Sapio - Modyfikacja dostawy w dokumencie

Z Baza wiedzy Sokaris


Jeżeli towar został wydany poniżej stanu dostawy (dostawa zeszła na minus), należy zmienić dostawę tak, aby wydanie nie pobierało ilości poniżej zera.

Przykład:

na stanie były 3 sztuki towaru, sprzedano 4 sztuki

Uwaga

Wynika z tego, że 3 sztuki zostały wydane prawidłowo, natomiast jedna sztuka została wydana poniżej dostawy (minus 1). Program automatycznie pobiera brakującą ilość z kolejnej dostawy (tylko w przypadku istnienia kolejnych dostaw). Jeśli towar zostanie przyjęty po wydaniu towaru na minus, należy ręcznie zmienić dostawę.


Analizując powyższy przykład: wydane zostały 4 sztuki z czego 3 sztuki zostały wydane prawidłowo, a jedna została wydana poniżej stanu. W tej sytuacji musimy w dokumencie wydania "rozbić" 4 sztuki na dwie pozycje

  • 3 sztuki (tą pozycję program prawidłowo pobrał z dostawy)
  • 1 sztuka (ta ilość zeszła z dostawą na minus)
Łącznie ilość sztuk w tych dwóch pozycjach będzie równa pierwotnej ilości, której część towaru "ściągnęła" dostawę na minus

Dalsza część instrukcji pokaże, jak należy zmodyfikować dostawę w celu wskazania prawidłowej dostawy nie ściągającej na minus


Wyedytuj dokument WZ (jeśli do WZ została wystawiona faktura, wyedytuj fakturę)

Podziel pozycję towaru na dwie pozycje:

  • Ilość prawidłowo wydana
  • Ilość zdejmująca stan poniżej dostawy


Po określeniu ilości w drugiej pozycji przejdź na zakładkę "dostawa"


Karta towaru.jpg

Następnie kliknij przycisk "Wybierz dostawę" i wskaż dostawę, z której możesz sprzedać brakującą ilość towaru


Chcesz wiedzieć więcej na temat historii dostaw i wydań kliknij tutaj