: Naciśnięcie przycisku "sumuj" sumuje teraz również korekty VAT
 • Kartoteka towarów:
 1. Towary które osiągnęły lub przekroczyły stan alarmowy wyświetlają kolumnę "Stan" w kolorze czerwonym
 2. Poprawiona widoczność towarów dodanych do zamówienia
 3. Poprawiona widoczność kolumny "Symbol towaru" w oknie wyszukiwania zaawansowanego
 • Możliwość pokazania na wydruku faktury sprzedaży kwotową wartość udzielonego rabatu. Nowe zmienne służące do tego celu to:
 1. [Kwota udzielonego rabatu]
 2. [Kwota udzielonego rabatu netto]
 3. [Kwota udzielonego rabatu brutto]


Wersja 5.4.3.776 (2013-12-13)

 • Możliwość podłączenia drukarki fiskalnej na porcie COM1-COM64 (dotychczas: COM1-COM16)
 • Poprawiony wydruk w tle, gdy drukujemy wiele zaznaczonych faktur sprzedaży na raz. Podgląd wydruku każdej faktury już się nie pojawia
 • Szablony wydruków:
 1. Poprawiony import szablonów wydruków z pliku, w formacie .frc
 2. Dodana możliwość usunięcia własnego szablonu wydruku
 3. Poprawione drukowanie pustych stron przed/po wydruku na niektórych drukarkach
 4. Poprawiony wybór domyślnego podajnika na niektórych drukarkach
 5. Jeśli ustawiono wydruk dodatkowy dla jakiegoś rodzaju płatności, a był zdefiniowany tylko w fakturach bez rabatu, a w fakturach z rabatem nie - próba wydruku faktury z rabatem o takim rodzaju płatności kończyła się błędem. Obecnie użyty jest domyślny szablon wydruku dla faktury z rabatem.
 • Osadzanie czcionek w dokumentach PDF jest teraz domyślnie włączone (dla wysyłki mailem, i dla eksportu do pliku .pdf)
 • Dodawanie towaru do faktury zakupu/dokumentu PZ: Prawidłowa modyfikacja ostatniej ceny zakupu w kartotece towaru, jeśli w karcie towaru zmieniono walutęWersja 5.4.2.774 (2013-11-19)

 • Możliwość księgowania korekty eksportowej
 • Dodatkowy szablon wydruku korekty eksportowej, w którym VAT podany jest w złotówkach


Wersja 5.4.0.769 (beta) (2013-10-11)

 • W szablonach wydruku faktur sprzedaży można teraz użyć zmiennej [Numer paragonu]


Wersja 5.4.0.763 (beta) (2013-09-04)

 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Epson TM-T801FV firmy Torell


Wersja 5.4.0.762 (beta) (2013-09-02)

 • Możliwość zapamiętania numeru NIP w paragonie (oraz wydrukowania go na niektórych drukarkach opartych na protokole POSNET)
 • Ulepszona współpraca z czytnikami kodów kreskowych:
 1. Wyszukiwanie w karcie towaru za pomocą kodu EAN
 2. Możliwość dodawania towarów w systemie ciągłym za pomocą czytnika, wbicie jednego kodu automatycznie otwiera kolejną kartę towaru ustawioną w polu EAN/Symbol towaru
 • Możliwość wyświetlenia kolumny z kodem EAN w kartotece towarów
 • W karcie towaru dokumentów zakupu, po wybraniu towaru z kartoteki, widoczny jest kod EAN tego towaru


Wersja 5.4.0.760 (beta) (2013-08-14)

 • Możliwość ustawienia w konfiguracji, aby załączniki dokumentów wysyłane mailem miały postać pliku .jpg lub .pdf
 • Możliwość osadzenia czcionek w załączniku generowanym jako .pdf
 • Możliwość ustawienia stopnia kompresji (jakości) załącznika generowanego jako .jpg
 • Poprawione zauważone błędy, m.in. w przeliczaniu marży


Wersja 5.4.0.757 (beta) (2013-07-25)

