Kody dobowe Fakturant

Z Baza wiedzy Sokaris

Po zainstalowaniu Fakturanta w wersji 2.x i jego pierwszym uruchomieniu wyświetlone zostanie okno z informacją o aktualizacji oprogramowania.

W oknie tym zawarta jest także informacja o posiadanej (lub nieposiadanej) licencji na aktualizacje i pomoc techniczną. Jest to też ostatni moment na wycofanie się z nowej wersji programu, gdyż jeszcze nie została wykonana restrukturyzacja bazy danych konieczna do pracy z nową wersją aplikacji (mówi o tekst napisany czerwoną czcionką). Aby się wycofać należy zainstalować ponownie starszą wersje programu (1.8).

Jeśli jednak chcą Państwo korzystać z nowej wersji i już wykupili Państwo licencję na aktualizację, lub mają Państwo zamiar to zrobić "na dniach" to należy zaznaczyć "ptaszek" przy polu oznaczonym na poniższym rysunku żółtą ramką i opisanym "Posiadam już klucz licencji lub zamierzam go nabyć. Chcę uruchomić program i dokonać aktualizacji"


01.jpg


Po zatwierdzeniu okna, jeśli zaznaczony był "ptaszek" wyrażający zgodę na aktualizację system dokona odpowiednich modyfikacji bazy danych i struktury plików. W tym czasie pojawi się okno informujące o postępie przetwarzania i aktualizacji:


06.jpg


Następnie program wyświetli kolejno okno umożliwiające wprowadzenie licencji (jeśli na poprzednim oknie nie zostało to przeprowadzone). Okno to oferuje także możliwość wprowadzenia kodu dobowego (o tym niżej).


Jeśli zakupili już Państwo licencję na aktualizację oraz już otrzymali klucz licencji drogą e-mail lub pocztą należy w tym oknie kliknąć przycisk opisany "Wpisz teraz zakupiony klucz licencji..." (zaznaczony czerwoną ramką na poniższym obrazku):


04.jpg


Otworzy się wtedy dodatkowe okno umożliwiające wprowadzenie kluczy licencji.


05.jpg


W pierwsze pole powyższego obrazka należy wprowadzić klucz licencji na użytkowanie programu Fakturant (ten, który otrzymali Państwo przy zakupie samego programu). Jeśli klucz licencji był już wprowadzony dawniej pojawi się już wpisany w pierwszym polu i nie jest konieczne w takim przypadku wprowadzanie go ponownie.

W drugie pole na powyższym obrazku należy wprowadzić klucz licencji na aktualizacje i pomoc techniczną, który otrzymali Państwo wraz z zakupem licencji na aktualizacje i pomoc techniczną.

Po wprowadzeniu wymaganych kluczy należy zatwierdzić okno przyciskiem OK.


Jeśli jednak nie otrzymali Państwo jeszcze klucza licencji na aktualizację i pomoc techniczną, a jednocześnie zależy Państwu na używaniu programu już teraz to można skorzystać z kodów dobowych.

Kody dobowe są publikowane codziennie na stronie "kod dobowy" - kliknij, aby pobrać kod teraz

Strona ta jest codziennie aktualizowana i zawiera nowy, aktualny w danym dniu kod dobowy:


03.jpg


Na powyższym obrazku zaznaczono czerwoną ramką kod, który należy skopiować lub przepisać i użyć w programie. Pod kodem podana jest data i godzina ważności kodu, po tym terminie należy pobrać nowy kod.

Kod pobrany ze strony (pokazany na powyższym obrazku) należy wpisać w pole zaznaczone czerwoną ramką na poniższym obrazku.

Należy pamiętać, że dopóki nie podamy klucza licencji na aktualizacje i pomoc techniczną codziennie trzeba będzie pobierać nowy kod dobowy i przy uruchamianiu programu go podawać. Jest to kłopotliwe, ale pozwala na normalną pracę zaraz po zakupie licencji na aktualizację, jeszcze nim zakończy się cały proces zakupu i dostarczenia licencji.


02.jpg