Funkcje programu Faktura-NT

Z Baza wiedzy Sokaris
System sprzedaży dla wymagających firm, przystosowany do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (m.in deklaracje INTRASTAT).

Program posiada intuicyjny interfejs pozwalający na szybką i przyjemną pracę. Aplikacja jest na tyle prosta w obsłudze, że umożliwia prowadzenie sprzedaży nawet przez osoby o mniejszych kwalifikacjach w obsłudze komputera. Duży wachlarz funkcji dostępnych w programie sprawia, iż w każdym momencie dostępna jest dowolna informacja dotycząca sprzedaży oraz finansów firmy. Wydruki generowane przez program posiadają możliwość dowolnej konfiguracji.

Strona www programu www.faktura-nt.pl

Program do pobrania

Aby zaktualizować do najnowszej wersji pobierz odpowiedni instalator:

* Instalacja na czystym systemie - pierwsza instalacja (z serwerem Firebird) - pobierz instalator
* Aktualizacja istniejącej wersji (bez serwera Firebird) - pobierz instalator
* Wersja mobilna (zainstaluj na pendrive i używaj bez instalacji plików w systemie) - pobierz instalator


Funkcje systemu

Sprzedaż

 • Faktury eksportowe
 • Faktury WDT
 • Paragony
 • Faktury do paragonów
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktura RR
 • Księgowanie faktur eksportowych (przeliczanie na PLN po kursie NBP)
 • Intrastat wywóz ( deklaracja elektroniczna/papierowa)
 • Specyfikacja eksportu
 • Faktury seryjne (dla wielu odbiorców ta sama faktura)
 • Faktury okresowe (Faktura wystawiana co określony czas)
 • Faktury zadaniowe (Faktura wystawiana po spełnieniu warunku )
 • Powielanie faktur
 • Wiele szablonów wydruków faktur
 • Możliwość stworzenia własnego szablonu faktury
 • Faktury w języku angielskim
 • Faktury w języku niemieckim
 • Kontrola płatności przy wystawianiu faktury
 • Kontrola cen dla kontrahenta ( progi cenowe)
 • Wysyłanie faktur e-mailem
 • Możliwość drukowania dodatkowy formularzy podczas drukowania faktury (umowy, nadruki adresowe)
 • Podgląd zysku dla dokumentu sprzedaży
 • Dowolność rodzajów płatności
 • Korekty faktur sprzedaży
 • Możliwość blokowania dokumentów po ich wystawieniu

Zakup

 • Zakup towarów handlowych (wpływ na stany magazynowe)
 • Zakup usług (przyjęcie faktury bez wpływu na magazyn)
 • Możliwość grupowania faktur zakupu i zestawienia ich w rejestrze sprzedaży
 • Korekty Faktur zakupu
 • Faktury importowe
 • Automatyczne księgowanie faktur importowych według kursu NBP
 • Możliwość wprowadzania towarów na stan w dowolnej walucie

Kartoteka kontrahentów

 • Duża ilość kryteriów wyszukiwania (np. nr telefonu zawiera znaki)
 • Sprawdzanie poprawności NIP
 • Sprawdzanie poprawności Regon
 • Automatyczne uzupełnianie miejscowości po podaniu Kodu pocztowego
 • Wiele miejsc dostaw dla kontrahenta
 • Progi cenowe dla kontrahenta
 • Ceny specjalne dla kontrahenta
 • Upust dla kontrahenta
 • Domyślny sposób płatności dla kontrahenta
 • Domyślny nr rachunku dla kontrahenta
 • Komentarz o kontrahencie
 • Grupowanie kontrahentów z możliwość używania tych grup przy tworzeniu raportów

Kartoteka towarów

 • Towar (działa na magazyn) / Usługa (nie kontroluje stanów)
 • Nazwa towaru usługi do 500 znaków
 • Dowolność jednostek miar
 • Wszystkie stawki VAT zdefiniowane w programie
 • Baza kodów PKWiU
 • Cztery progi cenowe
 • Automatyczne przeliczanie ceny dla różnych progów cenowych po marży lub narzucie
 • Ręczne określanie cen
 • Obsługa czytników kodów kreskowych (wyszukiwanie po kodzie, drukowanie etykiet)
 • Wiele zdjęć do towarów
 • Elementy dodatkowe ( jakości produktu, data wprowadzenia do sprzedaży, producent)
 • Grupy towarowe - możliwość generowania raportów dla grup towarowych
 • Cechy towarów

Magazyn

 • Inwentaryzacja dla magazynu
 • Protokół różnic
 • Bilans otwarcia
 • Dokumenty magazynowe PZ, WZ

Zamówienia

 • Zamówienia dla dostawcy
 • Zamówienie od klienta
 • Częściowa realizacja zamówień
 • Faktura / paragon na podstawie zamówienia
 • Kontrola płatności za zamówienia
 • Płatności częściowe za zamówienie
 • Wydruki na przesyłki ( pobranie, polecenie przelewu)
 • Wiele miejsc dostaw dla zamówień
 • Pobieranie zamówień ze sklepu internetowego

Sklep internetowy / hurtownia internetowa

 • Automatyczne zakładanie sklepu na www
 • Możliwość podpięcia własnej domeny
 • Grupy towarowe
 • Wiele zdjęć do towaru
 • Opisy do towarów jako tekst / HTML
 • Promocje towarowe
 • Nowości
 • Cechy towarów
 • Wpływanie cechy towarów na zmianę ceny
 • Cztery poziomy cenowe dla zarejestrowanych klientów
 • Panel administracyjny na www
 • Możliwość tworzenia własnych podstron na www
 • Wybór wyglądu listy towarów
 • Dostosowanie wyglądu karty towaru
 • Gotowe szablony wyglądu i kolorystyki strony
 • Możliwość stworzenia indywidualnego wyglądu strony
 • Możliwość wczytania własnego banera
 • Dodawanie strony do Google
 • Dodawanie strony do Onet

e-Banki

 • Pobieranie wyciągów z 16 banków internetowych
 • Wiązanie wyciągów z fakturami
 • Automatyczna identyfikacja płatności
 • Wiązanie wyciągów z zamówieniami
 • Wyszukiwanie wyciągów po: kwocie, nazwie, ulicy, mieście, tytule płatności, nr FV, NIP ...
 • Potwierdzenie wykonanego przelewu
 • Saldo rachunku bankowego

Aktualna Lista banków

Rejestry

 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupu VAT
 • Rejestr korekt sprzedaży VAT
 • Rejestr korekt zakupu VAT
 • Rejestr faktur eksportowych (po zaksięgowaniu na PLN)
 • Rejestr korekt faktur eksportowych
 • Rejestr faktur paragonowych
 • Rejestr aktywności gospodarczej
 • Rejestr podsumowania miesiąca

Narzędzia

Wymiana danych

JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

Przygotowanie programu Faktura-NT do pracy z plikami JPK

Eksport do programów księgowych

Eksport do programów księgowych