Bankonet - automatyczne grupowanie

Z Baza wiedzy Sokaris


Wyrażenia służą do automatycznego przypisania przelewu do wybranej grupy.

Jeśli podczas pobierania wyciągów w wybranym "polu przelewu" zostanie wykryty "szukany tekst", to przelew zostanie przypisany automatycznie do grupy widocznej w polu "przyporządkuj do grupy". Wyrażenia będą analizowane aż do momentu użycia pierwszego z nich (spełnienia warunku). O kolejności przetwarzania decyduje kolejność wyrażeń na liście wyrażeń.