 • Zmiana silnika raportów (m.in. ulepszone eksporty do .pdf i inne)
 • Poprawiony raport "RejestrVAT z datą sprzedaży" i "RejestrZakupuVAT z datą sprzedaży"
 • Kosmetyczne poprawki wyglądu raportów wydruków faktur sprzedaży, korekt sprzedaży, rachunków
 • Lista nowych zmiennych możliwa do użycia w szablonach wydruków dokumentu faktura VAT
 1. [Cena jednostkowa netto towaru]
 2. [Cena jednostkowa netto towaru bez rabatu]
 3. [Cena jednostkowa towaru bez rabatu]


Wersja 5.3.9.752 (beta) (2013-06-24)

 • Poprawiona możliwość zmiany waluty w fakturze eksportowej, problem występował w wersji 5.3.8.750 beta
 • Na liście WZ/PZ oraz w dokumencie WZ/PZ kwoty były wyświetlane z trzema miejscami po przecinku
 • Nowy szablon wydruku w raporcie "Lista faktur zakupu" pokazujący ilość dni spóźnienia płatności, analogiczny jak dla faktur sprzedaży


Wersja 5.3.8.750 (beta) (2013-06-18)

 • Aktualizacja serwera Firebird wbudowanego w instalator z wersji 2.5.1 do 2.5.2
 • Importer danych z programu Fakturant jest teraz wbudowany. Import można wybrać jako jeden z trzech sposobów założenia nowej firmy w programie Faktura-NT
 • Możliwość zdefiniowania kraju prowadzenia działalności gospodarczej (domyślnie Polska)
 • Możliwość podania w rachunkach firmowych BIC/SWIFT i BIC/SEPA banku, oraz użycia ich na szablonach wydruków
 • Możliwość zaznaczenia w danych firmy nie tylko rachunku bankowego domyślnego, ale także rachunku dodatkowego. Za pomocą poniższych zmiennych można ten rachunek pokazać na fakturze, obok rachunku domyślnego
 • Możliwość pokazania na szablonie numeru rachunku w formacie IBAN (program dodaje na początku numeru rachunku dwie litery kodu kraju, zależne od zdefiniowanego kraju prowadzenia działalności gospodarczej, domyślnie PL)
 • Możliwość pokazania na wydruku dokumentu WZ/PZ ceny zakupu towaru. Nowe zmienne służące do tego celu to:
 1. [Cena zakupu netto towaru]
 2. [Cena zakupu brutto towaru]
 3. [Cena zakupu netto/brutto towaru]
 • Lista nowych zmiennych możliwa do użycia w szablonach wydruków dokumentów - faktura VAT, korekta VAT, faktura zakupu, cennik, nalepki adresowe, WZ/PZ, zamówienie:
 1. [Kraj firmy] - zwraca nazwę kraju firmy (domyślnie "Polska")
 2. [Symbol kraju firmy] - zwraca dwie litery będące symbolem kraju, na przykład "PL"
 3. [NIP europejski], [VAT UE] - zwraca nip firmy poprzedzony dwiema literami będącymi symbolem kraju, na przykład "PL"
 4. [Numer rachunku firmowego], [Numer rachunku firmowego ze spacjami]
 5. [Nazwa rachunku firmowego]
 6. [Numer IBAN] ('PL' + numer rachunku), [Numer IBAN sformatowany]
 7. [BIC], [SWIFT], [BIC/SWIFT]
 8. [SEPA], [BIC/SEPA]
 9. [Numer rachunku dodatkowego], [Numer konta Twojej firmy dodatkowy]
 10. [Numer rachunku dodatkowego ze spacjami], [Numer konta Twojej firmy dodatkowy sformatowany]
 11. [Nazwa banku dodatkowego]
 12. [Nazwa rachunku dodatkowego]
 13. [Numer IBAN dodatkowy], [Numer IBAN dodatkowy sformatowany], [BIC dodatkowy], [SWIFT dodatkowy], [BIC/SWIFT dodatkowy]
 14. [SEPA dodatkowy], [BIC/SEPA dodatkowy]
 • Zgodność rachunku bankowego ze standardem IBAN badana jest teraz tylko dla kontrahentów z Polski
 • Zamówienia pobierane ze sklepu e-xtra:
 1. Zabezpieczenie przed zbyt długimi tekstami w polach "telefon"
 2. Komentarz do zamówienia jest prawidłowo łamany (znaki końca linii)
 3. Prawidłowo dekodowane są polskie znaki w komentarzu do zamówienia i w nazwisku zamawiającego.
 • Kartoteka towarów: Poprawiony błąd podczas wyszukiwania zaawansowanego po kodzie EAN i numerze ISBNWersja 5.2.4.742 (beta) (2013-03-05)

