Jak zapłacić fakturę w programie Faktura-NT

Z Baza wiedzy Sokaris

Fakturę zapłacić można na kilka sposobów.

  1. W samej fakturze
    W czasie wystawiania lub edycji faktury należy zaznaczyć, na zakładce "Daty i płatności", opcję "Zapłacona". Spowoduje to wystawienie w tle dokumentu KP z dzisiejszą datą, na pozostałą do zapłaty kwotę faktury
  2. Na liście wystawionych faktur (Dokumenty->Faktura sprzedaży->Wystawione faktury sprzedaży VAT)
    Należy odnaleźć na liście i wybrać fakturę przeznaczoną do zapłaty. Następnie należy nacisnąć na niej prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Zapłać wybraną fakturę". Efekt jest taki sam jak w pkt. 1, poza tym, że KP pojawia się na ekranie, więc można łatwo zmodyfikować datę i kwotę zapłaty itd.
  3. Wystawiając dokument KP (Dokumenty->Płatności->Nowy dokument KP)
    W pustym, nowym dokumencie KP, po wyborze kontrahenta pojawią się jego niezapłacone faktury. Wystarczy wybrać interesującą nas fakturę i nacisnąć przycisk "Zapłać wybraną fakturę". W przypadku zapłaty częściowej kwotę zapłaty można zmodyfikować, tak aby odpowiadała rzeczywistej kwocie zapłaty