Sapio - Historia dostaw

Z Baza wiedzy Sokaris

Historia dostaw

Historia dostaw ma za zadanie przedstawić obrót na danym towarze w okresie od ostatniego bilansu otwarcia do dnia wybranego przez użytkownika. Dzięki temu możemy prześledzić całą historię towaru od przyjęcia towaru do jego wydania.

Na historię dostaw mają wpływ dwa zdarzenia:

Dostawa towaru jest tworzona w momencie przyjęcia towaru na magazyn (BO, PZ, PW)
Wydanie jest tworzone w chwili wydania towaru dokumentem magazynowym (WZ, RW)
(w Sapio dokumenty magazynowe tworzone są automatycznie do dokumentów sprzedaży)


Każda dostawa może mieć wiele wydań. Na postawie dokumentu sprzedaży/ wydania magazynowego program pobiera wskazaną ilość towaru z dostawy. Jeśli w bieżącej dostawie nie ma wystarczającej ilości, Sapio automatycznie pobiera brakującą ilość towaru z kolejnej dostawy (w tym przypadku w dokumencie wydania magazynowego towar będzie widoczny w dwóch pozycjach).

W programie istnieją dwa sposoby wyświetlenia 'Historii dostaw"

  1. Jako okno programu Historia dostaw
  2. W formie raportu Historii dostaw

Ważne

  1. Co oznacza, że towar został wydany poniżej dostawy?