 • W raportach "Lista wystawionych faktur VAT" i "Lista wpisanych faktur zakupu" można filtrować również dokumenty których płatność została przeterminowana
 • Nowy szablon wydruku w raporcie "Lista faktur VAT" pokazujący ilość dni spóźnienia płatności (zobacz więcej)
 • Lista faktur VAT - przyspieszenie działania
 • Możliwość wystawienia faktury niezaliczkowej na ujemną kwotę


Wersja 5.2.3.741 (beta) (2013-02-26)

 • Poprawa zaokrągleń mogących generować problemy przy wydruku paragonów na drukarkach Posnet, gdy ilości były ułamkowe
 • Przenoszenie numeru PKWiU gdy wystawiono dokumenty w kolejności WZ->do niej paragon->do paragonu fakturę paragonową
 • Możliwość wykonania Rejestru Sprzedaży Detalicznej tylko dla paragonów fiskalnych, tylko dla paragonów niefiskalnych lub dla wszystkich
 • Faktury zaliczkowe zdejmują ze stanu towary nie będące zaliczką, jeśli takie zostaną do faktury zaliczkowej dodane oprócz zaliczek


Wersja 5.2.0.737 (2013-01-02)

 • Szablony wydruków faktur dostosowane do zmian przepisów
 • Poprawki zauważonych błędów


Wersja 5.1.3.735 (beta) (2012-10-31)

 • Obsługa drukarek fiskalnych Elzab (Mera, Omega itd)
 • Poprawki w module Wirtualnej Drukarki Fiskalnej


Wersja 5.1.2.733 (beta) (2012-09-19)

 • Przebudowane paski narzędziowe
 • Możliwość wyboru innego adresu dostawy w dokumencie WZ
 • Poprawka w dokumencie kompensaty (widoczność przycisków)


Wersja 5.0.26.725 (2012-04-11)

 • Faktury zaliczkowe na podstawie zamówień zamiast WZ
 • Zwiększona odporność programu na blokady ze strony programów antywirusowych
 • Usunięte problemy podczas pracy na użytkowniku bez uprawnień administratora
 • Szablon "Klasyczny" użyty do wydruku faktury zaliczkowej pokazuje treść zamówienia na podstawie którego przyjęto zaliczki
 • Prawidłowe usuwanie loga firmy w konfiguracji
 • Drobne poprawki eksportu do Sokaris KPiR


Wersja 5.0.17.710 (2011-12-05)

 • Poprawne zamykanie inwentaryzacji po wykonaniu kopii zapasowej
 • Poprawne ustawianie paragonu jako zafiskalizowany, gdy użytkownik nie posiada fizycznie drukarki fiskalnej
 • W oknie aktualizacji przez internet wymagana jest dodatkowa zgoda użytkownika na aktualizację, gdy aktualizacja wykracza poza zakres posiadanych licencji


Wersja 5.0.15.706 (2011-11-11)

