Sapio - raport Historia dostaw

Z Baza wiedzy Sokaris

Raport "Historia dostaw"

w celu wygenerowania raportu "Historia dostaw" należy:

Wybrać z menu programu : Kartoteki > Towary 

Po otwarciu Bazy Towarów wyszukujemy towar, którego "Historia dostaw" nas interesuje

na wybranej pozycji towaru pod prawym przyciskiem: Pokaż raport historii dostaw

Utworzony raport będzie zawierał informację o przyjęciu towaru, a poniżej zestawienie dokumentów które "ściągały" towar z magazynu


Raport-historia dostaw.jpg