Zmiana stawek VAT Fakturant

Z Baza wiedzy Sokaris

Funkcja zmiany stawek VAT dostępna jest w najnowszej wersji programu Fakturant 2.0, o aktualizacji ze starszej wersji Fakturanta do nowszej można przeczytać TUTAJ

Aby dokonać zmiany stawek VAT dla grupy towarów należy z poziomu okna głównego Fakturanta otworzyć kartotekę towarów:


22.jpg


Następnie w kartotece towarów wybrać z menu pozycję "Dane -> Zmień stawki VAT".


24.jpg


Spowoduje to otwarcie okna z możliwością dokonania ustawień parametrów zmiany stawek.


27.jpg


Na powyższym rysunku pokazano okno zmiany stawek VAT. Czerwoną ramką zaznaczono najważniejszą część okna czyli miejsce, gdzie decydujemy o tym z jakich stawek VAT oraz na jakie stawki VAT ma się dokonać zmiana. Przykładowo jeśli posiadamy towary ze stawką 7% a chcemy, aby od tej chwili te towary posiadały stawkę 8% to w pierwszym polu (oznaczonym cyfrą 1) wybieramy z listy wartość 7%, a w drugim polu (oznaczonym cyfrą 2) ustalamy wartość 8%. Jeśli chcemy zmienić stawki z 22% na 23% wybieramy w pierwszym polu wartość 22% a w drugim 23% etc.


Zmiany stawek będą wykonane na wielu towarach, w szczególności decyduje o tym opcja pokazana na poniższym rysunku w ramce czerwonej o nazwie "3. Zmiana ma dotyczyć".


28.jpg


Wybranie opcji "Tylko towarów widocznych w kartotece" oznacza, że zmiany będą przeprowadzone na towarach, które są w tej chwili widoczne w kartotece towarów (uwzględniane są ustawione filtry). Czyli jeśli zaznaczymy tę opcję a jednocześnie w kartotece ustawiliśmy pokazywanie tylko określonych towarów (np. z wybranego magazynu) to tylko te towary będą brane pod uwagę przy zmianie stawki VAT.

Analogicznie wybranie opcji "Wszystkich towarów" spowoduje pominięcie filtrów z kartoteki towarów i w trakcie zmiany stawki VAT będą brane pod uwagę wszystkie towary dostępne w programie.

Ponadto w oknie widoczny jest jeszcze opis informujący, że przy obecnych ustawieniach "Wartość do zapłaty dla klienta wzrośnie (cena brutto będzie wyższa)". Oznacza to, że po zmianie stawek VAT w wybranych towarach wartość netto pozostanie bez zmian, zwiększy się stawka VAT co ostatecznie wpłynie na zwiększenie ceny brutto towarów. Jeśli ta sytuacja jest dla nas poprawna i oczekujemy zwiększenia cen brutto towarów to można już rozpocząć proces zmiany stawek VAT klikając przycisk umieszczony na dole okna o nazwie "Zmień przypisanie".

Jeśli jednak chcemy, aby ceny brutto w naszej kartotece pozostały bez zmian, czyli zachowały swoją dotychczasową wartość, a zmiana stawek VAT ma się odbyć poprzez zmniejszenie cen netto to musimy dokonać zmian w ustawieniach dodatkowych, aby to zrobić trzeba kliknąć w napis "Pokaż opcje zaawansowane" (zielona ramka na obrazku powyżej).

Po wybraniu opcji zaawansowanych pojawi się dodatkowe pole wyboru, zaznaczone na poniższym rysunku czerwoną ramką:


29.jpg


Dodatkowe pole opisane jako "Zmień ceny brutto" decyduje o tym czy zmiana stawek VAT odbywa się poprzez zmianę cen netto czy brutto. Pole to domyślnie jest zaznaczone co skutkuje pozostawieniem cen netto bez zmian a zwiększeniem cen brutto, czyli finalnie zmianie ulegną kwoty podatku VAT i cena brutto produktu.

Jeśli oczekujemy, aby po zmianie stawek VAT ceny brutto pozostały na poziomie sprzed zmiany stawek to należy to pole odznaczyć poprzez kliknięcie w "ptaszka". Po kliknięciu program zadaje dodatkowe pytanie (na poniższym rysunku zaznaczone zieloną ramką), które ma zapobiegać przypadkowemu odznaczeniu tej opcji. Dopiero potwierdzenie komunikatu (czyli wybór przycisku z napisem "Tak") powoduje odznaczenie opcji zmiany cen brutto, a tym samym zmianę ustawień w taki sposób, że zmianie ulegną ceny netto a ceny brutto pozostaną w starych wartościach (sprzed zmiany). Informuje o tym komunikat zaznaczony czerwoną ramką ("Klient za towar zapłaci tyle samo. Cena brutto nie zmieni się"). Opcja jest przydatna dla firm, które mimo zmiany stawek VAT nie chcą zmieniać cen dla swoich klientów.


29 1.jpg


Odznaczenie powyższej opcji powoduje ukazanie dodatkowego pola - "Zmień wartości magazynu w cenach netto" (zaznaczone na rysunku poniżej zieloną ramką), pole to jest domyślnie niezaznaczone i odpowiada za sposób przeliczania stawek podatku VAT w cenach zakupu. Zaznaczanie tego pola jest niezalecane, ponieważ przeliczenie cen netto zakupu zmieni wartość netto magazynu. Jeśli jest konieczne przeliczenie cen netto zakupu, to prosimy najpierw wykonać inwentaryzację za 2010 rok.


29 2.jpg


29 3.jpg


Po zmianie stawek VAT możliwe już jest wystawianie faktur z nowymi stawkami co pokazują poniższe rysunki.


30.jpg


35.jpg


Aby uzyskać wydruk Rejestru VAT wg nowych stawek należy w podglądzie wydruku rejestru wybrać odpowiedni szablon:


Rejvat.jpg