 • W karcie towaru w dokumencie WZ/fakturze sprzedaży widać cenę, po jakiej ostatnio sprzedawaliśmy dany towar temu kontrahentowi, któremu dokument wystawiamy. Można też zobaczyć całą historię sprzedaży towaru temu kontrahentowi - kiedy i za ile (zakładka Ceny, sekcja widoczna, jeśli w dokumencie jest już wybrany kontrahent)
 • W kartotece towaru można zobaczyć tą samą historię sprzedaży dla wybranego towaru, ogólnie lub dla wybranego kontrahenta, dla dokumentów FS lub WZ (prawy przycisk na towarze)


Wersja 5.0.14.701 (beta) (2011-09-27)

 • Dokument faktury sprzedaży - w stopce podana ilość pozycji na fakturze
 • Drobne poprawki


Wersja 5.0.13.699 (beta) (2011-09-22)

 • Możliwość przywrócenia usuniętych towarów (Kartoteka towarów, zakładka "Selekcja dodatkowa")
 • Drobne poprawki


Wersja 5.0.12.696 (beta) (2011-08-03)

 • Możliwość ustalenia domyślnej treści wstawianej do maila podczas wysyłki dokumentu (Konfiguracja->Konfiguracja programu->Dokumenty->Wysyłka mailem)
 • W treści tego maila można używać zmiennych personalizujących wiadomość (dowiedz się więcej)


Wersja 5.0.11.695 (beta) (2011-07-07)

 • Możliwość ułożenia towarów faktury sprzedaży/zakupu i WZ/PZ na wydruku w/g nazwy/symbolu towaru, kodu EAN bądź lokalizacji towaru na magazynie (Konfiguracja->Konfiguracja programu->Dokumenty->Drukowanie->Faktura VAT)
 • Wyedytowana faktura zakupu/RR zmieniała termin płatności na pierwszy termin płatności z listy terminów, najczęściej na gotówkę.
 • Możliwość wystawienia nowej faktury VAT/eksportowej/zakupu/RR bezpośrednio z poziomu odpowiedniej listy wystawionych dokumentów


Wersja 5.0.10.690 (2011-06-17)

 • Wirtualna drukarka fiskalna (dowiedz się więcej)
 • Współpraca z serwerem Firebird zarówno w wersji 2.1 jak i 2.5
 • Wraz z wersją instalacyjną dostarczany jest teraz serwer Firebird 2.5, w wersji 32 i 64-bitowej. Wybór wersji dokonywany jest automatycznie w zależności od wersji systemu operacyjnego.
 • Faktura zakupu nie ustawia się na pierwszym towarze, gdy zakończy się edycję towaru ze środka faktury, lecz pozostaje na nim
 • Zmienna "Kod EAN towaru" jest teraz możliwa do użycia również w szablonie wydruku korekty i faktury zakupu
 • Przyspieszone działanie programu przy pracy ze zdalną bazą przez internet
 • Raport Kartoteki->Towary, gdy pokazywał towary użyte w fakturach, błędnie eliminował z raportu niektóre pozycje towarowe (pozycje, które na tej samej fakturze identyczną nazwę, ilość i cenę pokazywane były tylko raz)
 • Możliwość wystawienia nowego paragonu bezpośrednio z poziomu listy wystawionych paragonów
 • Obsługa kont biznesowych banku ING: INGBusinessOnLine


Wersja 5.0.8.684 (2011-02-23)

 • Możliwość ręcznego przypisania nazw stawek VAT (A, B, G, Z itd) dla drukarki fiskalnej
 • Szybki dostęp do słownika rodzajów płatności bezpośrednio z faktury sprzedaży i faktury zakupu
 • Poprawne uwzględnianie stawki 8% w rejestrze "podsumowanie miesiąca"


Wersja 5.0.1.667 (2010-12-28)

 • Prawidłowa numeracja zamówień


Wersja 5.0.0.665 (2010-12-13)

 • Nowe stawki VAT na 2011 rok (dowiedz się więcej)
 • Nowe rejestry na 2011 rok (rejestr sprzedaży VAT, zakupów VAT itd)


(2010-10-08)


(2010-09-28)


Wersja 4.9.7.647 (2010-07-17)

