Sapio - inwentaryzacja

Z Baza wiedzy Sokaris


W celu wykonania inwentaryzacji należy wybrać z menu programu

Dokumenty > Magazyn > Inwntaryzacja

Sapio - inwentaryzacja.jpg


Pojawi się okno Inwentaryzacja

Okno inwentaryzacja.jpg

To okono programu umożliwia na nam:

  • dodanie nowej inwentaryzacji
  • edycje bierzącej inwentaryzacji
  • usunięcie starej inwentaryzacji
  • zamknięcie otwartej inwentaryzacji
  • otworzenie zamkniętej inwentaryzacji Uwaga !(w przypadku kiedy istnieją już wydania, otwarcie inwentayzacji spowoduje zlikwidowanie dostawy w tych wydaniach)Tworzymy nową inwentaryzację

Naciskamy przycisk Dodaj

Nowa inwentaryzacja.jpg

Inwentaryzację możemy wykonać

  • dla konkretnego magazynu
  • na dany dzień (należy pamiętać iż data utworzenia inwentayzacji może być różna od daty zamknięcia inwentaryzacji. Data utworzenia inwentaryzacji decyduje na jaki dzień program wyliczy stan dla wybranego magazynu)

Po wybraniu magazynu i daty utworzenia naciskamy OK

Inwentaryzacja edycja wpisow.jpg

  • W kolumnie ilości obliczone program prezentuje ilości które wynikają z dokumentów magazynowych.
  • Ilości faktyczne, należy wprowadzić do kolumny faktyczny.
  • Jeśli jesteśmy pewni, że stan obliczony jest stanem faktycznym możemy wybrać opcję z menu
Edycja > Wpisz ilości obliczone do niewpisanych ilości faktycznych

Ilości obliczone (większe od zera) zostaną przepisane do ilości faktycznych, jeśli ilość obliczona jest mniejsza od zera do ilości faktycznych zostanie wpisane zero.