Czas Pracy - aktualizacja do nowszej wersji

Z Baza wiedzy Sokaris

Aby w prawidłowy sposób przeprowadzić aktualizację systemu Czas Pracy należy zatrzymać usługi:

- Serwera Czasu Pracy - opis tutaj

- Bramki Czasu Pracy - opis tutaj

- Serwera bazy danych Firebird - opis tutaj


Po zatrzymaniu tych usług należy pobrać aktualne wersję instalatorów systemu Czas Pracy, aktualne linki znajdują się: tutaj.

Aktualizację należy rozpocząć od zainstalowania nowej wersji Serwera Czasu Pracy (plik SCPSetup_X.Y.exe - gdzie X i Y to liczby oznaczające konkretną wersję modułów systemu Czas Pracy zawartego w instalatorze, np. 4.6 - stan na sierpień 2008). Podczas aktualizacji instalator podmienia na nowe wersje wszystkie pliki, które zostały przez producenta poprawione/rozszerzone od ostatniej aktualizacji. Plik bazy danych nie jest podczas aktualizacji/instalacji nie jest modyfikowany, zostanie to wykonane podczas pierwszego uruchomienia Serwera Czasu Pracy (SCP).

Po zainstalowaniu Serwera Czasu Pracy należy uruchomić Monitor Serwera Czasu Pracy. Podczas uruchamiana Monitor SCP sprawdzi środowisko pracy i wykryje, że baza danych jest niezgodna z nową wersją systemu, od razu zaproponuje 3 możliwości rozwiązania tego problemu:


Cp nieprawidlowa struktura bazy.jpg


Jako, że dokonujemy aktualizacji istniejącego systemu (a nie instalujemy systemu od nowa) należy wybrać pierwszą opcję (domyślnie jest już wybrana), czyli "Aktualizacja bazy danych" a następnie kliknąć przycisk "Dalej".

Kolejnym krokiem będzie odczekanie 60 sekund, podczas których należy wyłączyć pracujące Menadżery Czasu Pracy, a następnie uruchomić proces aktualizacji bazy danych.

Aktualizacja wykonuje się automatycznie i składa się z dwóch etapów, pierwszy z nich to wykonanie kopii zapasowej:

Cp aktualizacja kopia.jpg


Drugi etap to modyfikacja struktury bazy danych, która dostosowuje bazę danych do nowej wersji całego systemu. Na zakończenie pojawia się komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu procesu:

Cp aktualizacja koniec.jpg


Po zatwierdzeniu komunikatu należy zamknąć Monitor Serwera Czasu Pracy:


Cp zamknij monitor SCP.jpg


a następnie uruchomić Monitor SCP ponownie:


Cp monitor SCP start.jpg


W większości przypadków etap instalacji SCP będzie już zakończony i ten akapit będzie można pominąć, jednak niektóre aktualizacje mogą zawierać nową wersję serwera Firebird, a ta może wymagać aktualizacji fizycznej struktury pliku bazy danych tzw. ODS (On Disk Structure).

W takim przypadku Monitor SCP wykryje konieczność przeprowadzenia tej operacji i podczas uruchamiania pojawi się następujący komunikat:

Cp info o starym ODS.jpg

a po jego akceptacji pojawi się okno oferujące możliwość aktualizacji ODS:


Cp aktualizacja ODS.jpg

Bardzo ważne jest, aby podczas przeprowadzania aktualizacji ODS nie był podłączony do bazy żaden Menadżer Czasu Pracy (MCP), gdyż blokada pliku bazy uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie aktualizacji struktury. Po upewnieniu się, że plik bazy danych został uwolniony (nie pracuje żadna kopia MCP) należy kliknąć w przycisk "Uruchom proces". Aktualizacja ODS trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od wielkości bazy danych i szybkości komputera, w czasie aktualizacji należy cierpliwie czekać i nie przerywać procesu, aż do pojawienia się komunikatu o jego zakończeniu:


Cp aktualizacja ODS zakonczona.jpg


Wtedy należy kliknąć OK następnie zamknąć i ponownie uruchomić Monitor SCP (zgodnie z opisem powyżej).

Następnie należy zainstalować aktualizację Bramki Czasu Pracy, aktualizacja BCP wymaga jedynie uruchomienia instalatora i przejścia przez proces instalacji, po której Bramka jest od razu gotowa do pracy.


Na końcu, na stanowiskach osób zajmujących się obsługą systemu, należy zainstalować aktualizacje Menadżera Czasu Pracy. Instalator przeprowadzi przez kolejne kroki instalacji i po jej zakończeniu można od razu korzystać z MCP.