 • Wyszukanie kontrahenta w dokumencie KP/KW przez podanie jego NIPu (a nie przez wybór z kartoteki) nie powodowało pokazania faktur
 • Zapłacenie częściowe faktury na liście wystawionych faktur (prawy przycisk->zapłać wybraną) nie powoduje już zaznaczenia całej faktury jako zapłaconej
 • Anulowanie KP który wystawiamy na liście wystawionych faktur (prawy przycisk->zapłać wybraną) nie powoduje już zaznaczenia całej faktury jako niezapłaconej


Wersja 4.9.7.645 (2010-07-13)


Wersja 4.9.6.644 (2010-07-02)

 • Nowa zmienna możliwa do użycia w szablonie faktury sprzedaży - [podsumowująca/zaliczkowa]. Jeśli faktura jest "zwykłą fakturą", to wartość zmiennej jest pusta. Jeśli jest zaliczkowa/podsumowująca, to wartością zmiennej jest słowo, odpowiednio, "zaliczkowa" lub "podsumowująca"
 • Nowy szablon wydruku używający tej zmiennej - "Klasyczny - faktura podsumowująca"
 • Faktura zaliczkowa nie zdejmuje towaru ze stanu
 • Przy usuwaniu towaru z bazy, w raporcie wykonywanych czynności było to odnotowywane, ale informacje dodatkowe (o tym, który rowar był usunięty) były błędne


Wersja 4.9.6.643 (2010-06-30)

 • W dokumentach WZ/PZ do których dodano towar w walucie, nieprawidłowo pokazywana była cena jednostkowa towaru
 • Prawidłowe zaokrąglanie wartości funduszu ryczałtowego (0,1%) na wydrukach faktury RR


Wersja 4.9.6.642 (2010-06-22)

 • W karcie towaru w dokumentach sprzedaży pokazywana jest marża i narzut (w %) oraz zysk (w PLN) dla sprzedawanego towaru z kartoteki
 • Aktualizacja biblioteki bankowej:

- obsługa banku BZ WBK w wersji z nowym interfejsem

- zaktualizowany Multibank i BZ WBK


Wersja 4.9.6.641 (2010-05-28)

 • Przy imporcie faktury VAT jako faktury zakupu stany alarmowe importowanych towarów domyślnie nie są importowane
 • Gdy anulowano wybór konta przy pobieraniu wyciągów, to okno wyciągów nie dawało się zamknąć
 • Aktualizacja biblioteki bankowej:

- Poprawka do modułu obsługi ING Banku usuwająca problem z obsługą rachunków ROR w przypadku, gdy użytkownik posiadał tylko jeden rachunek, który został założony w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

- Zaktualizowano moduł obsługi banku PeKaO24 (http://www.pekao24.pl), który po ostatnich zmianach na stronie banku przestał prawidłowo funkcjonować.


Wersja 4.9.6.637 (2010-04-08)

 • Poprawiona kompatybilność eksportu przelewów do formatu Elixir-0
 • W karcie towaru przy wprowadzaniu faktury zakupu/PZ/PW pojawia się napis informujący, że wprowadzany towar nie trafi na stan magazynu, jeśli wpisujemy towar spoza kartoteki towarów (towar "z palca") lub usługę
 • W raporcie "Analiza finansowa - obroty" faktury zakupu mogą być ujmowane według daty wystawienia lub daty księgowania
 • Usunięty błąd występujący podczas płacenia faktury sprzedaży w oknie "Zaległości płatnicze kontrahenta"
 • Dodane prawa "Dokumenty->KP->Możliwość przyjmowania płatności za cudze dokumenty" i "Dokumenty->KW->Możliwość wydawania pieniędzy za cudze dokumenty"
 • Usunięta możliwość zapłacenia faktury (i anulowania płatności) w oknie "Zaległości płatnicze kontrahenta" i na liście wystawionych faktur VAT, gdy użytkownik nie ma praw do wystawiania dokumentów KP
 • Raport obrotu towarowego - gdy nie ujmujemy w raporcie faktur sprzedaży a ujmujemy paragony, jest możliwość zobaczenia paragonów do których wystawiono fakturę VAT


