Sapio - wirtualna drukarka fiskalna

Z Baza wiedzy Sokaris

W większych firmach, gdy klienci obsługiwani są na kilku stanowiskach, zachodzi potrzeba instalacji wielu drukarek fiskalnych. Pomnaża to koszty (koszt drukarki fiskalnej, corocznego serwisu). Drukarki zajmują miejsce, wymagają zasilania itd.

W programach Sapio i Faktura-NT można drukować paragony oraz raporty dobowe z dowolnego stanowiska roboczego na jednej lub kilku drukarkach fiskalnych. W tym celu należy skonfigurować najpierw stanowisko do którego jest podłączona drukarka fiskalna, a następnie stanowiska które z tej drukarki mają korzystać.


1) Na stanowisku do którego podłączona jest drukarka fiskalna:

 • Wejdź w konfigurację drukarki fiskalnej (menu Konfiguracja->Konfiguracja drukarki fiskalnej) i zaznacz opcję "Udostępnij tą drukarkę innym stanowiskom"
 • Upewnij się, że opcja Używaj zdarzeń jest aktywna (menu Konfiguracja->Konfiguracja programu->Zadania i zdarzenia). Jeśli była nieaktywna, po jej zaznaczeniu uruchom ponownie Sapio*


2) Na stanowisku głównym (na serwerze):

 • Ustaw port, na którym serwer będzie powiadamiał stanowiska robocze o pojawieniu się nowego paragonu. W tym celu:
 1. Znajdź i wyedytuj plik firebird.conf znajdujący się w katalogu serwera Firebird (aby dowiedzieć się, w jakim katalogu zainstalowany jest serwer Firebird wybierz opcję Pomoc->System i w sekcji "Serwer baz danych :" odszukaj linię "Base file =")
 2. W edytowanym pliku firebird.conf odszukaj linię #RemoteAuxPort = 0, usuń znak komentarza (#) i zamiast 0 wstaw numer portu, na przykład 3060
 3. Otwórz ten port dla połączeń TCP na firewallach w routerze oraz w zaporze Windows/firewallu programu antywirusowego
 • Uruchom ponownie komputer aby zmiany portu odniosły skutek


3) Na stanowisku które ma korzystać ze zdalnej drukarki fiskalnej:

 • Otwórz port na którym serwer będzie powiadamiał stanowiska robocze o pojawieniu się nowego paragonu (w przykładzie port 3060) dla połączeń TCP w zaporze Windows/firewallu programu antywirusowego
 • Wejdź w konfigurację drukarki fiskalnej (menu Konfiguracja->Konfiguracja drukarki fiskalnej) i z listy drukarek wybierz drukarkę której nazwa zaczyna się od (Wirtualna). Drukarek takich może być więcej niż jedna, jeśli więcej niż jedna drukarka jest udostępniana. W celu łatwiejszej orientacji do której drukarki się podłączasz, na końcu jej nazwy dodana jest nazwa komputera do którego ta drukarka jest fizycznie podłączona
 • Po wybraniu wirtualnej drukarki fiskalnej obok pojawi się przycisk "Przetestuj". Naciśnięcie go spowoduje, że na komputerze do którego podłączona jest drukarka natychmiast pojawi się dymek z napisem "Wydruk paragonu - test" i po 10-ciu sekundach zniknie.


4) Gdy po naciśnięciu przycisku "Przetestuj" nic się nie dzieje

 • Sprawdź, czy opcja "Używaj zdarzeń" na stanowisku z drukarką jest włączona
 • Sprawdź, czy opcja RemoteAuxPort w pliku firebird.conf na stanowisku głównym jest prawidłowo ustawiona
 • Sprawdź, czy wszystkie firewalle mają odblokowany port RemoteAuxPort dla połączeń TCP


Aby korzystać z wirtualnej drukarki fiskalnej, należy zaopatrzyć się w licencję