Raportowanie problemów

Z Baza wiedzy Sokaris

Jeśli w programie wystąpi problem wewnętrzny, zostanie to pokazane za pomocą okna, które umożliwi zgłoszenie problemu naszym programistom.

Zgłoszenie problemu zawiera:

 • Dane kontaktowe - może być konieczność dalszego kontaktu naszych programistów z Państwem. Te dane to NIP firmy i adres e-mail
 • Podstawowe informacje o komputerze i systemie operacyjnym - takie jak ilość wolnej pamięci RAM, wersję systemu, ilość wolnego miejsca na dysku czy rozdzielczość ekranu
 • Listę uruchomionych w systemie procesów
 • Linie kodu programu które zostały wykonane tuż przed wystąpieniem problemu

Zgłoszenie problemu NIE ZAWIERA bazy danych, a więc nie zawiera żadnych danych Państwa firmy, faktur, danych klientów itd.

Asystent raportowania problemu zrzut ekranu 1

 • Za pomocą przycisku 1 zapoczątkujesz wysyłanie raportu z problemem
 • Naciśnięcie przycisku 2 na tym etapie spowoduje próbę kontynuowania działania programu bez wysyłania raportu. Jeśli problem nie jest krytyczny, program będzie działał dalej.
 • Naciśnięcie przycisku 3 na tym etapie spowoduje próbę ponownego uruchomienia programu bez wysyłania raportu.
 • Naciśnięcie przycisku 4 na tym etapie zakończy program bez wysyłania raportu.


Po naciśnięciu przycisku Wyślij raport (1) pokaże się okno Asystenta raportowania problemu które pozwoli uzupełnić wymagane w zgłoszeniu informacje.

Asystent raportowania problemu zrzut ekranu 2

 • Podaj NIP Twojej firmy (5) w celu ewentualnego kontaktu
 • Podaj mail kontaktowy do Twojej firmy (6) w celu ewentualnego kontaktu
 • Dane te można zapamiętać (7) - przy ponownym raportowaniu innego problemu nie trzeba będzie wpisywać ich od nowa
 • Przycisk "Dalej" (8) przenosi nas do kolejnego etapu raportowania


Asystent raportowania problemu zrzut ekranu 3

 • Na tym etapie prosimy dokładnie opisać problem (9). Co, w jakiej kolejności i kiedy trzeba zrobić, aby nasi programiści mogli uzyskać ten problem u siebie. To bardzo ważna część raportowania i prosimy jej nie pomijać.
 • Przycisk "Dalej" (10) przenosi nas do kolejnego etapu raportowania


Asystent raportowania problemu zrzut ekranu 4

 • Do zgłoszenia można dodać zrzut ekranu (11) stworzony w chwili wystąpienia problemu. Może on się okazać bardzo pomocny, bo jeden obraz jest wart tysiąca słów :)
 • Klikając na zrzut ekranu (12) można go wyedytować w programie PAINT - usunąć zbędne/wrażliwe części jeśli jest taka potrzeba i/lub dodać jakieś dodatkowe opisy
 • Naciśnięcie przycisku "Dalej" (13) spowoduje wysyłkę raportu do firmy Sokaris


Asystent raportowania problemu zrzut ekranu 5

Po zakończeniu wysyłki raportu można nacisnąć przycisk 14 aby podjąć próbę kontynuacji działania programu. Jeśli problem nie jest krytyczny, program będzie działał dalej. Jeśli chwilę później problem wystąpi ponownie, proszę nie wysyłać raportu błędu kolejny raz, tylko przyciskiem 14 zakończyć pracę programu i uruchomić go ponownie.


Uwaga!

Jeden raport problemu jest wystarczający, po zgłoszeniu nie ma potrzeby tego samego problemu (problemu występującego w tych samych okolicznościach) zgłaszać ponownie.


Linki do pobrania wersji raportujących problemy:
Faktura-NT
Sapio