Rejestracja programu Fakturant

Z Baza wiedzy Sokaris

Po pierwszej instalacji lub po uzyskaniu nowego numeru licencji należy go wprowadzić do aplikacji, aby powiadomić aplikację o posiadanym uprawnieniu (licencji) na korzystanie z jego określonych funkcji. W aplikacjach licencje dotyczą różnego zakresu funkcjonalności np.:

 • Licencja na korzystanie z aplikacji - podstawowy rodzaj licencji, wymagany w każdej z aplikacji firmy Sokaris, uprawnia do legalnego korzystania z programu przez użytkownika na warunkach zdefiniowanych w umowie licencyjnej.
 • Licencja na moduł bankowy - pozwala w niektórych aplikacjach na włączenie dodatkowego modułu, który zajmuje się pobieraniem ze strony banku historii wyciągów, np. w celu powiązania płatności z fakturami.
 • Licencja na moduł fiskalny - udostępnia moduł współpracujący z drukarkami fiskalnymi.
 • Licencja na aktualizacje i pomoc techniczną - specjalny rodzaj licencji, którego posiadanie pozwala użytkownikowi dokonywać aktualizacji oprogramowania, którego dotyczy ta licencja, czyli możliwe jest pobieranie i instalowanie najnowszych wersji programu posiadających nowe funkcje, które nie były jeszcze dostępne w dniu zakupu programu. Ponadto ten rodzaj licencji upoważnia do korzystania w pełnym zakresie z pomocy technicznej firmy Sokaris zarówno e-mailowej, jak też telefonicznej.


W przypadku programu Fakturant występują trzy z wyżej wymienionych rodzajów licencji:

 • licencja na korzystanie z aplikacji
 • licencja na aktualizację i pomoc techniczną
 • licencja na moduł fiskalny (jest połączona z licencją na aplikację, zawiera się w jej numerze licencji)


Po uruchomieniu aplikacji, gdy nie jest ona zarejestrowana lub czas ważności licencji wygasł program zaproponuje wpisanie nowego numeru licencji. Pojawi się w tym celu następujące okno:

21.jpg

Jeśli okno nie pojawia się samoczynnie, a chcą Państwo wprowadzić nowo nabyty numer licencji należy:

 • zalogować się do programu
 • z menu programu wybrać
Pomoc -> O programie -> Rejestruj


Posiadając licencję na korzystanie z programu Fakturant należy jej numer (same cyfry i litery) wpisać w pola pokazane na powyższym obrazku (pomijając kreski znajdujące się w numerze licencji) i oznaczone dużymi literami X. Numer seryjny zawiera zawsze 29 znaków (cyfr i liter), otrzymują go Państwo wraz z fakturą zakupu produktu.

Pola oznaczone literami Y pozwalają wpisać numer licencji na aktualizacje i pomoc techniczną. Po wprowadzeniu tego numery uzyskują Państwo prawo do korzystania ze wszelkich aktualizacji dostępnych na naszych stronach internetowych dla programu Fakturant. Aktualizacje zawierają poprawki i zmiany funkcji, oraz dodawane nowe funkcje, które mogą być przydatne w trakcie codziennej pracy z aplikacją.

Po wprowadzeniu numerów licencji należy nacisnąć przycisk OK.


Najczęściej zadawane pytania podczas wprowadzania numeru licencji

 • Gdzie mam wprowadzić nr modułu fiskalnego?
Numer modułu fiskalnego jest zakodowany w numerze głównym.
 • Na jaki czas jest ważna licencja na Fakturanta?
Fakturant sprzedawany jest tylko w licencji bezterminowej.
 • Na jaki czas ważna jest licencja na aktualizacje i pomoc techniczną?
Na rok od dnia jej zakupu. W tym czasie użytkownik ma prawo do darmowego pobierania nowych wersji programu i korzystania z nowo wprowadzonych funkcji.