Sapio - stan towaru w magazynach

Z Baza wiedzy Sokaris

Program wyświetla informację o stanie magazynowym w dwóch miejscach:

  1. W kartotece towarów: jako pozycja przy nazwie towaru w pozycji "STAN"
  2. Pod prawym przyciskiem myszy w kartotece towarów: Pokaż stan towaru w magazynach


Pierwsza wyświetlana ilość jest ilością orientacyjną, jest ona wyliczana na bieżąco i jest sumą przyjęcia i wydania. Może się zdarzyć, że wartość ta będzie błędnie wyświetlana np:

Jeśli przyjęliśmy 10 sztuk towaru, następnie wydaliśmy 9 sztuk a potem jeszcze wydaliśmy 2 sztuki, po czym przyjęliśmy dostawę z 3 sztukami tego towaru

  1. 10 przyjęcie towaru/dostawa
  2. -9 wydanie
  3. -2 wydanie > wydanie towaru poniżej dostawy "dostawa na minus"
  4. 3 przyjęcie towaru/dostawa


W takiej sytuacji ilość towaru w magazynie będzie:

  • W kartotece = 2 sztuki
  • Pod prawym przyciskiem myszy na towarze : Pokaż stan towaru w magazynach = 3 sztuki

Dlaczego stany towaru są różne?

Ponieważ w momencie wydania 2 sztuk towaru na stanie faktycznie była tylko jedna sztuka i program zszedł ze stanem z pierwszej dostawy (w której przyjęliśmy 10 sztuk) na minus 1 sztukę. Po przyjęciu nowej dostawy 3 sztuk program nie może już automatycznie zmodyfikować dostawy, która zeszła na minus. Z tego powodu w systemie jest nowa dostawa z 3 sztukami.