Wersja 4.9.5.634 (2010-03-04)

 • Można wystawić fakturę podsumowującą również wtedy, gdy pozostała do rozdysponowania kwota wynosi zero
 • Zapamiętywanie numeru CIF w Alior Bank i CIS w PeKaOBiznes
 • W raporcie obrotu towarowego opcja "Faktury zakupu" działała jak opcja "Faktury sprzedaży" i na odwrót.
 • Zamówienie od klienta i dla dostawcy - wpisanie ręcznie numeru zamówienia do nowego zamówienia nie przynosiło efektu - zmiany był na numer kolejny z konfiguracji.
 • Użytkownik bez uprawnień do przeglądania listy faktur zakupu nie wpisanych przez siebie widział je na liście wpisanych faktur
 • Nowe prawo dla korekt : "Widoczna na liście wystawionych korekt" - użytkownik nie zobaczy na liście korekt innych niż wystawione przez siebie samego
 • Uzupełniono brakujące prawa do tworzenia raportów


Wersja 4.9.4.627 (2010-01-08)

 • Polskie znaki prawidłowo eksportowane do sklepu e-xtra
 • Przy tworzeniu/edycji inwentaryzacji program proponuje wypełnienie stanów faktycznych stanami obliczonymi, o ile inwentaryzacja jest jeszcze niezmodyfikowana przez użytkownika
 • Przy zamykaniu/otwieraniu inwentaryzacji wykonywana jest automatyczna kopia zapasowa
 • Wymuszanie wschodnioeuropejskiej strony kodowej w czcionce na komputerach pracujących pod kontrolą Windows 7Wersja 4.9.4.626 (2010-01-04)

 • Gdy w przeszłości istniał magazyn o takiej samej nazwie jak obecnie istniejący i został usunięty, to inwentaryzacja tworzona była dla magazynu usuniętego, a więc nie zawierała pozycji towarowych


Wersja 4.9.4.625 (2009-12-30)

 • Eksport danych do Sokaris KPiR
 • Możliwość zablokowania sprzedaży poniżej stanu magazynowego (opcja konfiguracyjna)
 • W fakturach/korektach zakupu można zdefiniować i używać "typu towaru" dla każdego towaru z osobna
 • Poprawiony import faktur zakupu
 • Obligatoryjnie tworzona kopia zapasowa przed zamknięciem i otwarciem inwentaryzacji


Wersja 4.9.3.624 (2009-11-27)

 • Paragony niefiskalne prawidłowo ujmowane są w raportach Rejestr aktywności gospodarczej i Rejestr podsumowanie miesiąca
 • Dodano nowy bank - Alior Bank
 • Po zmianach w Pekao S.A. prawidłowo obsługiwane są konta firmowe
 • Prawidłowy wydruk rachunku z rabatem dla firm nie będących płatnikami VAT


Wersja 4.9.2.622 (2009-10-15)

 • Kolumna "zafakturowano na" na liście zamówień aktualizowana jest na bieżąco i również w cenach netto, tak jak kolumny "% realizacji" i "realizacja na"
 • Paragony niefiskalne prawidłowo ujmowane są w rozliczeniach kasy i kasjera


Wersja 4.9.1.620 (2009-09-29)

 • Program nie pozwoli zapamiętać paragonu z "pustą" datą wystawienia
 • Możliwość użycia w szablonie dokumentu Faktura VAT zmiennych [lokalizacja towaru na magazynie], [numer WZ], [data wystawienia WZ]
 • W fakturze RR możliwość wpisania daty sprzedaży
 • W szablonie wydruku faktury RR możliwość użycia zmiennej [dMaster."Data_sprzedazy"]
 • Można w konfiguracji wyłączyć szybki sposób wyświetlania listy faktur VAT (gdy jest włączony, to m.in. wydruk większej ilości zaznaczonych faktur VAT odbywa się bez zachowania kolejności wynikającej z sortowania)


