Jak drukować na fakturze różne rachunki bankowe

Z Baza wiedzy Sokaris

Jeśli firma ma więcej niż jeden numer rachunku bankowego, to może elastycznie manipulować tym, który rachunek bankowy będzie drukowany na fakturze.

  • Definiując rachunki bankowe, jeden z nich można ustawić jako domyślny. Będzie on używany na fakturze, gdy nie zajdą żadne dodatkowe warunki
  • Dla każdego sposobu płatności można zdefiniować specyficzny dla niego numer rachunku bankowego pojawiający się na wydruku. Na przykład dla płatności przelewem - jeden rachunek, a dla pobrań - inny
  • Każdy kontrahent może mieć swój własny, indywidualny numer rachunku drukowany na fakturachProgram ustala jaki numer rachunku znaleźć się ma na fakturze według poniższych priorytetów: (ważniejszy - wyżej)

  1. Numer rachunku bankowego przypisany do kontrahenta
  2. Numer rachunku bankowego przypisany do sposobu płatności
  3. Domyślny numer rachunku bankowego