Faktura-NT - lista zmiennych w wiadomości e-mail

Z Baza wiedzy Sokaris

Faktura-NT posiada możliwość wysyłania wydruku dowolnego dokumentu za pomocą wiadomości e-mail, wystarczy tylko na podglądzie wydruku tego dokumentu nacisnąć przycisk "Wyślij" oraz posiadać skonfigurowany program pocztowy w systemie.

W treści e-maila wysyłanego z programu Faktura-NT można umieszczać zmienne. Zmienne te będą zamieniane przed wysłaniem wiadomości na odpowiadające im wartości. Dzięki temu możemy na przykład spersonalizować wiadomość - dla każdego klienta będzie ona wyglądać inaczej.

Uwaga! Zmienne w treści e-maila można definiować w programie od wersji 5.0.12


Zmienne dotyczące osoby wysyłającej maila

[zalogowany użytkownik]

Zmienne dotyczące kontrahenta któremu wiadomość wysyłamy

[kontrahent - nazwa] lub [Nazwa kontrahenta]
[kontrahent - ulica] lub [Ulica kontrahenta]
[kontrahent - kod] lub [Kod pocztowy kontrahenta]
[kontrahent - miasto] lub [Miasto kontrahenta]
[kontrahent - komentarz]
[Symbol kontrahenta]
[NIP kontrahenta]
[REGON kontrahenta]
[Telefon kontrahenta]
[Drugi telefon kontrahenta]
[Trzeci telefon kontrahenta]
[Telefon GSM kontrahenta]
[Adres WWW kontrahenta]
[Adres e-mail kontrahenta]


Zmienne dotyczące naszej firmy

[dane firmy - nazwa] lub [Nazwa firmy]
[Ulica firmy]
[Kod pocztowy firmy]
[Miasto firmy]
[NIP firmy]
[dane firmy - telefon] - pierwszy telefon firmy lub drugi, gdy pierwszy nie jest wpisany, ale drugi jest
[Telefon firmy]
[Faks firmy]
[Drugi telefon firmy]
[Adres WWW firmy]
[dane firmy - mail] - pierwszy mail firmy lub drugi, gdy pierwszy nie jest wpisany, ale drugi jest
[Adres e-mail firmy]
[dane firmy - www]
[Miejsce wystawienia faktury]


Zmienne dotyczące daty i czasu

[dzisiejsza data] lub [data systemowa] - dzisiejsza data w formacie dd.mm.rrrr (na przykład 20.02.2012)
[data systemowa długa] - dzisiejsza data w formacie dd.mmmm.rrrr (na przykład 20 luty 2012)
[czas systemowy] - bieżący czas w formacie gg:mm (na przykład 09:27)
[czas systemowy długi] - bieżący czas w formacie gg:mm:ss (na przykład 09:27:50)


Przykładowy mail (treść w konfiguracji):

Do:
[Nazwa kontrahenta]
Dziękujemy za wybranie naszej firmy!
W załączniku znajduje się faktura VAT za nasze usługi. Prosimy o terminową wpłatę.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności nasza firma nalicza odsetki ustawowe.
--
Z poważaniem,
[zalogowany użytkownik]
[Nazwa firmy]
[Adres e-mail firmy]


Przykładowy mail (treść którą zobaczy klient):

Do:
PPHU "ANNA"
Dziękujemy za wybranie naszej firmy!
W załączniku znajduje się faktura VAT za nasze usługi. Prosimy o terminową wpłatę.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności nasza firma nalicza odsetki ustawowe.
--
Z poważaniem,
Jan Nowak
Jan Press sp. z o.o.
jan@janpress.com.pl