Mbank odczyt detali transakcji

Z Baza wiedzy Sokaris

Szczegóły wyciągów proszę wyeksportować ze strony banku do pliku w formacie CSV.PONIŻSZE INFORMACJA SĄ NIEAKTUALNE OD 2011

Aby odczytać kod źródłowy strony ze szczegółami wyciągu należy:

  • Po wejściu w szczegóły przelewu otworzyć źródło strony (konkretnie: ramki ze szczegółami), na poniższym obrazku pokazano jak to zrobić:


Mbank details1.png


Ważne! Kliknięcie prawym klawiszem myszki, aby otworzyć menu kontekstowe, musi być wykonane po prawej stronie ekranu, na żółtym obszarze tabelki.


  • Po otworzeniu źródła strony pojawi się okno z kodem (źródłem strony), należy przewinąć okno na dół, aż prawie do końca strony.


Mbank details2.png

  • Trzeba znaleźć fragment kodu zaczynający się od <div id="accountOperDetails" - zaznaczony na obrazku na niebiesko i kończący się na <fieldset class="footer"> (na obrazku jest on niewidoczny, gdyż znajduje się kilkanaście linii poniżej krawędzi okna).
  • Ten fragment (kilkadziesiąt linii) proszę wysłać do nas e-mailem.

Proszę nic w układzie nie zmieniać! Można jedynie nazwiska/nazwy firm, adresy lub kwoty zastąpić taką samą liczbą dowolnych znaków (np. x). Ale im mniej ingerencji w ten kod tym lepiej (bo nieuważna ingerencja może wnieść szkodliwe zmiany, utrudniające lub uniemożliwiające analizę).


Posiadając ten kod nasz programista będzie mógł podjąć dalsze kroki mające na celu usunięcie problemu.