Sapio - okno Historia dostaw

Z Baza wiedzy Sokaris

1. Okno programu "Historia dostaw"

w celu wyświetlenia okna "Historia dostaw" należy:

Wybrać z menu programu : Kartoteki > Towary 

Po otwarciu Bazy Towarów wyszukujemy towar którego "Historia dostaw" nas interesuje

na wybranej pozycji towaru pod prawym przyciskiem: 
Pokaż stan towaru w magazynach > skazujemy magazyn > przycisk " Pokaż historię dostaw"


Historia dostaw prezentuje wszystkie dostawy (przyjęcia na dany magazyn) towaru od Bilansu otwarcia do dnia wybranego w polu:

Pokaż historię dostaw na dzień: ........ 

Informacja o pojedynczej dostawie zawiera:

  • Datę dostawy
  • Dokument - jakim towar został przyjęty: BO, PZ, PW, MM
  • Zakupiona ilość - ilość jaka została przyjęta na magazyn
  • Ceny towaru określone przy dostawie
  • Datę ważności


Historia dostaw.jpg