Wersja 4.9.0.618 (2009-07-06)

 • Poprawiony błąd w kartotece towarów występujący podczas sortowania/wyszukiwania po kodzie ISBN
 • Poprawiony błąd w kartotece towarów występujący podczas sortowania/wyszukiwania po kodzie EAN przy włączonej szybkiej metodzie dostępu do kartoteki towarów
 • Poprawiony błąd przy przepisywaniu ceny zakupu z faktury importowej do kartoteki towarów - cena w walucie była przepisywana jak cena w złotówkach
 • Możliwość użycia w szablonie dokumentu WZ i dokumentu Faktura VAT kodu EAN towaru (zmienna [Kod EAN towaru])
 • Możliwość użycia w szablonie dokumentu Faktura VAT zmiennych [Numer konta Twojej firmy sformatowany] i [Numer konta kontrahenta sformatowany], pokazujące numery rachunków w postaci pogrupowanej po 4 cyfry
 • Znaczne przyspieszenie działania listy wystawionych faktur VAT (sumowania, otwierania, przechodzenia pomiędzy fakturą a korektą i z powrotem, pozycjonowania na fakturze po edycji)


Wersja 4.9.0.614 (2009-05-21)

 • Poprawiona numeracja faktur ProForma
 • Gdy na stanowisku głównym program zostanie uaktualniony i wersja bazy będzie nowsza niż na stanowisku roboczym, program po stwierdzeniu tego faktu zaproponuje automatyczną aktualizację stanowiska roboczego (gdy stanowisko ma dostęp do internetu)


Wersja 4.9.0.613 (2009-05-07)

 • Wprowadzona kontrola wersji biblioteki bankowej
 • Zlikwidowane wycieki pamięci podczas wystawiania dokumentu WZ do faktury


Wersja 4.9.0.609 (2009-04-09)

 • Kreator faktury zaliczkowej - wpisanie numeru WZ i wyszukanie dokumentu WZ powodowało błąd
 • Podgląd na liście wyciągów - dla niektórych oddziałów banków próba otwarcia podglądu przelewu mogła powodować błąd
 • Automatyczna aktualizacja biblioteki obsługującej Allegro w systemie MS Vista działa teraz również w przypadku ograniczonych praw użytkownika
 • Wyciągi - Poprawiony błąd pojawiający się podczas próby anulowania powiązania faktury z przelewem
 • Faktura - Termin płatności poprawiony "ręcznie", nie zmienia się już samoczynnie na ten wynikający z rodzaju płatności
 • Na Rejestrach Sprzedaży/Zakupu VAT, Rejestrach Korekt Sprzedaży/Zakupu, Rejestrach Faktur Eksportowych/Importowych można użyć zmiennej [Komentarz]


Wersja 4.9.0.608 (2009-01-19)

 • Podczas importu faktury sprzedaży jako faktury zakupu prawidłowo modyfikowane są stany magazynowe


Wersja 4.9.0.607 (2009-01-09)

 • Podczas importu faktury sprzedaży jako faktury zakupu ignorowana jest cena towaru podczas sprawdzania, czy towar jest w kartotece
 • Podczas importu faktury sprzedaży jako faktury zakupu można cenę towaru z importowanej faktury przepisać jako cenę zakupu do kartoteki
 • Naprawiony okazjonalny problem z błędną numeracją dokumentów w nowym roku


Wersja 4.9.0.606 (2008-11-17)

 • Poprawiony błąd przy dodawaniu kolejnego dokumentu WZ do faktury sprzedaży
 • Zabezpieczenie przed sytuacją, w której aktualizacja bazy danych nie powodzi się. Dotychczas, po nieudanej próbie aktualizacji program kontynuował pracę co mogło prowadzić do przeróżnych problemów. Teraz dalsza praca jest niemożliwa
 • Lista zamówień: Poprawiony błąd pojawiający się przy filtrze "Pokaż tylko zamówienia częściowo zrealizowane"
 • Zarządzanie szablonami wydruków: Próba wczytania raportu już istniejącego (wczytanie raportu "na samego siebie") powodowała błąd
 • Porządki: Gdy wybrano stworzenie kopii zapasowej przed usuwaniem dokumentów - występował błąd podczas jej tworzenia


