Przygotowanie programu do pracy z plikami JPK

Z Baza wiedzy Sokaris
Wersja z dnia 11:19, 8 paź 2021 autorstwa P. Mondzelewski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przygotowanie danych

Aby przygotować się do prawidłowego raportowania plików JPK do Ministerstwa finansów, należy:


W nowo tworzonych dokumentach dane mające związek z JPK należy uzupełniać na bieżąco.

Dane firmy

W porównaniu do poprzednich wersji programu, dane konfiguracyjne firmy uległy rozszerzeniu, aby sprostać wymaganiom JPK. Należy te zmiany prześledzić i uzupełnić.


 • W danych adresowych (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Dane ogólne) dodano/zmieniono:
  • Miasto firmy. Nie wymaga uzupełnienia, ponieważ zawartość jest taka sama jak dotychczasowe pole Poczta. Jeśli miejscowość urzędu pocztowego jest inna niż miejscowość firmy, proszę zmodyfikować te dane.W związku z tym, zmienne używane w raportach - [Miasto firmy], [Nazwa miasta Twojej firmy], [Miasto Twojej firmy] podają nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy a zmienna [Poczta firmy] podaje nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy.
  • Ulica firmy została rozbita na trzy pola - Ulica, nr domu i nr lokalu. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu Ulica - zmienna [Ulica firmy] podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach.
  • Dodano Gminę do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać województwo, powiat oraz gminę.
 • W konfiguracji firmy dodano zakładkę JPK (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->JPK) zawierającą:
  • Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma.
  • Adres e-mail bura rachunkowego jeśli pliki JPK są wysyłane do księgowości. Ten adres będzie domyślnie wpisywany do programu pocztowego podczas wysyłki pliku JPK mailem.
  • Ścieżka zapisu JPK w której oczekują na podpisanie podpisem elektronicznym. Tam trafiają pliki .xml z JPK w oczekiwaniu na podpisanie ich za pomocą aplikacji podpisującej (Szafir, proCertum SmartSign itd)
  • Dane identyfikacyjne podatnika. Jeśli podatnik jest osobą fizyczną, należy uzupełnić Imię, Nazwisko oraz Datę urodzenia podatnika.


Nagłówki dokumentów

Dokumenty, których nagłówki (w szczególnych przypadkach) należy zmodyfikować, to faktury sprzedaży oraz faktury zakupu. W obu przypadkach zmian tych można dokonać na nowo dodanej zakładce JPK.

Zakładka zawiera cztery opcje. Trzy z nich są wspólne dla faktur sprzedaży i zakupu:

 • Ignoruj ten dokument w rozliczeniach księgowych VAT - opcję należy zaznaczyć, jeśli z jakichś powodów (na przykład przeterminowania - dokumentu nie zaksięgowano w terminie, i został wpisany do programu na przykład ze względu na stan magazynu) dokument wcale nie ma być uwzględniany w pliku JPK.
 • Dokument jest Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT) - opcję należy zaznaczyć, jeśli faktura dokumentuje WDT
 • Dokument jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia - opcję należy zaznaczyć gdy w przypadku tej faktury stosujemy procedurę odwrotnego obciążenia


W fakturze sprzedaży można dodatkowo zaznaczyć opcję:

 • Zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 / art. 82 ust. 3 - po zaznaczeniu tej opcji wybieramy z listy rozwijanej podstawę zwolnienia oraz wpisujemy w pole edycyjne szczegółowe informacje o podstawie zwolnienia


W fakturze zakupu można dodatkowo zaznaczyć opcję:

 • Podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy


Proszę pamiętać, że JPK_VAT(2) wymaga aby w każdej fakturze był podany NIP kontrahenta. Jeśli z jakiegoś powodu nie można go podać, jako numer NIP należy wpisać słowo "brak".


Towary

Istnieją dodatkowe informacje, które są potrzebne do prawidłowej generacji pliku JPK, dotyczące każdej pozycji towarowej z osobna. Są one zgrupowane w zakładce JPK w karcie towaru, zarówno w dokumencie faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu.

Dla faktur sprzedaży zakładka JPK zawiera:

 • Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - opcję powinni zaznaczyć podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, gdy pozycja towarowa jest informacją o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.
 • Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota VAT przy odwrotnym obciążeniu.


Dla faktur zakupu zakładka JPK zawiera:

 • Towar jest środkiem trwałym - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest środkiem trwałym
 • Towar jest kasą rejestrującą - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest kasą rejestrującą
 • Towar jest rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowany towar podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
 • Towar jest rozliczany od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowana pozycja jest usługą z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
 • Towar jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu (art. 103 ust. 3, w zw. z ust. 4 ustawy) - opcję należy zaznaczyć gdy jest to zakup środka transportu wewnątrz UE
 • Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota podatku należnego przy imporcie towarów z UE/poza UE, przy odwrotnym obciążeniu, kwota (podlegająca odliczeniu) wydana na zakup kasy rejestrującej, środka transportu zakupionego w UE