Dodanie GTU do szablonu

Z Baza wiedzy Sokaris

Jeśli Twój szablon wydruku faktury nie wyświetla wprowadzonego GTU możesz samodzielnie zmodyfikować szablon wydruku i dodać zmienną.


wybierają: Konfiguracja> szablon wydruku dokumentów


Edycja szablonów.jpg

w zarządzaniu szablonami wydruku z lewej strony wybierz rodzaj dokumentu (faktura Vat) z prawej strony Twój szablon wydruku (np innowacyjny)

Zarządzanie szablonami.jpg


Program przy edycji systemowego szablonu zaproponuje nową nazwę, może być dowolna

Nowa nazwa.jpg

Po naciśnięciu OK, program tworzy nowy szablon i przechodzi do jego edycji


Nowy szablon.jpg

należy dodać do szablonu nowe pole, miejsce w którym umieścimy zmienne. Kliknij na literkę A z lewej strony szablonu

Dodanie pola.jpg

przesuń kursor myszy w miejsce w którym mają być wyświetlane kody GTU, kursor będzie miał "podczepiony" prostokąt. Po kliknięciu (umiejscowieniu pola) pojawi się nowe okno Memo w którym należy wpisać zmienne.

[Typ dokumentu] [Procedury] [GTU]

Zmienne GTU.jpg

Zatwierdź okno naciskając OK

następnie PLIK > Zapisz