Wersja 4.9.0.605 (2008-11-13)

 • Raporty: Lista wpisanych faktur zakupu, Lista korekt VAT, Lista zamówień, Lista KW - poprawiony błąd przy wybieraniu kontrahenta
 • Poprawiony błąd w zaokrąglaniu stanów magazynowych


Wersja 4.9.0.604 (2008-11-12)

 • Aktualizacja serwera Firebird z wersji 2.1.0 do 2.1.1
 • Program przy uruchomieniu ostrzega o kończącym się okresie ważności klucza licencji poczynając od 10 dni przed datą upłynięcia ważności licencji
 • Nowy sposób informowania o nowej wersji programu i pobierania jej
 • Wprowadzone zabezpieczenie - sprawdzanie czy baza danych pochodzi z programu Faktura-NT
 • Dane Twojej firmy: Dodawanie/edycja oddziału ZUS lub Urzędu Skarbowego: Poprawiony błąd podczas pobierania NIP-u, nazwy firmy itd z danych firmy. Błąd występował tylko w wersji .603
 • Karta towaru: Poprawiony błąd podczas edycji/dodawaniu towaru do faktury zakupu/RR. Błąd występował tylko w wersji .603
 • Oferta sklepu e-xtra: Poprawiony błąd podczas dodawania do oferty całej kartoteki towarów


Wersja 4.9.0.603 (2008-11-08)

 • Praca w sieci: Podczas edycji dokumentu modyfikującego stan magazynowy wszystkie towary użyte w tym dokumencie były blokowane - nie można ich było użyć na innym stanowisku (sprzedać, kupić, zmodyfikować kartoteki). Dotychczas powodowało to błąd DEADLOCK
 • Wszystkie dokumenty modyfikujące stan magazynowy: Gdy podczas edycji towaru w dokumencie nastąpi modyfikacja kartoteki tego towaru - nie spowoduje to już błędu DEADLOCK
 • Forma główna: W menu Pomoc dodano opcję Historia zmian wyświetlającą ten dokument
 • Forma główna: W menu Pomoc dodano opcję Forum użytkowników wyświetlającą forum dyskusyjne użytkowników oprogramowania firmy Sokaris
 • Kartoteka magazynów: Nie można było usunąć magazynu, gdy istniał już w systemie dokładnie jeden usunięty magazyn
 • Informacje o systemie: Znaczne przyspieszenie wyświetlania okna Pomoc->System na komputerach połączonych siecią lokalną
 • Dane Twojej firmy: Po wpisaniu niepoprawnego numeru Regon lub NIP i opuszczeniu tego pola poprzez zmianę zakładki w drzewku po lewej i wybraniu "Tak" w pytaniu "czy chcesz poprawić [...]" - pojawiał się błąd
 • Rejestracja/tworzenie bazy danych: Gdy na komputerze był tylko klient Firebird, wybrano podłączenie się do istniejącej bazy, pojawiał się błąd gdy program próbował sugerować wybór podłączenia się do bazy zdalnej
 • Rejestracja/tworzenie bazy danych: Poprawiony okazjonalny błąd przy edycji parametrów połączeniowych do bazy danych


Wersja 4.9

Duża aktualizacja - a w niej między innymi:

 • Przejście na nową wersję silnika bazodanowego Firebird 2.1
 • Poprawiona prędkość uruchamiania się aplikacji
 • Ulepszone logowanie do programu i zarządzanie bazami danych
 • Zmiana sposobu działania wersji sieciowej, oparta całkowicie na protokole TCP, nie wymagająca udostępniania katalogów
 • Dostosowanie programu do pracy w systemie Microsoft Vista