Podpisywanie pliku za pomocą ePuap

Z Baza wiedzy Sokaris

UWAGA! Od dnia 26 lutego 2018 roku poniższy opis nie działa, gdyż Ministestwo Finansów zablokowało możliwość podpisywania plików za pomocą platformy ePUAP. Jednocześnie została utworzona nowa ścieżka podpisu za pomocą portalu obywatel.gov.pl: kliknij tutaj, aby podpisać plik


Aby przeczytać jak wysłać plik do podpisu według aktualnej metody zapraszamy do artykułu: Podpisywanie pliku za pomocą Profilu Zaufanegoponiższa treść jest od 26 lutego 2018 roku nieaktualna !!!

Podpisywanie plików za pomocą Profilu Zaufanego i platformy ePUAP

W artykule posługujemy się zrzutami ekranu z procesu podpisywania plików za pomocą ePUAP. Każdy obrazek posiada naniesione graficzne symbole pomocnicze w postaci zielonych strzałek oraz zielonych kółek z cyframi. Cyfry z kółek są używane w opisach nad obrazkami, gdzie występują zapisane w nawiasach kwadratowych, np. [1].


Aby podpisać plik Profilem Zaufanym (dalej zwanym PZ) należy zalogować się do systemu ePUAP pod adresem:


https://epuap.gov.pl/wps/portal


Na poniższym obrazku klikamy na "Zaloguj się" [1].


Logowanie do ePUAP


Następnie wpisujemy login lub e-mail [2], który jest przypisany do naszego PZ. Podajemy hasło [3] i klikamy przycisk "Zaloguj mnie" [4].


Logowanie za pomocą PZ


Po poprawnym zalogowaniu do serwisu ePUAP należy przejść do Skrzynki z dokumentami, wykonujemy to poprzez kliknięcie "Moja Skrzynka" [5].


ePUAP - skrzynka na dokumenty


Skrzynka jest podzielona na kilka folderów, nas interesuje folder "Robocze" [6] w który należy kliknąć.


Skrzynka robocza


W folderze "Robocze" mogą już występować pliki z poprzednich sesji lub może on być pusty jak na poniższym zrzucie. Aby podpisać plik musimy go najpierw wysłać do serwera ePUAP. W tym celu klikamy przycisk "Dodaj plik z dysku" [7].


Dodawanie pliku


Po kliknięciu przycisku "Dodaj plik z dysku" otworzy się windowsowe okno dialogowe służące do wyboru pliku z dysku naszego komputera. Należy znaleźć odpowiedni plik na dysku i go wskazać [8] a następnie nacisnąć przycisk "Otwórz" [9].


Wybór pliku z dysku komputera


Po zatwierdzeniu okno dialogowe zniknie a wskazany plik pojawi się w górnej części strony [10] gotowy do wysłania do serwera (w tej chwili jeszcze nie jest wysłany!). Aby wysłać plik do serwisu ePUAP należy kliknąć przycisk "Dodaj" [11].


Wysłanie pliku do serwisu ePUAP


Po poprawnym wysłaniu pliku na stronie ePUAP wyświetli się komunikat "Dokument został przesłany na serwer" [12]. Kolejnym krokiem będzie jego podpisanie, aby to zrobić należy kliknąć w nazwę wysłanego dokumentu widoczną w liście dokumentów [13].


Potwierdzenie wysłania pliku do ePUAP


Po przeładowaniu strony zobaczymy nazwę wskazanego dokumentu [14] oraz przycisk "Podpisz" [15], który zainicjuje proces podpisywania dokumentu.


Podpisywanie pliku za pomocą PZ


Po kliknięciu "Podpisz" ePUAP wyświetli okno z pytaniem czy podpisać dokument mimo braku postaci wizualnej, należy potwierdzić pytanie przyciskiem "Tak" [16].


Pytanie techniczne


Kolejnym krokiem będzie wybór sposobu podpisania pliku, za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (czytnika z kartą) lub za pomocą Profilu Zaufanego, wskazujemy oczywiście "Podpisz Profilem Zaufanym" [17] i oczekujemy na kod SMS, który zostanie wysłany na nasz telefon.


Wybór PZ jako źródła podpisuUWAGA!

Jeśli Profil Zaufany został założony za pośrdnictwem banku to pojawi się dodatkowy etap autoryzacji przez stronę banku. Aby przeczytać o tym etapie proszę przejść do poniższego artykułu:

Autoryzacja PZ założonego przez bank

Jeśli jednak PZ był potwierdzany w urzędzie (ZUS, US, UMiG itp.) to proszę nie klikać w powyższego linka i czytać dalej.Po chwili otrzymamy na telefon wiadomość SMS od PZePUAP o treści podobnej do:

Kod autoryzacyjny nr 1 z dnia 08.02.2018: 564265

Podany kod należy przepisać w polu [18] i nacisnąć przycisk "Potwierdź" [19].


Wpisanie kodu otrzymanego za pomocą SMS z PZ


Jeśli podaliśmy prawidłowy kod z SMS to poniżej nazwy podpisywanego pliku pojawi się informacja "Podpis prawidłowy - imię nazwisko" [20]. Oznacza to, że plik jest już podpisany i pozostało nam go pobrać z serwera ePUAP na dysk naszego komputera. Aby to wykonać klikamy "Pobierz" [21].


Pobranie podpisanego pliku


Przeglądarka może zapytać jeszcze czy pobierany plik otworzyć czy zapisać na dysku, koniecznie wybieramy "Zapisz" [22].


Zapisanie podpisanego pliku na dysku lokalnym komputera


Zapisując plik jeśli to możliwe wskażmy mu miejsce zapisu takie jakie miał plik źródłowy, który podpisywaliśmy, a na końcu nazwy należy dopisać .xades (kropka i słowo xades bez żadnych spacji). Czyli jeśli podpisywany plik miał nazwę:


2018-02-06_15_54_18_jpk_vat_PLN_InitUpload.xml


to podpisany plik, pobrany z ePUAP powinien się nazywać:


2018-02-06_15_54_18_jpk_vat_PLN_InitUpload.xml.xades


Zapisany na dysku plik jest gotowym, podpisanym plikiem jaki teraz może zostać wysłany do MF w ramach obowiązku JPK.