Faktura-NT pod Vista

Z Baza wiedzy Sokaris


1. Wyłączyć funkcję "Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera":

  • Panel sterowania->
  • Konta użytkowników->
  • Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika

2. Zainstalować serwer Firebird ręcznie

http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/firebird/Firebird-1.5.3.4870-0-Win32.exe

2.1. Serwer należy instalować zmieniając następujące domyślne ustawienia:

  • na karcie "Select Additional Tasks" opcję "Run as a Service" przełączyć na "Run as an Application"
  • na karcie "Select Additional Tasks" odznaczyć opcję "Install Control Panel Applet?"
  • Na końcu instalacji proszę zaznaczyć opcję "Run Firebird Server" lub po instalacji zrestartować system.
Pozostałe opcje instalacji zostają niezmienione.

3. Jeśli przed pkt. 2 był już zainstalowany program, należy serwer Firebird odinstalować (programu Faktura-NT nie trzeba), uruchomić ponownie komputer i zainstalować serwer używając wskazówek z pkt. 2

4. Jeśli nie można wejść w Panel Sterowania w celu odinstalowania serwera, a jest on aktualnie uruchomiony, to instalacja serwera Firebird przedstawiona w pkt. 2 nie powiedzie się. Instalator zatrzyma się z komunikatem "Odmowa dostępu". Należy wtedy:

  • uruchomić Menadżera Zadań (naciskając jednocześnie klawisze CTRL+ALT+DEL)
  • na liście "procesy" odnaleźć i zakończyć proces fbguard.exe a następnie fbserwer.exe
  • ponowić instalację serwera Firebird z pkt. 2